Anders Alexandra

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Anders Alexandra
Név (civil): 
Anders Alexandra
Születési hely: 
Budapest
Születési év: 
1966
Idegennyelv-ismeret: 
angol, német
Cím: 
ELTE BTK Régészettudományi Intézet, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/b.
Telefonszám: 
+36 1 411 6500/2915 (tel./fax)
Kutatási terület
Kutatott régészeti korszak: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, történész
Középfokú tanulmányok: 
Madách Imre Gimnázium, Budapest, 1984.
Felsőfokú tanulmányok: 
JATE BTK nappali tagozat, történelem-régészet 1986–1991.
Diplomaszerzés éve: 
1991
Diplomamunka címe : 
Tápé régészeti topográfiája és településtörténete.
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
kandidátus/PhD
Fokozat megszerzésének éve: 
1999
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
Tordosi leletek Európa gyűjteményeiben, MTA
Szakmai tagságok
ICOM 1999-
Magyar Ősrégészeti Társaság, alapító tag 1999–
Magyar Régész Szövetség, alapító tag 2006–2010
Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat
Munkahelyek
MTA TMB ösztöndíjas 1991–1994.; MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodája, MTA-ELTE Interdiszciplináris Régészettudományi Kutatócsoport, Budapest, tudományos munkatárs 1999–2007., tudományos főmunkatárs 2008.; ELTE BTK Régészettudományi Intézet, Archeometriai és Régészetmódszertani Tanszék, Budapest,  tudományos főmunkatárs 2009–
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
M3-as, M35-ös autópálya Hajdú-Bihar megyei szakasz, több korszak, több lelőhely 1994–2006.; Vásárhelyi-terv, Bivaly-tói töltés áthelyezése (Jász-Nagykun-Szolnok m.), több korszak, több lelőhely 2005–2007.; Polgár-Csőszhalom-dűlő (Hajdú-Bihar m.), neolitikus tell és telep (munkatársként) 1996–2004.; Polgár-Bosnyákdomb (Hajdú-Bihar m.), neolitikus település 2007–2011.
Oktatói tevékenység: 
ELTE BTK Régészettudományi Intézet: muzeológiai alapismeretek
Egyéb szakmai tevékenység: 
Kiállításrendezés:
"Utak a múltba - az M3-as autópálya régészeti leletmentései", Budapest-Debrecen-Eger-Nyíregyháza 1997. (Raczky Pállal közösen)
M3 Archaeopark – régészeti rész Polgár, 2004. (Raczky Pállal közösen)
 
Publikációk (Fontosabb)
Könyv:
RACZKY Pál – KOVÁCS Tibor – ANDERS Alexandra (szerk.):
Utak a múltba. Az M3-as autópálya régészeti leletmentései (Paths into the Past. Rescue excavations on the M3 motorway). Budapest 1997.
ANDERS Alexandra – SZABÓ Miklós – RACZKY Pál (szerk.):
Régészeti dimenziók. Tanulmányok az ELTE BTK Régészettudományi Intézetének tudományos műhelyéből. A 2008.  évi Magyar Tudomány ünnepe keretében elhangzott előadások. Budapest 2009.
ANDERS, Alexandra – SIKLÓSI, Zsuzsanna (szerk.):
The First Neolithic Sites in Central/South-East European Transect. Volume III. The Körös Culture in Eastern Hungary. Oxford 2012. (BAR-IS 2334)
 
Tanulmány, folyóiratcikk:
ANDERS Alexandra – RACZKY Pál – NAGY Emese – KURUCZ Katalin – HAJDÚ Zsigmond – Walter MEIER-ARENDT:
Polgár–Csőszhalom-dűlő: Újkőkor végi telep és sírok a Kr. e. V. évezredből. In: Raczky Pál – Kovács Tibor – Anders Alexandra (szerk.): Utak a múltba – Az M3-as autópálya régészeti leletmentései / Path into the Past – Rescue excavations on the M3 motorway. Budapest 1997, 34–43.
ANDERS Alexandra:
A tordosi lelőhely és az ásatások története. Tordosi leleteket őrző gyűjtemények.; (Közzététel) Torma Zsófia saját kiegészítései 1879-ben megjelent munkájához. In: Makkay János (szerk.): Holt lóra patkó. Tanulmányok Torma Zsófia (1840–1899) emlékezetére. Budapest 1999, 41–79., 133–145.
