B. Tóth Ágnes

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
B. Tóth Ágnes
Név (civil): 
dr. Bálintné dr. Tóth Ágnes
Születési hely: 
Budapest
Születési év: 
1954
Idegennyelv-ismeret: 
angol, német, orosz
Cím: 
Szegedi Tudomány Egyetem, 6722 Szeged, Egyetem tér 1.,
E-mail: 
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, történelem szakos középiskolai tanár
Középfokú tanulmányok: 
Könyves Kálmán Gimnázium, Budapest, 1972.
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE BTK nappali tagozat, angol szak 1972–1974., történelem 1972–1978., régészet (népvándorlás kor-középkor) 1973–1978.
Diplomaszerzés éve: 
1978
Diplomamunka címe : 
A Hármas-Körös völgyének i. sz. IV-VI. századi településtörténete
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
egyetemi doktor
Fokozat megszerzésének éve: 
1984
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
Gepida települések az Alföldön
Tudományos fokozat: 
kandidátus/PhD
Fokozat megszerzésének éve: 
1997
Munkahelyek

BTM ásatási technikus, Budapest, rajzoló 1979–1982.; JATE BTK Középkori Magyar Történeti Tanszék, tudományos segédmunkatárs 1982–1986, Történeti Segédtudományi Tanszék, tudományos munkatárs 1986–,  majd (az önállóvá vált) Régészeti Tanszék, adjunktus 1991–, tudományos főmunkatárs 2000–2002, egyetemi docens 2002–

Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Óbudai leletmentések és ásatások (Árpád-híd) (Pest m.), 1979–1982.; Örménykút (Békés m.), 1982.; Hódmezővásárhely-Gorzsa 2009.
Egyéb szakmai tevékenység: 
Kiállításrendezés (szakértő):
A gepidák. Kora középkori germán királyság az Alföldön. Erkel Ferenc Múzeum, Gyula 1999, ill. Móra Ferenc Múzeum, Szeged 2000.
2000–2002 között a Magyar Nemzeti Múzeum jubileumi, azóta is fennálló, állandó régészeti kiállításának munkálataiban önálló teremfelelősként, rendezőként működtem közre: Kelet és Nyugat határán. A magyar föld népeinek története. Korai népvándorlás kor: hunok és germánok.
Publikációk (Fontosabb)
Könyv:
B. TÓTH, Ágnes:
Gepidische Siedlungen im Theissgebiet. Budapest, 2006. 1–154. (Monumenta Germanorum Archaeologica Hungariae 4.)
BÓNA István – CSEH János – NAGY Margit – TOMKA Péter – TÓTH Ágnes:
Hunok – Gepidák – Langobardok. Történeti tézisek és címszavak. Szeged 1993. Magyar Őstörténeti Könyvtár 6. (htpp.: www. bkiado. hu/netre_hungeplanjobb_metaval.htm. 2008. ápr. 25.)
 
Könyvfejezet:
B. TÓTH, Ágnes:
Die Gepiden während der Hunnenzeit. In: Reitervölker aus dem Osten. Hunnen+ Awaren. Katalog der Burgenländischen Landesausstellung 1996. Hrg.: F. Daim. Eisenstadt 1996. 111–112.
M. NAGY, Margit – B. TÓTH, Ágnes:
Archäologisches. In: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 11 (Berlin – New York 1998) 118–131.
B. TÓTH Ágnes:
„Gothiscandza”-tól a Tisza-vidékig. A gepidák eredete, vándorlása, korai régészeti emlékanyaga. In: Havassy P. (szerk.): A gepidák. Kora középkori germán királyság az Alföldön. 11–27. Gyula 1999. (Gyulai Katalógusok 7.)
B. TÓTH Ágnes:
Germánok az Alföldön az i.sz. V. században. A hunok története., A hunok kutatástörténete., A gepidák története., Gepida kutatástörténet., Gepida temetők, társadalom., Gepida telepek. In: Visy Zsolt (szerk.): Magyar régészet az ezredfordulón. Budapest 2003.
B. TÓTH Ágnes:
Korai népvándorláskor: hunok és germánok. In: Kovács Tibor (főszerk.): Kelet és Nyugat határán. A magyar föld népeinek története. Kr.e. 400000 – Kr.u. 804. A Magyar Nemzeti Múzeum régészeti kiállításának vezetője. Budapest 2002. 114–127.
B. TÓTH, Ágnes:
History of the Huns., History of Research., Germanic Peoples in the Great Hungarian Plain during the 5th Century., The Gepids: History, History of Research, Settlements. In:Visy, Zsolt (ed.-in-chief): Hungarian Archeology at the Turn of the Millennium. Budapest 2003.
B. TÓTH, Ágnes:
Frühe Völkerwanderungszeit: Hunnen und Germanen (ca. 420–568). In: Tibor Kovács (Chefradakteur): An den Grenze von Orient und Okzident. Die Geschichte der Völkers auf der Völker auf Ungarischem Boden. 400000 v. Chr. – 804. n. Chr. Führer durch die archäologische Ausstellung des ungarischen Nationalmuseums. Budapest 2003. 114–127.
B. TÓTH, Ágnes:
Guide to the Archaeological Exhibition of the Hungarian National Museum. Between East and West. History of the peoples living in the Hungarian lands . 400,000 B.C. – 804 A.D. Tibor Kovács (ed.-in-chief.) Budapest 2005. 115–128.
 
Tanulmány, folyóiratcikk:
B. TÓTH Ágnes:
SYMONOVIČ, E. A. (szerk.): Mogil’niki černjahovskoj kul’tury. Moskva 1979. ArchÉrt 107 (1980) 266. (Rec.)
B. TÓTH Ágnes:
HOREDT, K.: Moreşti. Grabungen in einer vor- und frühgeschichtlichen Siedlung in Siebenbürgen. Bukarest 1979. ActaArchHung 34 (1982) 436–438. (Rec.)
B. TÓTH Ágnes:
A gepidák települési képe a Tisza–Maros–Körös közén (L’image de l’habitat des Gepides dans la région des rivières Tisza–Maros–Körös). AUSz Acta Historica 84 (1987) 3–9.
B. TÓTH Ágnes:
Gepida településnyomok a Körös–Tisza–Maros közén (Gepidische Siedlungsspuren aus dem Körös-Theiss-Maros Gebiet). MFMÉ (1984/85-2 [1991) 97–104.
B. TÓTH Ágnes:
Kora népvándorláskori sírok Tápé-Széntéglaégetőn (Gräber aus der frühen Völkerwanderungszeit in Tápé-Széntéglaégető). In: Lőrinczy Gábor (szerk.): A kőkortól a középkorig. Szeged 1994. 285–309.
B. TÓTH Ágnes:
A szarvasi gepida fibula és köre. A szarvasi leletek a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményében. MFMÉ- StudArch 5 (1999) 261–277.
NAGY Margit – G. NEUMANN – W. POHL – B. TÓTH Ágnes:
A gepidák. MFMÉ–StudArch 6 (2000) 165–189.
B. TÓTH Ágnes:
Korai népvándorlás kori sír Aquincumban. WMMÉ 27 (2005) 11–41.
B. TÓTH Ágnes:
A Fifth-Century Burial from Old Buda (Budapest). In: Curta, Florin (ed.): Neglected Barbarians. (Studies in the Early Middle Ages 32.) Brepols 2011, 177–208.
Utolsó módosítás
2012.04.20.