Bálint Marianna

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Bálint Marianna
dr. Bálint Marianna
Név (civil): 
Dr. Bálint Marianna
Születési hely: 
Hajdúhadház
Születési év: 
1972
Idegennyelv-ismeret: 
angol, német, orosz
Cím: 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája, 4026 Debrecen, Darabos u. 9-11. B. ép. I. em.
Telefonszám: 
+36 52 500 490
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Speciális szakterület: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, földrajz-történelem szakos középiskolai tanár
Középfokú tanulmányok: 
KLTE Gyakorló Gimnáziuma, Debrecen, 1990.
Felsőfokú tanulmányok: 
JATE BTK-TTK, nappali tagozat, földrajz-történelem 1991–1996., régészet 1992–1997.
Diplomaszerzés éve: 
1997
Diplomamunka címe : 
Ásotthalom régészeti topográfiája és településtörténete
Speciális kurzusok, tanfolyamok: 
Archaeogeopedology, vezette Roger Langhor 1999. május
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
kandidátus/PhD
Fokozat megszerzésének éve: 
2007
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
Az Árpád-kori településhálózat rekonstrukciója a Duna-Tisza köz déli részén, ELTE BTK
Szakmai tagságok
Magyar Régész Szövetség, alapító tag 2006–
Munkahelyek
Móra Ferenc Múzeum, Szeged, M5 autópályán munkatárs 1998–1999.; ELTE BTK Medievisztika Doktori Iskola, Phd ösztöndíjas 1997–2000.; Kulturális Örökség Igazgatósága, regionális irodavezető 2000–2001., majd Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Debreceni, majd Észak-Alföldi Regionális Iroda régész felügyelő 2001–2011, majd Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája, Debrecen, régész felügyelő 2011–, mb. irodavezető 2011. szep.-
Publikációk (Fontosabb)
Tanulmány, folyóiratcikk:
BÁLINT Marianna:
Az Árpád-kori településhálózat rekonstrukciója a Duna-Tisza köz déli részén. In: Blazovich László (szerk.): Tanulmányok Csongrád megye történetéből 26. Szeged 1998, 39–50.
BÁLINT Marianna:
Az avarkor kőbetétes övdíszei (Die awarischen Gürtel mit Steineinlage). In: A népvándorláskor kutatóinak kilencedik konferenciája Eger. 2000. 125–134. (Heves Megyei Régészeti Közlemények 2.)
BÁLINT Marianna:
Az Árpád-kori településhálózat környezeti háttere a Dorozsma-Majsai homokhát területén. In: Füleky György (szerk.): A táj változásai a Kárpát-medencében a történelmi események hatására. A Szent István Egyetemen (Gödöllő) 2000. június 28–29-én megtartott tudományos konferencia kiadványa. Budapest–Gödöllő 2000, 170–174.
BÁLINT Marianna:
Környezetrekonstrukciós kísérletek a Duna-Tisza köz déli részén. „Hadak útján” (konferenciakötet) – WMMÉ 23 (2001) 343–357.
BÁLINT Marianna:
Tószeg-Laposhalom 2001. Egy világhírű bronzkori telep megmentése. Múzeumi Hírlevél 22 (2001) 111–113.
BÁLINT Marianna – BATÓ Szilvia:
Kelebia régészeti topográfiája és településtörténete I. Cumania 18 (2002) 125–169.
BÁLINT Marianna – LASZLOVSZKY József – ROMHÁNYI Beatrix – SABJÁN Tibor – TAKÁCS Miklós:
Középkori falvak és határuk. In: Visy Zsolt (szerk.): Magyar régészet az ezredfordulón. Budapest 2003, 383–388.
BÁLINT Marianna:
Korai Árpád-kori objektumok a 26/78. lelőhely 1998. évi feltárásán. In: Szalontai Csaba (szerk.): Úton útfélen. Múzeumi kutatások az M5 autópálya nyomvonalán. Szeged 2003, 107–115.
BÁLINT Marianna:
Cölöpszerkezetes faház a Kiszombor-Nagyszentmiklósi úti Árpád-kori településen (Ein Holzhaus mit Pfostenkonstruktion in der Arpadenzeitlichen Siedlung von Kiszombor-Nagyszentmiklósi-Straße). MFMÉ-StudArch 9 (2003) 333–340.
BÁLINT Marianna – BATÓ Szilvia:
Kelebia határa. RégkutM 2000 (2003) 160.
BÁLINT, Marianna:
Landscape Development and Soil Formation in the Danube-Tisza Interfluve. In: József Laszlovszky – Péter Szabó (eds): People and Nature in Historical Perspective. Budapest 2003, 157–174.
BÁLINT Marianna:
Sáncok, halmok, erődítések az Észak-Alföldön. Magyar Múzeumok 2004/4, 30–32.
BÁLINT Marianna:
Előzetes jelentés a Kiszombor-Nagyszentmiklósi úton végzett kora Árpád-kori falufeltárásról. (Vorläufiger Bericht über die Freilegung einer früharpadenzeitlichen Dorfsiedlung am Fundort Kiszombor-Nagyszentmiklósi út) NyJAMÉ 47 (2005) 215–228.
BÁLINT Marianna:
Hajdúböszörmény példája. Európai Uniós pályázatok és a kulturális örökség. Örökség 10 (2006) 8.
Dr. BÁLINT Marianna – VIRÁGOS Réka:
Az Európai Táj Egyezmény kulturális örökségvédelmi vonatkozásai Magyarországon. www.termeszetvedelem.hu/tajegyezmeny
BÁLINT Marianna:
XIX. századi vízrendezés és örökségvédelem. Örökség 14 (2010) 11–12.
BÁLINT Marianna:
„Fiúk” a szántásban. www.sirasok.blog.hu/2010/04/27
BÁLINT Marianna:
Adatok Debrecen-Erdőspuszta középkori történetéhez: Leletmentés Debrecen-Fancsika középkori falutelepülés területén. In: Cabello, Juan  – C. Tóth Norbert (szerk.): Erősségénél fogva várépítésre való. Tanulmányok a 70 éves Németh Péter tiszteletére. Nyíregyháza 2011, 119–138.
BÁLINT Marianna:
Kulturális örökségi elemek a tájérték meghatározásában. Műemlékvédelem 2011/1, 11–20.
BÁLINT Marianna:
Kunhalmok az Alföldön. Természet Világa 142. évf. 2011/10, 451–454.
Utolsó módosítás
2012.04.15.