Balázsik Tamás

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Balázsik Tamás
Név (civil): 
Balázsik Tamás
Születési hely: 
Székesfehérvár
Születési év: 
1961
Idegennyelv-ismeret: 
angol
Cím: 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 1014 Budapest, Táncsics M. u. 1.
Telefonszám: 
+36 1 225 4901
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Speciális szakterület: 
Tanulmányok
Végzettség: 
művészettörténész, régész
Középfokú tanulmányok: 
József Attila Gimnázium, Székesfehérvár, 1979.
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE BTK nappali tagozat, művészettörténet 1985–1990., régészet (középkor-római kor) 1986–1991.
Diplomaszerzés éve: 
1991
Diplomamunka címe : 
Karnerek és kettőskápolnák a középkori Magyarországon
Szakmai tagságok
Magyar Régész Szövetség, alapító tag 2006–
Kitüntetések, díjak
Szakmai díjak, elismerések: 
Europa Nostra-díj 1999. (Sonkád, ref. templom)
ICOMOS-díj 2011. (Sopronbánfalva, pálos-karmelita rendház)
Munkahelyek

Országos Műemlékvédelmi Hivatal (jelenleg: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal), Budapest, kutató 1991–

Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Túristvándi, ref. templom (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.) 1991.; Beregdaróc, ref. templom (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.) 1991.; Fehérvárcsurgó, Károlyi kastély (Fejér m.) 1992–1996.; Szikszópuszta, kápolna (Heves m.) 1994.; Sonkád, ref. templom (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.) 1994.; Nyírbátor, ref. templom (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.) 1993.; Szikszó, ref. templom (Borsod-Abaúj-Zemplén m.) 1994–1997.; Peterd, ref. templom (Baranya m.) 1998.; Túrony, ref. templom (Baranya m.), 2000; Balatoncsicsó, Szent Balázs-templom (Veszprém m.), 2001; Nyírbátor, minorita kolostor (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), 2008, 2009 (ez utóbbi Németh Péterrel és Juan Cabellóval).
Publikációk (Fontosabb)
Tanulmány, folyóiratcikk:
BALÁZSIK Tamás:
A Kismartoni Szent Mihály kápolna. Karnerek a középkori magyarországon. Pavilon 8 (1993) 2–11.
BALÁZSIK Tamás:
A csütörtökhelyi kettőskápolna. In: Lővei Pál (szerk.): Emlékkönyv Horler Miklós hetvenedik születésnapjára. Budapest 1993, 173–189.
BALÁZSIK Tamás:
Kegyúri temetkezés Túristvándiban. Műemlékvédelmi Szemle 1993/1. 4–24.
BALÁZSIK Tamás – NÉMETH Péter:
A nyírbátori ferences kolostor. In: Haris Andrea (szerk.): Koldulórendi építészet Magyarországon. Budapest 1994. 377–393.
BALÁZSIK Tamás – SZEKÉR György:
A beregdaróci református templom kutatása, építéstörténete, helyreállítása. Henszlmann-lapok 5 (1996) 56–57.
BALÁZSIK Tamás:
A sonkádi református templom. Élet és Tudomány 54 (1999) 655–658.
BALÁZSIK Tamás:
A szikszói református templom. Myskovszky Viktor és a mai műemlékvédelem Közép-Európában. In: Jozefína Corejová – Bardoly István – Váliné Pogány Jolán (szerk.): Nemzetközi konferencia Myskovszky Viktor születésének 160. évfordulója alkalmából. Kassa–Bártfa 1998. május 18–21. Bratislava – Budapest 1999. 170–183.
BALÁZSIK Tamás:
A beregdaróci református templom (Die reformierte Kirche von Beregdaróc). JAMÉ 42 (2000) 207–225.
BALÁZSIK Tamás:
A peterdi református templom. Műemlékvédelmi Szemle 10/1–2 (2000) 107–125., 125–127.
BALÁZSIK Tamás:
A túronyi református templom. Műemlékvédelmi Szemle 11/1–2 (2001) 7-41., 42., 43.
BALÁZSIK Tamás:
A balatoncsicsói templomrom kutatása. In: Bardoly István (szerk.): Etüdök. Tanulmányok Granasztóiné Györffy Katalin tiszteletére. Budapest 2004, 45–61.
BALÁZSIK Tamás:
Adatok a fehérvárcsurgói Károlyi-kastély építéstörténetéhez. In: Somorjay Selysette – Feld István (szerk.): Kastélyok évszázadai, évszázadok kastélyai. Tanulmányok a 80 éves Koppány Tibor tiszteletére. Budapest 2008, 247-264.
BALÁZSIK Tamás:
A sopronbánfalvi karmelita kolostor kutatása. Soproni Szemle 64/2 (2010) 153-180.
BALÁZSIK Tamás:
Háztörténet és településtörténet. Adatok a budapest-újlaki Bécsi u. 31. számú lakóház törénetéhez és építéstörténetéhez. Magyar Műemlékvédelem 15 (2011) 223-251., 251-252.
Utolsó módosítás
2012.04.20.