Benda Judit

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Personal information
Name (in publication): 
Benda Judit
Name (civil): 
Benda Judit
Place of birth: 
Budapest
Date of birth: 
1971
Language skills: 
German, Italian
Address: 
Budapesti Történeti Múzeum, 1014 Budapest, Szent György tér 2.
Telephone number: 
+36 1 5367 456
Field of research
Country, geographical area researched: 
Archaeological period researched: 
Special field of interest: 
Education
Academic qualifications: 
régész, műemlékvédelmi szakmérnök
Secondary studies: 
Leővey Klára Gimnázium, Budapest, 1989.
University studies: 
ELTE BTK nappali tagozat, régész (középkor) 1996–2001; Budapesti Műszaki Egyetem, Építészmérnöki Kar, Műemlékvédelmi Szakmérnöki Képzés 2002–2004 (szakdolgozat: Műemlékhelyreállítások és bemutatásuk a Vízivárosban, XIV-XVII. század)
Year of MA: 
2001
Title of MA thesis: 
A Budavári palota Északi Előudvarnak „E” telke a régészeti leletanyag tükrében
Professional memberships
MTA VEAB Kézművesipar-történeti Munkabizottsága tagja 2012-
Professional activities (Selected)
Excavations: 
Budapesten középkori lelőhelyek feltárása: I. Szabó Ilonka utca 73. (2001); I. Kapucinus utca 6. (2001); I. Kapucinus utca 4-6. (2002); II. Kapás utca 6-12. (2002); I. Toldy Ferenc utca 9. (2003); I. Fő utca 14-18. (2003); I. Fiáth János utca 14. (2003); I. Szalag utca 22-30. (2003); I. Logodi utca 11-13. (2004); I. Logodi utca 53-55. (2004); I. Ostrom utca 3. (2004); I. Batthyány utca 56. (2005); II. Kapás utca 21-25. (2005); II. Medve utca 25-29. (2005); II. Medve utca 17. (2006); I. Jégverem utca 5. (2007); II. Kacsa utca 15-17. (2007); I. Budai rakpart, (Főgyűjtőcsatorna, 7-8-9. akna) (2008); I. Szabó Ilonka utca 9. (2011); I. Csónak utca – Donáti utca (távhővezeték) (2011); I. Fő utca 30-32. (2011); I. Pala utca 8. (2012); I. Kapucinus utca 9. (2012); I. Toldy Ferenc utca 80. (2013); I. Fő utca 2. (2013); I. Ponty utca 6. (2014); I. Szentháromság utca 2. (2014)
Publications (Selected)
BENDA Judit:
A Szent György tér déli oldalán feltárt középkori kút leletanyaga. BudRég 35 (2002) 535–548.
BENDA Judit:
Előzetes jelentés a budai, középkori karmelita kolostor feltárásáról. BudRég 37 (2003) 137–150.
BENDA Judit:
A középkori budai karmelita kolostor feltárása. Műemlékvédelem 47/2 (2003) 114–119.
BENDA Judit:
A középkori karmelita kolostor feltárása Budán. In: Kisfaludy Júlia (szerk.): Régészeti kutatások Magyarországon – Archaeological Investigations in Hungary 2002. Budapest 2004, 117–130.
BENDA Judit:
A budai, középkori karmelita kolostor temetője. In: Ritoók Ágnes – Simonyi Erika (szerk.): A középkori templom körüli temetők kutatása "... a halál árnyékának völgyében járok.."  A Magyar Nemzeti Múzeumban. 2003. május 13-16. között megtartott konferencia előadásai.  (Opuscula Hungarica 6.), Budapest, 2005, 239–244.
BENDA Judit:
Ásatás a gimnázium udvarán. Makra Tamás (szerk.:): A Toldy Ferenc Gimnázium Évkönyve 2002-2003. Budapest, 2004, 11–13.
BENDA Judit:
Egy fazekasműhely a 18. századi Vízivárosban. BudRég 40 (2006) 295–311.
