Buzás Gergely

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Buzás Gergely
Név (civil): 
Buzás Gergely
Születési hely: 
Pécs
Születési év: 
1965
Cím: 
Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma, 2025 Visegrád, Fő u. 23.
Telefonszám: 
+36 26 597 010
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, művészettörténész
Középfokú tanulmányok: 
József Attila Gimnázium, Budapest, 1983.
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE BTK nappali tagozat, régészet (közép- és népvándorláskor) - művészettörténet 1984–1989.
Diplomaszerzés éve: 
1989
Diplomamunka címe : 
A visegrádi királyi palota építészeti kőfaragványai, a kápolna és az északkeleti palota
Szakmai tagságok
Régészeti és Művészettörténeti Társulat
ICOMOS 2011
Kitüntetések, díjak
Szakmai díjak, elismerések: 
Pro Scientia 1989
Pro Museo Nationali Hungarico
Munkahelyek

A Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma, Visegrád, raktáros 1988–1989., régész 1989–2011., múzeumigazgató 2011–

Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 

Visegrád, királyi palota (Pest m.), 1987–; Visegrád, ferences kolostor (Pest m.), 1989–; Visegrád, középkori városkutatás (Pest m.), 1998–; Mont-Beuvray, ferences kolostor (Franciaország), 1991–1999.; Senlis, Saint-Frambourg templom (Franciaország), 2000–2001.; Visegrád, Szt. András monostor (Pest m.), 2001–2003.; Visegrád, Szt. László kolostor (Pest m.), 2006–2008.; Ravenna, San Severo (Olaszország), 2006; Pécs-Jakabhegy, pálos kolostor (Baranya m.), 2007; Margat, vár (Szíria), 2007–; Kisnána, vár (Heves m.), 2010; Zirc, ciszterci apátság (Veszprém m.), 2011.

Oktatói tevékenység: 
ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest, Középkori és Koraújkori Régészeti Tanszék 1990–2005.
Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Műemléki Szakmérnöki képzés 2000–
Budapesti Közgazdasági és Műszaki Egyetem, Műemléki Szakmérnöki képzés 2001–
Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Régészeti Szeminárium 2006–2007.
Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Régészeti Tanszék 2011–
 
Egyéb szakmai tevékenység: 
 
Kőtárfeldolgozás:
Visegrád, Mátyás Király Múzeum 1985–
Paks, Városi Múzeum 1988.
Szécsény, középkori plébániatemplom
Pilisszentlélek, pálos kolostor
Mont-Beuvray (Franciaország), ferences kolostor, 1991–1999.
Budapest, Szt. Zsigmond templom
Székesfehérvár, királyi bazilika
Pécs, Aranyos Mária kápolna
Eger, Várszékesegyház 2000–2003.
Esztergom, Vármúzeum 2002–2004.
Szekszárd, apátsági templom 2003.
Nagyvázsony, vár 2006.
Kisnána, vár 2009–2010.
 
Kiállításrendezés:
Visegrád, Salamon torony, „Visegrád története”
Visegrád, Királyi palota, „A királyi palota története”, 2000., 2008.
Esztergom, Vármúzeum, Kőtár, 2004.
Magyar Nemzeti Múzeum, Reneszánsz Látványtár, 2008.
Visegrád, Királyi palota, Reneszánsz Kőtár, 2008.
Visegrád, Királyi palota, Gótikus kőtár, 1990, 2008.
Visegrád, Királyi palota, „Az Anjouk Visegrádja”, 2010.
Pécs, „Akkor és most, magyarok Margatban”, 2010 (Budapest, MNM, 2010–2011.; Szentendre, 2011.; Hódmezővásárhely, 2011.; Visegrád, 2011.)
Nyírbátor, Reneszánsz Kőtár, 2011.
Kisnána, vár, vártörténeti kiállítás és kőtár, 2011.
 
Publikációk (Fontosabb)
Könyv:
BUZÁS Gergely:
Visegrád, királyi palota 1. a kápolna és az északkeleti palota. Budapest 1990. (Lapidarium Hungaricum 2.)
BUZÁS Gergely:
A visegrádi királyi palota Mátyás-kori építészeti kőfaragványai, katalógus. Visegrád 1991. (Altum Castrum 1.)
BUZÁS Gergely – Réti Mária – Szőnyi Endre:
Giovanni Dalmata Herkules-kútja a visegrádi királyi palotában. Budapest – Visegrád 2001.
BUZÁS Gergely – Bodó Balázs – Deák Zoltán:
A visegrádi királyi palota Anjou-kori kőtára. Visegrád 2003. (Visegrád Régészeti Monográfiái 5.)
 
Könyvfejezet:
BUZÁS Gergely:
A kápolna és az északkeleti palota kutatástörténete (9–47.); A kápolna és az északkeleti palota leírása (48–111.); A kápolna és az északkeleti palota építéstörténete (113–125.) In: Buzás Gergely (szerk.): A visegrádi királyi palota kápolnája és északkeleti épülete.  Visegrád 1994. (Visegrád Régészeti Monográfiái 1.)
BUZÁS Gergely:
Bevezetés (7–8.), Síremlékek a középkorban (9–27), A székesfehérvári bazilika: a magyar királyok temetkezési helye: A Szűz Mária prépostság temploma a XIV. században (30–31.), Baldachinos síremlék a székesfehérvári bazilika északi mellékhajójában: XIV. századi baldachinos síremlék az északi mellékhajóban (41–45.), Anjou-síremlékek a székesfehérvári bazilika déli oldalkápolnájában: A déli oldalkápolna rekonstrukciója (86–90.), Síremlékek a déli oldalkápolnában (91–101.), Püspöki síremlék a pécsi Aranyos Mária-kápolnában: Bergzaberni Vilmos püspök síremléke (109–117.) In: Deák Zoltán (szerk.): Magyar királyi és főrendi síremlékek. Gótikus baldachinos síremlékek a középkori Magyarországon. Budapest 2004.
 
