M. Aradi Csilla

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
M. Aradi Csilla
Név (civil): 
Mógáné Aradi Csilla
Születési hely: 
Bombay (India)
Születési év: 
1963
Idegennyelv-ismeret: 
angol, német, olasz
Cím: 
Baranya Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda, 7400 Kaposvár, Zárda u. 9.
Telefonszám: 
+36 82 413 899
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Speciális szakterület: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, angol szakos középiskolai tanár
Középfokú tanulmányok: 
II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, Budapest, 1981.
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE BTK nappali tagozat, történelem-angol-régészet szak 1982–1988.
Diplomaszerzés éve: 
1988
Diplomamunka címe : 
Békés megye románkori templomai és plébániaszervezete
Speciális kurzusok, tanfolyamok: 
BME Építészmérnöki Kar: műemlékvédelmi szakmérnöki képzés 2011.
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
kandidátus/PhD
Fokozat megszerzésének éve: 
2008
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
Somogy megye Árpád-kori és középkori egyházszervezetének létrejötte és megtisztulása, ELTE BTK
Szakmai tagságok
Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat
Castrum Bene Egyesület
Munkahelyek
SMMI Rippl-Rónai József Múzeum, Kaposvár, 1989–2004.; Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Dél-dunántúli Iroda, átszervezését követően, Baranya Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda, régészeti referens 2004–
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Vörs-Máriaasszony-sziget (Somogy m.), 1989–1991.; Főnyed-Gólyásfa (Somogy m.), 1990–1999. (6 év); Gálosfa-Kistótváros (Somogy m.), 1999.
Publikációk (Fontosabb)
Tanulmány, folyóiratcikk:
M. ARADI Csilla – RÓZSÁS Márton:
A középkori Valkó templomának régészeti feltárása (The results of the archeological excavation at the Parish Church of the Medieval settlement Valkó). SMMK 10 (1994) 95–104.
M. ARADI Csilla:
Somogy megyei régészeti feltárások 1992-ben. SMMI Múzeumi Tájékoztató 3 (1992) o.sz.!
M. ARADI Csilla:
A Főnyed-Gólyásfai temető feltárásának előzetes eredményei. SMMI Múzeumi Tájékoztató 3–4 (1996) 15–17.
M. ARADI Csilla:
Adalékok a Várdai család XIII–XVI. századi történetéhez. Levéltári Évkönyv Somogy megye múltjából 28 (1997) 3–10.
M. ARADI Csilla:
A Főnyed-gólyásfai Árpád-kori temető és település eddigi ásatásának összegzése (Summary of the excavations at the Árpád-aged cemetery and settlement of Főnyed-Gólyásfa). SMMK 13 (1998) 113–154.
M. ARADI Csilla:
Előzetes beszámoló jelentés az 1999. évi Gálosfa–Kistótvárosi ásatásokról (Preliminary report of the 1999 excavation at Gálosfa-Kistótváros). SMMK 14 (2000) 269–273.
M. ARADI Csilla – Dr. KÖLTŐ László:
Fejezetek a magyar középkori élet tárházából. Kiállítás vezető. Kaposvár 2001.
M. ARADI Csilla – Dr. MÓGA János:
Településtörténeti vizsgálatok Somogy megye Kis-Balatonnal határos területein. In: Frisnyák Sándor – Tóth József (szerk.): A Dunántúl és a Kisalföld történeti földrajza. Nyíregyháza–Pécs 2003, 271–277.
M. ARADI Csilla:
A bodvicai rotunda. Műemlékvédelem 47/4 (2003) 263–266.
M. ARADI Csilla:
A Kis-Balaton Somogyi részének középkori településszerkezete. In: „Quasi liber et pictura”. – Tanulmányok Kubinyi András 70. születésnapjára. Budapest 2004, 13–25.
M. ARADI, Csilla:
Some aspects of parish organization in medieval Hungary. Die Kirche im Mittelalterlichen Siedlungsraum. Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 21 (2005) 195–204.
M. ARADI Csilla:
Szentgáloskér története a török korig. In: Puskás Béla (szerk.): Szentgáloskér községtörténeti tanulmányok. Kaposvár 2006, 7–15.
M. ARADI Csilla:
Patalom története a török korig. In: Puskás Béla (szerk.): Patalom községtörténeti tanulmányok. Kaposvár, 2006, 19–24.
M. ARADI Csilla – BAJZIK Annamária:
Előzetes jelentés a Siójut-Hermecz föld nevű lelőhelyen történt feltárásról (Preliminary report of the excavation at site Siójut-Hermecz föld). SMMK 18 (2008) 225–233.
M. ARADI Csilla:
Középkori egyházi emlékek Somogy megyében. SMMK 19 (2010) 39–43.
 
Kézirat:
M. ARADI Csilla:
Békés megye románkori templomai és plébániaszervezete. Szakdolgozat, ELTE-BTK Régészeti Tanszék, Budapest 1988.
M. ARADI Csilla:
Főnyed-gólyásfai temető feltárása. Vízügyi Konferencia, Kis-Balaton Ankét 1996. szeptember, Keszthely
M. ARADI Csilla:
A Főnyed-Gólyásfai ásatások eredményei. Poszter a Középkori régészetünk újabb eredményei és időszerű feladatai III. c. konferencián, 1997. április ELTE Budapest
M. ARADI, Csilla:
The spatial distribution of the cult of patron saints in the parish system of medieval Somogy (SW. Hungary). TASC Conference, Budapest, 14–18. Oct. 2001.
M. ARADI Csilla:
Középkori templomok kutatása Somogy megyében. „Középkori templomkutatás Magyarországon” c. konferencia, Budapest. 2001. nov. 29–30.
M. ARADI Csilla:
A Gálosfa-Kistótvárosi középkori udvarház feltárása. „Paloták, kastélyok és udvarházak” Castrum Bene konferencia, Visegrád. 2002. május 24–26.
M. ARADI, Csilla:
The cult of saints in medieval Somogy. Influences and parallels. TASC Conference, Göttingen 17–21. Sept. 2002.
M. ARADI Csilla:
Erődített kolostorok, templomok kutatása és védelme. „Somogy középkori várai” c. konferencia, Segesd, 2005. október 4.
M. ARADI Csilla:
Somogy megye Árpád-kori és középkori egyházszervezetének létrejötte és megszilárdulása. Doktori (PhD) disszertáció, ELTE-BTK Régészeti Tanszék, 2008.
M. ARADI, Csilla:
An attempt to reconstruct the medieval ecclesial organization of Somogy county. Poszter az „Ecclesiastical topography in East-Central Europe, Methods, problems and possibilities” c. konferencián, Budapest 16–17. Sept. 2009.
M. ARADI Csilla – MOLNÁR István:
Két középkori templom feltárása Somogy megyéből. Fiatal középkoros régészek II. konferenciája. Miskolc, 2010. nov. 25–27.
M. ARADI Csilla:
Pásztó településszerkezeti vizsgálata a középkortól a 18–19. század fordulójáig. Szakdolgozat. BME Műemlékvédelmi szakmérnöki képzés
M. ARADI Csilla:
Településszerkezeti változások vizsgálata Pásztó mezőváros életében. Fiatal középkoros régészek III. konferenciája. Kecskemét, 2011. nov. 23–25.
Utolsó módosítás
2012.02.28.