Balogh Csilla

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Balogh Csilla
Név (civil): 
Balogh Csilla
Születési hely: 
Karcag
Születési év: 
1971
Idegennyelv-ismeret: 
angol, orosz, török
Telefonszám: 
+36 20 5824 050
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Speciális szakterület: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, történész, etnográfus
Középfokú tanulmányok: 
KLTE Gyakorló Gimnázium, Debrecen, 1989.
Felsőfokú tanulmányok: 
JATE BTK nappali tagozat, régészet-történelem 1990–1995.; KLTE levelező tagozat, néprajz szak 1997–2001.
Diplomaszerzés éve: 
1995
Szakmai tagságok
Ősrégészeti Társaság, alapító tag 1999–
Magyar Régész Szövetség, alapító tag 2006-
Pulszky Társaság 2009–
Munkahelyek
Katona József Múzeum, Kecskemét, M5 autópálya ásatásvezető 1994–1996.; Viski Károly Múzeum, Kalocsa, régész, 1996. nov.–1997. jan.; Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza, régész 1997. febr.–; Móra Ferenc Múzeum, Szeged –
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Dusnok S9/1. lh. (Bács-Kiskun m.), (munkatárs: Szekeres László, Pintér László) 1995.; Kiskunfélegyháza-Izsáki út M5/122 lh. (Bács-Kiskun m.), 1995; Kiskunfélegyháza-Halesz M5/138/A lh. (Bács-Kiskun m.), (munkatárs: Somogyvári Ágnes) 1996.; Kiskunfélegyháza-Dobos tanya M5/107. km földnyerő (Bács-Kiskun m.), (munkatárs: V. Székely György) 1996.; Városföld M5/227 lh. (Bács-Kiskun m.), (munkatárs: Pintér László) ; Petőfiszállás-Bekötőút M5/118. km (Bács-Kiskun m.), (munkatárs: Wicker Erika); Petőfiszállás-Tőzeges M5/231 lh., (Bács-Kiskun m.), (munkatárs: V. Székely György, Wicker Erika); Petőfiszállás-Dósa-tanya M5/195/B (Bács-Kiskun m.), 1999.; Petőfiszállás-Galambos-éri csatorna M5/232 lh. (Bács-Kiskun m.), 1999.; 2002 Kiskunfélegyháza-Pap dűlő (451/3. lh.) rézkori, szarmata, avar és Árpád-kori telep (Bács-Kiskun m.), 2002.; Hódmezővásárhely-Kishomok, bronzkori, gepida és avar telep, avar temető (Csongrád m.), (munkatársak: Bende Lívia, Lőrinczy Gábor) 2002.; Szabadszállás-B. gyakorlótér, avar temető (Bács-Kiskun m.), 2003.; Csengele-Fecskés (M5/1. lelőhely), kora bronzkori és középkori település (Csongrád m.), (munkatárs: Türk Attila) 2003.; Kistelek, Gera-föld (M5/7–9. lelőhely), szarmata település (Csongrád m.), (munkatárs: Türk Attila) 2003–2004.; Kiskundorozsma-Pick ülepítő (M5/77. lelőhely), kelta oppidum (Csongrád m.), (munkatárs: Türk Attila) 2004.; Makó-Igási járandó (M43/25. lelőhely), kora és késő bronzkori, szkíta és Árpád-kori település, szarmata és honfoglalás kori temető (Csongrád m.), 2008.; Felgyő-Ürmös-tanya, bronzkori urnasírok, avar temető, Árpád-kori település (Csongrád m.), 2009.; Makó-Mikócsa-halom (Makó, Ipari park 2–4. lelőhely), kora és késő bronzkori, vaskori, szarmata és Árpád-kori település, rézkori, kora és késő bronzkori temetkezések, hunkori és kora avar kori temető (Csongrád m.), 2009–2010.
Publikációk (Fontosabb)
Könyv:
BALOGH Csilla (szerk.):
Nyomvonalba zárva. Régészeti feltárások az M43-as autóút és a Makót elkerülő út nyomvonalán. Szeged 2009.
BALOGH Csilla – P. FISCHL Klára (szerk.):
Felgyő, Ürmös-tanya. Szeged 2010. (MFMÉ – Monumenta Archaeologica 1.)
 
Tanulmány, folyóiratcikk:
BALOGH Csilla:
Előzetes jelentés egy kora bronzkori település feltárásáról Kiskunfélegyháza–Izsáki út lelőhelyen. MKBKM 1995–1996 (1997) 49–53.
BALOGH Csilla:
Új adatok az avar kori sírformákhoz a Duna-Tisza közén. MKBKM 1997 (1998) 145–152.
BALOGH Csilla – PINTÉR László:
Avar sírok Városföldről (Awarengräber in Városföld). Cumania 15 (1998) 93–131.
BALOGH Csilla:
A szarmata kori füstölőkről. Késő szarmata telep feltárása Dusnokon (The Late Sarmatian settlement at Dusnok. For the Sarmatian smoke-houses). In: Kiss Magdolna – Lengvári István (szerk.): A népvándorláskor fiatal kutatóinak VII. összejövetele (Pécs 1996. szeptember 27–29.) Pécs 2001, 27–42.
BALOGH Csilla:
Egyedi díszítésű avar edény Kiskunfélegyháza határából. MKBKM 1998 (1999) 145–153.
