Bánffy Eszter

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Bánffy Eszter
Név (civil): 
Bánffy Eszter
Születési hely: 
Budapest
Születési év: 
1957
Idegennyelv-ismeret: 
angol, francia, német, olasz, orosz
Cím: 
MTA BTK Régészeti Intézet, 1014 Budapest, Úri u. 49.
Telefonszám: 
+36 1 224 6700/167
+36 1 3559 367
Kutatási terület
Kutatott régészeti korszak: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, indológus
Középfokú tanulmányok: 
II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, Budapest, 1975.
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE BTK nappali tagozat, angol nyelv és irodalom 1975–1977., őskori és középkori régészet 1975–1980., indológia és összehasonlító indoeurópai nyelvészet 1977–1980., egyéni levelező indológia 1980–1982.
Diplomaszerzés éve: 
1980
Diplomamunka címe : 
A korai Indus-völgyi civilizáció figurális plasztikája
Speciális kurzusok, tanfolyamok: 
DAAD ösztöndíj Heidelberg, 1983, 10 hónap.
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
kandidátus/PhD
Fokozat megszerzésének éve: 
1988
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
Kultusz és régészeti kontextus Közép- és Délkelet-Európában a neolithikum és a rézkor idején.
Tudományos fokozat: 
tudományok doktora/akadémiai doktor
Fokozat megszerzésének éve: 
2005
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
Szentgyörgyvölgy-Pityerdomb. The 6th Millennium BC boundary in Western Transdanubia and its role in the Central European neolithic transition, MTA
Szakmai tagságok
Magyar Ősrégészeti Társulat 1999–
European Academy of Sciences and Arts 2000–
European Association of Archaeologists, elnökségi tag 2005–2008., titkár 2008–2011., jelölő bizottsági tag 2011–
Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 2006–
Magyar Régész Szövetség, alapító tag 2006–
Society for American Archaeology 2006–
World Archaeology Congress 2008–
Kitüntetések, díjak
Szakmai díjak, elismerések: 
Révay-díj 1986.
Kuzsinszky Bálint-emlékérem 2007.
Munkahelyek
Országos Evangélikus Könyvtár, Budapest, segédkönyvtáros 1980.; MTA Kémiai Kutatóintézet, Budapest, angoltanár 1981–1982.; MTA Régészeti Intézet, Budapest, aspiráns 1983–1986., tudományos segédmunkatárs 1986–1988., tudományos főmunkatárs 1988–2005., tudományos tanácsadó 2005–, tudományos osztályvezető 2001–2008., tudományos igazgatóhelyettes 2008–2011.; Szegedi Tudományegyetem, Szeged, c. egyetemi tanár 2009–
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Hahót és Zalaszentbalázs határa (Zala m.), terepbejárás, újkőkori és rézkori lelőhelyek 1986–1993.; Kerka-völgy (Zala m.), mikrorégió kutatások 1995–1999.; Szentgyörgyvölgy–Pityerdomb (Zala m.), neolit és rézkori telep 1995–1998.; Fajsz környéke (Tolna m.), mikrorégiós kutatások (magyar-német kutatási program keretében) 2000–2001., 2006–2009/2010.
Oktatói tevékenység: 
Speciális, tömbösített előadások: Centro Camuno di Studi Preistorici (Olaszország) 1986.; Heidelberg (Németország) 1989., 1994., 2007., 2011.; Ljubljana (Szlovénia) 1994., 2000., 2005., Bécs (Ausztria) 1994.; Prága (Csehország) 1996.; Frankfurt (Németország) 1999.; Szeged 2006.; Miskolc 2007.; Cambridge MA, Harvard (USA) 2008.; Madison, Wisconsin (USA) 2008.; New York University (USA) 2010.; Buffalo State University of New York (USA) 2011.
 