Tanulmány, folyóiratcikk:
BUZÁS Gergely:
A visegrádi királyi palotakápolna ásatása. ArchÉrt 1991, 63-84.
BUZÁS Gergely – LŐVEI Pál: A visegrádi királyi palota Mátyás-címeres kályhája. In: Horler Miklós hetvenedik születésnapjára. Tanulmányok. Budapest 1993, 191–217. (Művészettörténet – Műemlékvédelem 4.)
BUZÁS Gergely – LASZLOVSZKY József – PAPP Szilárd – SZEKÉR György – SZŐKE Mátyás:
A visegrádi ferences kolostor. In: Haris Andrea (szerk.): Koldulórendi építészet a középkori Magyarországon. Tanulmányok. Budapest 1994, 281–304. (Művészettörténet – Műemlékvédelem)
BUZÁS Gergely:
A paksi ferences kolostor kérdése. In: Haris Andrea (szerk.): Koldulórendi építészet a középkori Magyarországon. Tanulmányok. Budapest 1994, 269–280. (Művészettörténet – Műemlékvédelem)
BUZÁS Gergely:
A pilisszentlélek pálos kolostor kőfaragványai. Budapest 1994, 181–183, 267, 280–283. (Varia Paulina, Pálos Rendtörténeti Tanulmányok I.)
BUZÁS Gergely:
Eine Fragen zur Baugesichte des Schlosses von Buda (Die Epoche von Ludvig dem Grossen und Sigismund). Acta Historiae Artium 39. (1997) 72-116.
BUZÁS Gergely:
Bergzaberni Vilmos püspök síremlékének rekonstrukciója az Aranyos Mária kápolnából / Rekonstruktion des Grabdenkmals Bischof Wilhelms von Bergzabern aus der Marienkapelle. In: Die Bischofsburg zu Pécs, Archäologie und Bauforschung / A pécsi püspökvár, régészet és épületkutatás. ICOMOS, Hefte des Deutschen Nationalkomitees 22. 1999. 92–98.
BUZÁS Gergely:
A budai Szent Zsigmond templom kőfaragványai. BudRég 33 (1999) 51–65.
BUZÁS Gergely – Lővei Pál:
A visegrádi királyi palota északnyugati épülete és az utcai homlokzat zárt erkélye. Visegrád 2001. (Visegrád Régészeti Monográfiái 4.)
LASZLOVSZKY József – Bozóki Lajos – BUZÁS Gergely:
A senlisi Saint-Framburg templom kutatása. Műemlékvédelmi Szemle 2001 [2003] 283–314.
BUZÁS Gergely:
A visegrádi királyi palota fürdője. BudRég 37 (2003[2004]) 151–166.
BUZÁS Gergely:
Vitéz János érsek esztergomi fürdője és kertje. In: „Es tu scholaris” Ünnepi tanulmányok Kubinyi András 75. születésnapjára. Budapest 2004, 51–59. (Monumenta Historica Budapestinensia 13.)
BUZÁS Gergely:
Királyi lakosztályok a visegrádi palotában. In: „Quasi liber et pictura” Tanulmányok Kubinyi András hetvenedik születésnapjára. Budapest 2004, 99–115.
BUZÁS Gergely:
A visegrádi királyi palota kerti kútja. In: Testis temporum, vita memoriae, Ünnepi tanulmányok Pálóczi Horváth András 65. születésnapjára. Studia Caroliensia 2006 3–4., 279–293.
BUZÁS Gergely:
Az egyházmegye építészeti emlékei. In: A pécsi egyházmegye története I. A középkor évszázadai (1009–1543). Szerk.: Fedeles Támás – Sarbak Gábor – Sümegi József. Pécs, 2009. 611–713.
BUZÁS Gergely:
A budai királyi palota Mátyás kori építkezéseinek rekonstrukciós problémái. In: Benkő Elek – Kovács Gyöngyi (szerk.): A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon. Budapest, 2010. II. 521–543.
BUZÁS Gergely:
A szekszárdi apátság temploma a középkorban. In: Kollár Tibor (szerk.): Építészet a középkori Dél-Magyarországon. Budapest 2010, 554–603.
BUZÁS Gergely:
The Royal Palace in Visegrad and the Beginnings of Renaissance Architecture in Hungary. In:  Farbaky, Péter – Waldmann, Louis A.  (szerk.): Italy & Hungary, Humanism and Art in the Early Renaissance. Villa i Tatti,  Florence 2011, 368–407. (The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies 27.)
Régészről szóló publikációk:
Mészáros István: „A földi paradicsom” Visegrád – királyi palota (interjú Buzás Gergellyel) Házak VIII/1-2. (2003) 6–9.
Régészről szóló publikációk

Mészáros István: „A földi paradicsom” Visegrád – királyi palota (interjú Buzás Gergellyel) Házak VIII/1-2. (2003) 6-9.

Utolsó módosítás
2011.09.12.