RACZKY, Pál – Walter MEIER-ARENDT – ANDERS, Alexandra – HAJDÚ, Zsigmond – NAGY, Emese – KURUCZ, Katalin – DOMBORÓCZKI, László – SEBŐK, Katalin – SÜMEGI, Pál – MAGYARI, Enikő – SZÁNTÓ, Zsuzsanna – GULYÁS, Sándor – DOBÓ, Krisztina – BÁCSKAY, Erzsébet – T. BIRÓ, Katalin – SCHWARTZ, Charles:
Polgár-Csőszhalom (1989–2000): Summary of the Hungarian-German Excavations on a neolithic Settlement in  Eastern Hungary. In: Aslan, R. – Blum, St. – Kastl, G. – Schwitzer, Fr. – Thumm, D. (Hrsg.): Mauerschau. Festschrift  für Manfred Korfman. Bd. 2. Remshalden–Grunbach 2002, 833–860.
RACZKY, Pál – ANDERS, Alexandra:
The internal relations of the Alföld Linear Pottery culture in Hungary and the characteristics of human representation. In: Jerem, Erzsébet – Raczky, Pál (Hrsg.): Morgenrot der Kulturen. Frühe Etappen der Menschheitsgeschichte in Mittel- und Südosteuropa. Festschrift für Nándor Kalicz zum 75. Geburtstag. Budapest 2003, 155–182.
RACZKY, Pál – ANDERS, Alexandra – HAJDÚ, Zsigmond – NAGY, Emese Gyöngyvér:
Zwischen Himmel und Erde Polgár-Csőszhalom, eine Siedlung in Ostungarn. In: Daim, F. – Neubauer, W. (Hrsg.): Zeitreise Heldenberg. Geheimnisvolle Kreisgräben. Horn–Wien 2005, 203–209.
RACZKY, Pál – ANDERS, Alexandra:
Social dimensions of the Late neolithic settlement of Polgár-Csőszhalom (Eastern Hungary). ActaArchHung 57 (2006) 17–33.
ANDERS, Alexandra – NAGY, Emese Gyöngyvér:
Late Neolithic burial rites at the site of Polgár-Csőszhalom-dűlő. In: Kozłowski, J. K. – Raczky, P. (eds): The Lengyel, Polgár and related cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe. Kraków 2007, 83–96.
RACZKY Pál – ANDERS Alexandra – SEBŐK Katalin:
Újkőkori ház kísérleti rekonstrukciója Polgár-Csőszhalom településéről (Experimental reconstruction of a Neolithic house at the Polgár-Csőszhalom settlement). ŐL 7 (2005 [2007]) 24–49.
RACZKY, Pál – ANDERS Alexandra:
Late Neolithic spatial differentiation at Polgár-Csőszhalom, eastern Hungary. In: D. W. Bailey – A. Whittle – D. Hofmann (eds.): Living Well Together? Settlement and materiality in the Neolithic of south-east and central Europe. Oxford 2008, 35–53.
ANDERS Alexandra – RACZKY Pál – SEBŐK Katalin:
M3 Archeopark – Polgár. In: Mester Edit (szerk.): Régészeti Parkok Magyarországon. Tudományos konferencia és bemutató napok. Budaörs 2008, 13–20.
ANDERS Alexandra:
Térfelosztás és térszemlélet az alföldi későneolitikum házaiban (Organisation of space and use of space in the Late Neolithic houses on the Great Hungarian Plain). In: Bende Lívia – Lőrinczy Gábor (szerk.): Medinától Etéig. Tisztelgő írások Csalog József születésének 100. évfordulóján. Szentes 2009, 125–134.
ANDERS Alexandra:
Későneolitikus női viselet rekonstrukciója a Polgár-Csőszhalom-dűlőben feltárt sírok alapján (The reconstruction of late neolithic female attire on the basis of graves excavated at Polgár-Csőszhalom-dűlő). Tisicum 19 (2009) 29–38.
RACZKY Pál – ANDERS Alexandra:
Régészeti kutatások egy késő neolitikus településen – Polgár-Bosnyákdomb (Előzetes jelentés) (Archaeological research at a Late Neolithic settlement – Polgár-Bosnyákdomb (Preliminary report). ArchÉrt 134 (2009) 5–21.