Egyéb szakmai tevékenység: 
Az élelemtermelés kialakulásának kezdete és korai fázisai a Dél-Dunántúlon, a Balaton és a Duna-völgy között. OTKA K 61935, kutatási program vezetője 2006–2010.
Bevölkerungsgeschichte des Karpartenbeckens in der Jungsteinzeit und ihr Einfluss auf die Besiedlung Mitteleuropas. DFG pályázat magyar vezetője, 2010–2013.
Alsónyék: az élelemtermelés kezdeteitől az újkőkor végéig. OTKA K81230, projektvezető 2010–2013.
Publikációk (Fontosabb)
Könyv:
BÁNFFY, Eszter:
Cult objects of the Lengyel culture. Budapest 1997. (Archaeolingua SM 7)
BÁNFFY, Eszter:
A Unique Prehistoric Figurine of the Near East. Budapest 2001. (Archaeolingua SM 15)
BÁNFFY, Eszter:
The 6th Millennium BC Boundary in Western Transdanubia and its Role in the Central European Neolithic Transition: The Szentgyörgyvölgy-Pityerdomb Settlement. Budapest 2004. (VAH 15)
BÁNFFY, Eszter – Ida BOGNÁR-KUTZIÁN†:
The Late Neolithic Tell Settlement at Polgár-Csőszhalom, Hungary. The 1957 Excavation. Oxford 2007. (BAR IS 1730– Archaeolingua Central European Series 4)
VADAY Andrea – BÁNFFY Eszter – BARTOSIEWICZ László – T. BIRÓ Katalin – GOGALTAN, Florin – HORVÁTH, Ferenc – NAGY Andrea:
Kompolt-Kistér: Újkőkori telep: Újkőkori, bronzkori, szarmata és avar lelőhely: Leletmentő ásatás az M3 nyomvonalán (A Neolithic, Bronze Age, Sarmatian and Avar site: Rescue excavation at the M3 motorway). Eger 1999. (Heves megyei régészeti közlemények I.)
BÁNFFY, Eszter (ed.):
Archaeology and Settlement History in the Kerka Valley, SW‐Hungary. Antaeus 28 (2005)
 
