Dani János

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Dani János
Név (civil): 
Dr. Dani János
Születési hely: 
Debrecen
Születési év: 
1974
Idegennyelv-ismeret: 
angol
Cím: 
Déri Múzeum, 4001 Debrecen, Déri tér 1.
E-mail: 
Telefonszám: 
+36 52 417 561
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész
Középfokú tanulmányok: 
KLTE Gyakorló Gimnáziuma, Debrecen, 1992.
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE BTK nappali tagozat, régészet (őskor, 2 év klasszika archeológia) 1992–1997.
Diplomaszerzés éve: 
1997
Diplomamunka címe : 
A Nyírség-kultúra a Felső-Tisza vidéken
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
kandidátus/PhD
Fokozat megszerzésének éve: 
2005
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
A Felső-Tisza-vidék kora bronzkora a Tell-kultúrákat megelőző időszakban, ELTE BTK
Szakmai tagságok
Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társaság 1997–
Ősrégészeti Társaság, alapító tag1999–
Magyar Régész Szövetség, alapító tag 2006–
Munkahelyek
Déri Múzeum, Debrecen, régész-muzeológus 1997–
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Vámospércs-Villongó (Hajdú-Bihar m.), 1999.; Biharkeresztes (Hajdú-Bihar m.), 1999.; Polgár-Kenderföld (Hajdú-Bihar m.), 1999.
Publikációk (Fontosabb)
Tanulmány, folyóiratcikk:
DANI János:
Neue Beiträge zu den Bestattungen der Nyírség-Kultur (Újabb adatok a Nyírség-kultúra temetkezéséhez). NyJAMÉ 37–38 (1997) 51–71.
DANI János – SZ. MÁTHÉ Márta – CSÁNYI Marietta – TÁRNOKI Judit – HAJDÚ Zsigmond – RACZKY Pál:
Polgár-Kengyel-köz. Kora bronzkori település a Kr.e.III. évezredből / Early Bronze Age Settlement from the 3rd Milleniuem B.C. In: Raczky Pál – Kovács Tibor – Anders Alexandra (szerk.): Utak a múltba – Az M3-as autópálya régészeti leletmentései / Paths into the Past – Rescue excavations on the M3 motorway. Budapest 1997, 59–61.
DANI János:
A Bihar és a Sárrét őskora. In: Itt és Most, A Biharkeresztesi Múzeumbarátok tájékoztatója 1997/4 ...
DANI János:
Die Urnengräber der Makó-Kultur aus Komitat Hajdú-Bihar (Ost-Ungarn). In: Horia Ciugudean – Florin Gogâltan (eds): The Early and Middle Bronze Age in the Carpathian basin. Alba Iulia 1998, 55–66. (Bibliotheca Musei Apulensis 8)
DANI János:
Gáborján-Földváron előkerült tőr öntőforma. ŐL 1/1 (1999) 37–39.
DANI János:
A kora bronzkori Nyírség-kultúra települései Polgár határában (Siedlungen der Frühbronzezeitlichen Nyírség Kultur in der Umgebung von Polgár). DMÉ 1997–1998 [1999] 49–128.
DANI János:
A Gáva-kultúra urnatemetője Vencsellő - Kastélykert lelőhelyről (Das Urnengräberfeld der Gáva-Kultur vom Fundort Vencsellő-Schlosspark). NyJAMÉ 41 (1999) 109–135.
DANI János:
A Kárpát-medence ÉK-i részének kulturális és kronológiai kérédései a kora bronzkor időszakában (Cultural and chronological Questions concerning the NE Part of the Carpatian Basin in the Early
Bronze Age). In: Dani János – Hajdú Zsigmond – Nagy Emese Gyöngyvér – Selmeczi László (szerk.): MΏMOΣ I. „Fiatal Őskoros Kutatók” I. Összejövetelének (Debrecen, 1997. november 10–13) konferenciakötete. Debrecen 2001. 67–94. 129–161.
Régészről szóló publikációk

...

Utolsó módosítás
2000