RACZKY Pál – ANDERS Alexandra:
Tér- és időszemlélet az újkőkorban. Polgár Csőszhalom ásatási megfigyelései. In: Anders Alexandra – Szabó Miklós – Raczky Pál: Régészeti dimenziók. Tanulmányok az ELTE BTK Régészettudományi Intézetének tudományos műhelyéből. A 2008. évi Magyar Tudomány ünnepe keretében elhangzott előadások. Budapest 2009, 75–92.
RACZKY, Pál – ANDERS, Alexandra:
Settlement history of the Middle Neolithic in the Polgár micro-region: The development of the Alföld Linearband Pottery in the Upper Tisza Region, Hungary. In: Kozłowski, J. K. (ed.): Interactions between different models of neolithisation north of the Central European agro-ecological barrier. Papers presented on the symposium organized by the EU project FEPRE. Prace Komisji Prehistorii Karpat PAU 5, Kraków 2009, 31–50.
RACZKY, Pál – ANDERS, Alexandra:
“A colourful message”: a special grave of the late neolithic Tisza culture. In: Borhy, László (ed.): Studia celtica, classica et romana Nicolae Szabó septuagesimo dedicate. Budapest 2010, 193–202.
RACZKY, Pál – SÜMEGI, Pál – BARTOSIEWICZ, László – GÁL, Erika – KACZANOWSKA, Małgorzata – KOZŁOWSKI, Janusz K. – ANDERS, Alexandra:
Ecological Barrier versus mental marginal zone? Problems of the northernmost Körös Culture settlements in the Great Hungarian Plain. In: Gronenborn, Detlef – Petrasch, Jörg (Hrsg.): Die Neolithisierung Mitteleuropas. Internationale Tagung, Mainz 24. bis 26. Juni 2005 – The Spread of the Neolithic to Central Europe. International Symposium, Mainz 24 June – 26 June 2005. Mainz 2010, 147–174. (RGZM Tagungen 4)
ANDERS, Alexandra – CZAJLIK, Zoltán – CSÁNYI, Marietta – KALICZ, Nándor – NAGY, Emese Gyöngyvér – RACZKY, Pál – TÁRNOKI, Judit:
Archaeological register of tell settlements in Hungary (Magyarországi tell-települések régészeti katasztere). ArchÉrt 135 (2010) 147–160.
RACZKY, Pál – ANDERS, Alexandra:
Activity loci and data for spatial division at a Late Neolithic site-complex: Polgár-Csőszhalom: a case study. In: Hansen, Svend (Hrsg.): Leben auf dem Tell als soziale Praxis. Beiträge des Internationalen Symposiums in Berlin vom 26.–27. Februar 2007. Bonn 2010, 143–163. (Kolloquien zur Vor-und Frühgeschichte 14)
RACZKY, Pál – ANDERS, Alexandra:
The times they are a-changin’: revisiting the chronological framework of the Late Neolithic settlement complex at Polgár–Csőszhalom. In: Šuteková, Jana – Pavúk, Peter – Kalábková, Pavlína  – Kovár, Branislav  (eds): PANTA RHEI. Studies in Chronology and Cultural Development of South-Eastern and Central Europe in Earlier Prehistory presented to Juraj Pavúk on the occasion of his 75th birthday. Bratislava 2010, 357–378. (Studia Archaeologica et Mediaevalia 11.)
ANDERS Alexandra – PALUCH Tibor:
A Körös-kultúra fiatalabb időszakának települése Mindszent határában (Siedlung aus der jüngeren Periode der Körös-Kultur in der Gemarkung von Mindszent). MFMÉ–StudArch 12 (2011) 15–29.
RACZKY, Pál – ANDERS, Alexandra – BARTOSIEWICZ, László:
The Enclosure System of Polgár-Csőszhalom and its Interpretation. In: Hansen, Sven – Müller, Johannes (Hrsg.): Sozialarchäologische Perspektiven: Gesellshaftlicher Wandel 5000–1500 v. Chr. zwischen Atlantik und Kaukasus. Archäologie in Eurasien 24, Mainz 2011, 57–79.
 
Folyóirat-, sorozatszerkesztés:
Ősrégészeti Levelek 1 (1999) – 11 (2009) Társszerkesztők: Kalla Gábor, Kertész Róbert (1–6.); Kiss Viktória, Kulcsár Gabriella, Sebők Katalin (1–4.); V. Szabó Gábor.
Utolsó módosítás
2012.02.01.