Bencze Ágnes

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Bencze Ágnes
Név (civil): 
Bencze Ágnes
Születési hely: 
Budapest
Születési év: 
1975
Idegennyelv-ismeret: 
angol, francia, német, olasz
Cím: 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2087 Piliscsaba-Klotildliget, Egyetem u 1.
Telefonszám: 
+36 26 577 000/2918
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Speciális szakterület: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, klasszika filológus
Középfokú tanulmányok: 
ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium, Budapest, 1993.
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE BTK nappali tagozat, régészet (klasszika archeológia) 1993–1998., latin nyelv és irodalom 1993–1999., ógörög nyelv és irodalom 1995–1999.; Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne és ELTE Bölcsészettudományi Kar, klasszika archeológia doktori képzés 1999–2002.
Diplomaszerzés éve: 
1998
Diplomamunka címe : 
Medmai terrakották a Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteményében – Kolónia és szubkolónia Magna Graeciában.
Speciális kurzusok, tanfolyamok: 
Etruszkológia kurzus, Università di Padova 1998.07.15–29.
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
kandidátus/PhD
Fokozat megszerzésének éve: 
2006
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
Recherches sur la petite plastique de terre cuite de Tarente, des origines à la fin du VIe siècle av. J.-C., Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne és ELTE BTK
Kitüntetések, díjak
Szakmai díjak, elismerések: 
Kerényi Grácia-díj 1994.
Révay József-díj 2004.
Munkahelyek
Szépművészeti Múzeum, Antik Gyűjtemény, Budapest gyakornoki ösztöndíjas 2001–2002.; Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Művészettörténeti Tanszék, egyetemi tanársegéd 2003–2008., egyetemi adjunktus 2008–
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Scolacium (Dél-Olaszország) római város (Kr.e. II. – Kr.u. VII. sz.) (Calabria tartomány Régészeti Főfelügyelősége vezetése alatt) 1992–1998.; Bibracte/Mont Beuvray (Franciaország) gallo-római oppidum (az ELTE Régészeti Intézet kutatócsoportjának tagjaként) 1994–1995.; Buthrotum/Butrint (Albánia) ókori városi település (európai nemzetközi kutatócsoport tagjaként) 2000.; Oppido Mamertina (Dél-Olaszország) „indigén” település és római villa Dél-Itáliában 2001.
Oktatói tevékenység: 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Művészettörténeti Tanszék: ókori művészet szeminárium, ókeresztény művészet, muzeológiai alapismeretek, művészettörténeti forrásolvasás – rendszeres kurzusok.
Publikációk (Fontosabb)
Tanulmány, folyóiratcikk:
BENCZE Ágnes:
Reperti vitrei provenienti dal sito di Scolacium – Roccelletta di Borgia (CZ): rapporti preliminari. In: Giornata di Studio del Comitato Nazionale Italiano dell'AIHV. Venezia 1995 [1996].
BENCZE Ágnes:
Primi dati per una nuova carta di distribuzione di alcuni tipi vitrei tardoromani. In: 2e Giornate di Studio del Comitato Nazionale Italiano dell'AIHV, Milano 14–15 dic. 1996. Milano 1998, 157–163.
BENCZE Ágnes:
Terres cuites de Medma (Medmai terrakották). A Szépművészeti Múzeum közleményei 88–89 (1998) 25–36.
BENCZE Ágnes:
Bukolikus tájképek a Iulius-Claudius korból. In: Hermann István (szerk.): Tanulmányok Ritoók Zsigmond hetvenedik születésnapja tiszteletére. Budapest 1999, 91–103.
BENCZE Ágnes:
Terres cuites votives de Tarente: propositions de méthode (Tarentumi votív terrakották: módszertani javaslatok). A Szépművészeti Múzeum közleményei 94 (2001) 41–64., 141–157.
BENCZE Ágnes:
Archaikus kori hydria – Kr.e. 7. század vége. In: Czére Andrea (főszerk.): Remekművek az ókortól napjainkig. Kiállítási katalógus. Budapest 2006. 40–41.
BENCZE Ágnes:
Tarentumi symposion-terrakották. Az évszak műtárgya. 2006 ősz. Budapest 2006. (A Szépművészeti Múzeum időszaki kiállításának kísérő füzete magyarul és angolul.)
BENCZE Ágnes:
Une tète de terre-cuite tarentine du Musée Barracco au point de rencontre de traditions multiples. Quaderni Ticinesi. Numismatica e Antichità Classiche 37 (2008) 15–37.
BENCZE Ágnes:
Terrakották és közösségek. Sabine Fourrier könyve az archaikus kori ciprusi királyságok plasztikai stílusairól. Ókor 9/1 (2009) 110–113.
BENCZE Ágnes:
Symposia Tarentina. The Artistic Sources of the First Tarentine Banqueter Terracottas. BABesch 85 (2010) 25–41.
BENCZE, Ágnes:
The Coroplastic Collection of the Museum of Fine Arts in Budapest. Newsletter of the Coroplastic Studies Interest Group. 2012/7. 19-21.
BENCZE, Ágnes:
Belső tájképek. Az évszak műtárgya. 2012. tavasz / Internal Landscapes. Highlighted Works of Art, Spring 2012. Budapest 2012. (Szépművészeti Múzeum, Antik Gyűjtemény, időszaki kiállítás kísérő füzete.)
 
Műfordítás, szakfordítás:
Calpurnius Siculus, Titus: Első ecloga. AT (1997)
Diocletianus ármaximáló rendelete. In: Németh György (szerk.): Ércnél maradóbb: a görög és római történelem forrásai. Budapest 1998, 293–312.
Egyetemes művészettörténet [szerk. Rossana Bossaglia et al.] ; [szerzők Enrico Annoscia et al.] ; [szerk. Imre Györgyi et al.] ; [ford. Bencze Ágnes et al.]. Budapest, 1999. Szaklektori ellenőrzés; fordítás 99–123.
Tusa, Vincenzo: Kerényi Károly Szicíliában. Spineto, Natale: Kerényi Károly Olaszországban. In: Szilágyi János György (szerk.): Mitológia és humanitás: tanulmányok Kerényi Károly 100. születésnapjára. [ford. Bencze Ágnes, Karsay Orsolya, Sajó Tamás]. Budapest 1999, 46–87.
Torbágyi Melinda: Monete celtiche in Ungheria. Milano ,Civiche raccolte numismatiche, 2000.
Libainos: Kezdő szónoki gyakorlatok, 5.2 és 8.4. - In: Bolonyai Gábor (szerk.) : Antik szónoki gyakorlatok. [ford. Bencze Ágnes et al.] Budapest 2001. 154–158., 190–194.
Martialis, Marcus Valerius: A meztelen Galla (3, 51) ; Az igazi kliens (3, 46). In: Adamik Tamás (szerk.): Válogatott epigrammák = Electa epigrammata / Martialis. [ford.. Bencze Ágnes et al.] Budapest , 2001. (Írók, költők, gondolkodók 123, 133)
Nicolaus Cusanus: 243. beszéd. In: Vigilia 8 (2004) 575–582.
Szilágyi János György: Corpus vasorum antiquorum – Hongrie. 2. Budapest, Musée des Beaux-Arts. 2. [trad. Ágnes Bencze]. – Roma, 2007.
 
Utolsó módosítás
2012.01.27.