BENDA Judit:
A budai Fő utca 14-18. telken álló középkori épület hányatott sorsa. BudRég 41 (2008) 229–237.
BENDA Judit:
„Pecten maximus”, avagy egy santiago de compostelai zarándokjelvény Budán. Tanulmányok Budapest Múltjából 35 (2010) 39–54.
BENDA Judit:
A „morwaÿ pohar modra chÿnalt” kupákról. In: Farbaky Péter, Spekner Enikő, Szende Katalin, Végh András (szerk.): Hunyadi Mátyás a király, Hagyomány és megújulás a királyi udvarban 1458-1490. Budapest, 2008, 375–378.
BENDA Judit:
Terrakotta szoborcsoport töredékei. In: Mikó Árpád, Verő Mária (szerk.): Mátyás király öröksége, Késő reneszánsz művészet Magyarországon (16-17. század) I. kötet. Budapest, 2008, 62–63.
BENDA Judit:
A kereskedelem épületei a középkori Budán I. Kalmárboltok. BudRég 42-43 (2009-2010) 93–120.
BENDA Judit:
A piactól az árucsarnokig. Kereskedelmi épületek a középkori Budán. Történelmi Szemle 53/2 (2011) 259–282.
BENDA Judit:
A kereskedelem topográfiája. A kereskedők térhasználata a késő középkori Budán. Korall 45. (2011) 80–101.
BENDA Judit:
A kereskedelem épületei a középkori Budán II. Mészárszékek háza, zsemlyeszékek háza, árucsarnok. Tanulmányok Budapest Múltjából 37 (2012) 23–30.
BENDA Judit:
Malmok, pékek és kenyérszékek a késő középkori Budán. Tanulmányok Budapest Múltjából 38 (2013) 7–30.
BENDA, Judit – András, VÉGH
Two forgotten Friaries of the Suburb of Buda (Ofen), Excavations of the Augustinian and Carmelite Friaries. In: Klášterům ve středověkých městech střední Evropy. Archeologické vyzkumy na památkovych objektech. Forum Urbes Medii Aevi 7., Archaia, Brno 2013, 36–43.
BENDA Judit:
„Leugrok a sarki fűszereshez”. Bolttípusok rövid kereskedelem és építéstörténete a középkortól a 20. század elejéig. In: Csoma Zsigmond - Báti Anikó (szerk.): Középkori elemek a mai magyar anyagi kultúrájában. Életképek a Kárpát-medence anyagi kultúrája köréből I. Budapest, 2014, 171–192.
BENDA Judit:
Posztókereskedelem és posztósboltok a későközépkori Budán – Baize trade and felt shops in late-medieval Buda. In: Szulovszky János (szerk.): A textilművesség évezredei a Kárpát-medencében – Thousands of years of the textile work in the Carpathian basin. (Az anyagi kultúra a Kárpát-medencében 5. – Material Culture in the Carpathian Basin 5.)Budapest, 2014, 27–42.
BENDA Judit:
Markets and shops in late-medieval Buda, Pest and Óbuda. In: Szende, Katalin, Nagy, Balázs (ed.): Medieval Buda in context. Brill, Leiden, 2014. (s.a.)
BENDA Judit:
Marhakereskedelem és mészárszékek a késő középkori Budán, Pesten, Óbudán. In: Benkő Elek, Kovács Gyöngyi, Mordovin Maxim, Orosz Krisztina (szerk.): "Mesterségek a középkori és kora újkori Magyarországon". Budapest (s.a.)
BENDA Judit:
Marhakereskedelem és mészárszékek a késő középkori Budán, Pesten, Óbudán. Tanulmányok Budapest Múltjából 40 (2015) (s.a.)
BENDA Judit:
Posztókereskedelem és posztósboltok a későközépkori Budán. Tanulmányok Budapest Múltjából 40 (2015) (s.a.)
Last Modification
2015.03.27.