Kiss Gábor

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Personal information
Name (in publication): 
Kiss Gábor
Name (civil): 
Dr. Kiss Gábor
Place of birth: 
Szeged
Date of birth: 
1958
Language skills: 
German
Address: 
Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága, Helytörténeti Múzeum, 9800 Vasvár, Kossuth L. u. 3.
E-mail: 
Telephone number: 
+36 94 573 220
Field of research
Country, geographical area researched: 
Archaeological period researched: 
Special field of interest: 
Education
Academic qualifications: 
régész, történész
Secondary studies: 
Kölcsey Ferenc Gimnázium, Budapest, 1976.
University studies: 
ELTE BTK nappali tagozat, régészet-történelem 1977–1982.
Year of MA: 
1982
Scientific degrees, titles
Scientific degree: 
C.Sc./PhD
Professional memberships
Magyar Régészeti és művészettörténeti Társulat 1983–
Panniculus Régiségtani Egylet 1991–
Honors
Professional awards, honors: 
Nívódíj 1999.
Employment
Türr István Múzeum, Baja, ásatási technikus 1982–1983.; Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága, Savaria Múzeum, Szombathely, szerződéses cédulázó 1983., régész 1984–, régészeti osztályvezető 1987–1995., főtanácsos 1995–, Helytörténeti Múzeum, Vasvár régész
Professional activities (Selected)
Excavations: 
Szombathely-Herény, PRENOR 1.sz.i római aureus kincs (Vas m.), 1992.; Vasasszonyfa, VII–IX.sz.-i avarkori temető (Vas m.), 1984–1989.; Lukácsháza-Hegyalja dűlő, VIII–IX. sz.-i avarkori temető (Vas m.), 1984–1986., 1998–1999.; Izsákfa-Bokodpuszta, VII–VIII.sz.-i avarkori temető (Vas m.), 1994–1995.; Velem-Szentvid, IX.századi temető (Vas m.), (munkatárs: Fekete Mária) 1984–1985.; Ikervár-Virág u., X–XI.sz.-i temető (Vas m.), (munkatárs: P. Hajmási Erika) 1987–1990.; Vasvár-Vaskapu, X–XI.sz-i sánc (Vas m.), (munkatárs: Tóth Endre) 1985.; Szombathely-Kisfaludy S.u., XI.sz-i temető (Vas m.), 1988.; Szombathely-Szent Márton templom IX–XVI.sz (Vas m.), (munkatárs: Tóth Endre) 1989–1992.; Csepreg- Szentkirály, X–XVI.sz-i temető (Vas m.), (munkatárs: Sosztarits Ottó) 1990–1991.; Sorkifalud-Zalak, XIII.sz.-i vár (Vas m.), (munkatárs: Tóth Endre) 1987–1989., 1992.; Szombathely-Szőlős, körgyűrű, Árpád kori vasolvasztó (Vas m.), 1994.; Rum-kavicsbánya, XIX.sz.-i temető (Vas m.), 1994.; Táplánszentkereszt 84.sz. út, Árpád kori település (Vas m.), 1995.; Sorokpolány-Berekalja dűlő, Árpád kori gödör (Vas m.), 1996.; Szombathely-Zanat, Árpád-kori település (Vas m.), 1999.;
Publications (Selected)
Könyv:
KISS Gábor – SOMOGYI Péter:
Tolna megyei avar temetők (Wosinsky Mór ásatásai) (Awarenzeitliche Gräberfelder von Komitat Tolna. Die Ausgrabungen von Mór Wosinsky.) Budapest 1984. (DissPann III/2)
KISS Gábor:
Vas megye 10–12. századi sír- és kincsleletei (Gräber- und Schatzfunde des 10–12. Jahrhunderts im Komitat Vas) Szombathely 1999. (Magyarország honfoglalás és kora Árpád-kori temetőinek leletanyaga 2)
KISS Gábor – TÓTH Endre – ZÁGORHIDI CZIGÁNY Balázs:
Savaria-Szombathely története. (Főszerk.: Feiszt György) 1. A város alapításától 1526-ig. (Szerk.: Engel Pál) Szombathely 1998.
 
Tanulmány, folyóiratcikk:
KISS Gábor:
Egy avarkori fülbevalótípusról (Über einen awarenzeitlichen Ohrgehängtyp). ArchÉrt 110 (1983) 100–111.
KISS Gábor – TÓTH Endre:
A vasvári „Római sánc” és a „Katonák útja” időrendje és értelmezése (Adatok a korai magyar gyepűrendszer topográfiájához I) (Die Chronologie und Interpretierung des „Römischen Walles” und der „Heerstrasse” zu Vasvár. Beiträge zur Topographie des frühungarischen Verhaugürtelsystems I). ComArchHung (1987) 101–137.
KISS, Gábor:
Zur Datierung der Urnengräber aus dem awarenzeitlichen Gräberfeld Keszthely-Stadt. In: Falko Daim (Hrsg.): Awarenforschungen II. Wien 1992, 585–604. (Archaeologia Austriaca Monographien 2, Studien zur Archäologie der Awaren 4)
KISS Gábor – TÓTH Endre:
A szombathelyi Szent Márton templom régészeti kutatása 1984–1992 (Előzetes jelentés a feltárt 9–13. századi emlékekről.) (Archäologische Untersuchung der St. Martinskirche in Szombathely 1984–1992. Vorläufiger Bericht der freigelegten Denkmäler aus dem 9–13. Jahrhundert). ComArchHung (1993) 175–199.
KISS Gábor:
A késői avar aranyozott övdíszek (Die spätawarenzeitlichen vergoldeten Gürtelbeschläge). SMMK 11 (1995) 99–126.
KISS, Gábor:
Die Mitbestattung von Pferden bei der Awaren. In: Reitervölker aus dem Osten: Hunnen, Awaren. Begleitbuch und Katalog. Eisenstadt 1996, 387–390.
KISS, Gábor:
Diesseits und jenseits der Donau. Über etliche Bestattungssitten in W- und N-Awaria. In: Darina Bialeková – Jozef Zábojník (Hrsg.): Ethnische und Kulturelle Verhältnisse an der mittleren Donau vom 6. bis zum 11. Jahrhundert. Bratislava 1996, 167–178.
KISS Gábor:
A lukácsházi avar temető 8. számú lovassírja. A késő avar tausírozott vas falerák (Reitergrab 8 des awarenzeitlichen Gräberfeldes Lukácsháza-Hegyalja dűlő. Die spätawarenzeitlichen tauschierten Eisenphaleren). Savaria 22/3 (1992–1995 [1996]) 107–143.
KISS Gábor:
A Keszthely-dobogói avar kori temető. (Lipp Vilmos ásatása) (Das awarische Gräberfeld von Keszthely-Dobogó). ZaM 8 (1997) 115–160.
KISS Gábor:
A késő avar kori állatfejes övforgók és akasztóveretek (Spätawarenzeitliche Gürtel- und Hängebeschläge mit Tierkopfverzierung). MFMÉ StudArch 4 (1998) 461–093.
KISS, Gábor:
Die spätawarenzeitlichen Riemenzungen mit Knopfenden. ActaArchHung 51 (1999–2000) 411–418.
KISS Gábor:
A Keszthely-városi avar kori temető kutatásának kezdetei (1873. november – 1880. április) (Die Anfänge der Erforschung des awarenzeitlichen Gräberfeldes der Stadt Keszthely). ZaM 9 (1999) 77–98.
 
Folyóiratszerkesztés vagy Sorozatszerkesztés:
Lapok Szombathely történetéből 1–100.
Panniculus Ser. C. Szombathely.
Last Modification
2000