BALOGH Csilla:
Avar kori padmalyos sírok a Duna-Tisza közén (Awarenzeitliche Nischengräber auf dem Donau-Theiß Zwischenstromland). In: Petercsák Tivadar – Váradi Adél (szerk.): A népvándorláskor kutatóinak kilencedik konferenciája. Eger 2000, 111–124. (Heves Megyei Régészeti Közlemények 2.)
BALOGH Csilla:
8–9. századi település Kiskunfélegyháza határában. Régészeti topográfiai adatok az avar kori településtörténethez Bács-Kiskun megyében I. In: S. Perémi Ágota (szerk.): A Népvándorláskor Fiatal Kutatói 8. Találkozójának előadásai (Veszprém, 1997. november 28–30.) . Veszprém 1999, 111–124.
BALOGH Csilla:
A szarmaták kora (Kr. u. 10/50 – 5. sz.). In: Vörös Gabriella (szerk.): Szentes város helyismereti könyve. Szentes 2000, 31–41.
BALOGH Csilla – KŐHEGYI Mihály:
Fajsz környéki avar kori temetők I. A Fajsz-Ártér és a Fajsz-Kétágköz lelőhelyek (Begrabungsstätten aus der Zeit der Awaren in der Umgebung von Fajsz I.). Cumania 16 (1999) 247–290.
BALOGH Csilla
Az avar kori préselt, lemezes boglárok (Die awarenzeitlichen gepreßten blechernen Agraffen. MFMÉ–StudArch 6 (2000) 219–235.
BALOGH Csilla – KŐHEGYI Mihály
Fajsz környéki avar kori temetők II. Kora avar kori sírok Fajsz-Garadombon (Awarenzeitliche Gräberfelder in der Umgebung von Fajsz II. Frühawarenzeitliche Gräber von Fajsz-Garadomb). MFMÉ–StudArch 6 (2001) 333–363.
BALOGH Csilla:
Régészeti adatok Bács-Kiskun megye területének kora avar kori történetéhez. Előmunkálatok a Duna-Tisza köze avar kori betelepülésének kérdéseihez (Archäologische Angaben zur Frühawarenzeitlichen Geschichte des Komitates Bács-Kiskun. Vorarbeiten zu den Problemen der Besiedlung des Donau-Theiß-Zwischenstromlandes in der Frühawarenzeit). MFMÉ–StudArch 8 (2002) 291–339.
BALOGH Csilla:
10. századi sírok Kiskunfélegyháza környékéről (Gräber aus dem 10. Jahrhundert in der Umgebung von Kiskunfélegyháza). MFMÉ–StudArch 9 (2003) 283–293.
BALOGH Csilla:
Martinovka-típusú övgarnitúra Kecelről. A Kárpát-medencei maszkos veretek tipokronológiája (Gürtelgarnitur des Typs Martinovka von Kecel. Die Typochronologie der Maskenbeschläge des Karpatenbeckens). MFMÉ–StudArch 10 (2004) 241–303.
BALOGH Csilla:
Avar kori juhbőrös temetkezés Szabadszállás, B. gyakorlótéren (Avar Period burial with sheepskin at Szabadszállás, Drill-ground B). RégKutM 2003 (2004) 75–83.
BALOGH, Csilla – KOROM, Anita – KÓBOR, Balázs – TÜRK, Attila:
Eine Scheibenfibel mit Emaileinlage (Einzeltyp) aus der Gemarkung von Kistelek (Kom. Csongrád) (Kistelek, Flur „Gera-föld”, Objekt 216) (Egyedi típusú zománcberakásos korongfibula Kistelek (Csongrád megye) határából (Kistelek–Gera-föld 216. objektum). MFMÉ StudArch 11 (2005) 37–50.
BALOGH Csilla:
Késő népvándorlás kori felszíni boronaház Petőfiszállás–Dósa tanyáról. In: H. Bathó Edit – Újváry Zoltán (szerk.): Jászok és kunok a magyarok között. Ünnepi kötet Bánkiné Molnár Erzsébet tiszteletére. Jászberény 2006, 212–231. (Jászsági Könyvtár 6.)
BALOGH Csilla – TÜRK Attila:
Beszámoló az M5 autópálya nyomvonalán 2004. évben végzett ásatásainkról. MúKuCsom 2004 (2005) 127–137.
BALOGH Csilla:
Avar kori kettős és többes temetkezések a Duna–Tisza közén (Doppel- und Merhfachbestattungen im Donau–Theiss-Zwischenstromland). Arrabona 44/1 (2006) 41–86.
BALOGH Csilla – Dr. BENDE Lívia:
Móra Ferenc ásatásai. (Katalógus) (Ausgrabungen von Ferenc Móra (Katalog), The excavation of Ferenc Móra (catalogue). In: Balogh Csilla (szerk.): Az ezerarcú Móra Ferenc. Szeged 2007, 16–22.
LŐRINCZY Gábor – BALOGH Csilla:
Régészeti lelőhelyek és leletek egy gázszállító vezeték Csongrád megyei szakaszán, Pusztaszertől Algyőig. In: Lőrinczy Gábor (szerk.): Pusztaszertől Algyőig. Szeged 2010, 9–147. (MFMÉ – Monumenta Archaeologica 2.)
Utolsó módosítás
2012.04.20.