Csongrádiné Balogh Éva

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Csongrádiné Balogh Éva
Név (civil): 
Csongrádiné Dr. Balogh Éva
Születési hely: 
Budapest
Születési év: 
1960
Idegennyelv-ismeret: 
angol, francia
Cím: 
csbe@freemail.hu
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Speciális szakterület: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, történész, kulturális menedzser
Középfokú tanulmányok: 
Eötvös József Gimnázium, Budapest, 1978.
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE BTK nappali tagozat, magyar-történelem 1978–1979., régészet-történelem 1979–1984.; paleolit specializáció 1981–1984.
Diplomaszerzés éve: 
1984
Diplomamunka címe : 
A ságvári paleolit lelőhely leletanyagának tipológiai és statisztikai feldolgozása
Speciális kurzusok, tanfolyamok: 
kulturális menedzseri szakképesítés 1998–1999.
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
egyetemi doktor
Fokozat megszerzésének éve: 
1984
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
A ságvári paleolit lelőhely leletanyagának tipológiai és statisztikai feldolgozása, ELTE BTK
Szakmai tagságok
Régészeti és Művészettörténeti Társulat 1987–
Pulszky Társaság (Múzeumi Menedzsment tagozat) 1998–
Pest Megye Kulturájáért Alapítvány 1995–
Munkahelyek
Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, régészeti leltározó 1987–1988.; Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, Petőfi Múzeum, Aszód régész 1988–1992., Árpád Múzeum, Ráckeve, régész 1992–1997.
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Tura (Pest m.), 1988.; Zsámbok (Pest m.), 1992.; Püspökhatvan-Diós és Öregszőlő (Pest m.), 1990–1992.; Biatorbágy-Budapark (Pest m.), 1995.; Törökbálint-Tópark (Pest m.), 1995–1997.; Budakalász (Pest m.), 1996.; Budaörs (Pest m.), 1997.
Egyéb szakmai tevékenység: 
M5–4 koordinátor 1993–1995.
Publikációk (Fontosabb)
Könyv:
CSONGRÁDINÉ BALOGH Éva:
Szentendre évszázadai. Szentendrei Múzeumi Füzetek 3. 1996.
 
Tanulmány, folyóiratcikk:
CSONGRÁDINÉ BALOGH Éva:
Az aszódi Petőfi Múzeum ásatásai. Pest Megyei Múzeumi Híradó 1–2 (1991) 22–24.
CSONGRÁDINÉ BALOGH Éva:
Későneolit település nyomai Verseg-Kertekalján. StudCom 21 (1991) 113–130.
CSONGRÁDINÉ BALOGH Éva – T. DOBOSI Viola:
Paleolit és neolit kőeszközök Verseg-Tatárdombon. StudCom 21 (1991) 97–111.
CSONGRÁDINÉ BALOGH Éva:
Szigetszentmiklós-Üdülősor korabronzkori telepének kőeszköz-vizsgálata. In: Régészeti kutatások az M0 autópálya nyomvonalán. Budapest 1992, 201–209. (BTM Műhely 5)
CSONGRÁDINÉ BALOGH Éva:
Régészeti emlékek. In: Asztalos István (szerk.): Galgahévíz. Fejezetek egy Galga-menti falu történetéből. Galgahévíz–Aszód 1993, 9–27.
CSONGRÁDINÉ BALOGH, Éva – T. DOBOSI, V:
Paleolithic settlement traces near Püspökhatvan. FolArch 44 (1995) 37–59.
CSONGRÁDINÉ BALOGH Éva:
Ságvár – késői felső-paleolit telep. A kőeszközkészlet tipológiai vizsgálata. FolArch 46 (1997) 16–46.
CSONGRÁDINÉ BALOGH Éva:
Rézkori pattintott kőeszközök a Magyar Nemzeti Múzeumban ComArchHung (2000) 49–66.
CSONGRÁDINÉ BALOGH Éva:
Pest megye az ős- és átmeneti kőkorban. (Őskőkori és átmeneti kőkori lelőhelyek Pest megyében.) In: Fancsalszky Gábor (szerk.): Pest megye monográfiája I/1. A kezdetektől a honfoglalásig. Budapest 2007
 
Kézirat:
CSONGRÁDINÉ BALOGH Éva:
Kora bronzkori települések nyomai Bia-Öreghegy és Biatorbágy-Budapark lelőhelyeken. In: Biatorbágy 700 éves konferenciakötet 1992.
CSONGRÁDINÉ BALOGH Éva:
Rézkori és bronzkori pattintott kőeszközök Pest megyében és a Dunától Keletre eső területeken. Tipológiai és statisztikai feldolgozás. Bölcsészdoktori disszertáció 1993.
CSONGRÁDINÉ BALOGH, Éva:
Data to the chronology of the Late Upper Paleolithic settlement at Ságvár (A short typo/statistical analysis of the tool assemblage). 1998.
CSONGRÁDINÉ BALOGH Éva:
Ságvár. Őskori régészeti emlékek. In: Ságvár falumonográfia 1999.
CSONGRÁDINÉ BALOGH Éva:
Múzeumi menedzsment. KKDSZ Szakképzési Akadémia és Műhely, kulturális menedzser szak. 1999. Szakdolgozat.
Utolsó módosítás
2000