Tanulmány, folyóiratcikk:
BÁNFFY, Eszter:
Bemerkungen zur Methodologie der Erforschung vorgeschichtlicher figuraler Plastik. PZ 61 (1986) 152–157.
BÁNFFY, Eszter:
Cultic finds from the Middle Copper Age of Hungary – connections to South East Europe. In: Bonanno, Anthony (ed.): Archaeology and Fertility Cult in the Ancient Mediterranean: Papers presented at the first intemational conference on "Archaeology of the Ancient Mediterranean" (Malta, 2–5 Sept. 1985.), Amsterdam 1986, 69–77.
BÁNFFY, Eszter:
Cult and archaeological context in Central and South East Europe in the Neolithic and Chalcolithic. Antaeus 19–20 (1990–1991) 183–250.
BÁNFFY, Eszter:
Transdanubia and Eastern Hungary in the Early Copper Age. JAMÉ 36 (1995) 291–296.
BÁNFFY, Eszter: South-West Transdanubia as a mediating area. On the cultural history of the Early and Middle Chalcolithic. 157–196. In: Szőke, Béla Miklós (ed.): Archaeology and settlement history in the Hahót-Basin, SW-Hungary. Antaeus 22 (1995)
BÁNFFY, Eszter:
The late Starčevo and the earliest Linear Pottery groups in Western Transdanubia. Documenta Praehistorica 27 (2000) 173–185.
BÁNFFY, Eszter:
Jugo-zapadnoje Zadunavje kak svjazujussaja zona. Dannije k kulturnoj istorii rannevo i srednevo eneolita v svete poslednih issledovannij (South-west Transdanubia as a mediating area. Data to the cultural history of the Early and Middle Chalcolithic in the light of latest research). The birth of Europe. Stratum plus 2 (2000) 63–116.
BÁNFFY, Eszter:
Notes on the connection between human and zoomorphic representations in the Neolithic. In: Peter Biehl – François Bertemes (eds): The archaeology of cult and religion. Budapest 2001 [2002], 53–71.
BÁNFFY, Eszter:
Advances in the research of the neolithic transition in the Carpathian Basin. In: Alena Lukes – Marek Zvelebil (eds): LBK dialogues. Studies in the formation of the Linear Pottery culture. Oxford 2004, 49–70. (BAR IS 1304)
BÁNFFY, Eszter:
Mesolithic – neolithic contacts, as reflected in ritual finds. Documenta Praehistorica 32 (2005) 77–86.
AMMERMAN, A. J, – PINHASI, R. – BÁNFFY, Eszter:
Comment on ”Ancient DNA from the First European Farmers in 7500-Year-Old Neolithic Sites”. Science Vol. 312, no. 5782 (30. June 2006) 1875–1877.
BÁNFFY, Eszter:
Eastern, Central and Western Hungary – variations of neolithisation models. Documenta Praehistorica 33 (2006) 125–142.
BÁNFFY, Eszter – Juhász, I. – Sümegi, Pál:
A prelude to the Neolithic in the Balaton region – new results to an old problem. In: Michela Spataro – Paolo Biagi (eds): A short walk through the Balkans: the first farmers of the Carpathian Basin and adjacent regions. Proceedings of the Conference held at the Institute of Archaeology (UCL) on June 20–22nd, 2005. Atti della Società per la Preistoria e Protostoria della Regione Friuli-Venezia Giulia 16 (2008) 223–237.
BÁNFFY, Eszter:
The boundary in Western Transdanubia: variations of migraton and adaptation. In: Douglass W. Bailey ¬– Alasdair Whittle – Daniela Hofmann (eds): Living well together?: settlement and materiality in the Neolithic of south-east and central Europe. Oxford 2008, 151–163.
BÁNFFY, Eszter:
Variations on the neolithic transition in Eastern and Western Hungary. In: Dragoş Gheorghiu (ed.): Early Farmers, late foragers, and ceramic traditions: on the beginning of pottery in the Near East and Europe. Newcastle 2009, 44–62.
BÁNFFY, Eszter – OROSS, Krisztián:
Entwicklung und Dynamik der Linearbandkeramik in Transdanubien. In: A. Zeeb-Lanz (ed.): Krisen – Kulturwandel – Kontinuitäten. Zum Ende der Bandkeramik in Mitteleuropa. Beiträge der Internationalen Tagung in Herxheim bei Landau (Pfalz) vom 14.–17. 06. 2007. Rahden/Westf. 2009, 219–240. (Internationale Archäologie, Arbeitsgemeinschaft, Symposium, Tagung, Kongress Bd. 11)
BÁNFFY, Eszter – OROSS, Krisztián:
The „earliest” and the „earlier” phase of the LBK in Transdanubia. In: Gronenborn, Detlef – Petrasch, Jörg (Hrsg.): Die Neolithisierung Mitteleuropas. Internationale Tagung, Mainz 24. bis 26. Juni 2005 – The Spread of the Neolithic to Central Europe. International Symposium, Mainz 24 June – 26 June 2005. Mainz 2010, 255–272.
BÁNFFY, Eszter – MARTON, Tibor – OSZTÁS, Anett:
Early neolithic settlement and burials at Alsónyék-Bátaszék. First report. In: Kozlowski, Janusz K. – Raczky, Pál (eds): Neolithization of the Carpathian Basin: Northernmost distribution of the Starčevo/Körös culture. Kraków-Budapest 2010, 37–51.
BÁNFFY, Eszter – SÜMEGI, Pál:
The [environ]mental contexts of earliest Neolithic settlement and architecture in western Hungary. In: Angelos Hadjikoumis – Erick Robinson – Sarah Viner (eds): Dynamics of Neolithization: Studies in honour of Andrew Sherratt. Oxford 2011, 232–266.
 
Ld. továbbá: http://www.archeo.mta.hu/ Munkatársak, elérhetőségek
 
Utolsó módosítás
2012.02.02.