Domboróczki László

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Domboróczki László
Név (civil): 
Dr. Domboróczki László
Születési hely: 
Eger
Születési év: 
1966
Idegennyelv-ismeret: 
angol, német
Cím: 
Dobó István Vármúzeum, 3300 Eger Vár 1.
Telefonszám: 
+ 36 36 312 744/120
+ 36 36 312 450 (fax)
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, programozó-matematikus
Középfokú tanulmányok: 
Alpári Gyula Közgazdasági Szakközépiskola, Eger, 1984.
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE TTK nappali tagozat, programozó matematikus 1985–1989. (diplomaszerzés éve: 1989.); ELTE BTK egyéni levelező, régészet (őskor-klasszika archaeológia) 1987–1992., régész postgraduális képzés 1993–1996.
Diplomaszerzés éve: 
1992
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
kandidátus/PhD
Fokozat megszerzésének éve: 
2001
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
A polgár-csőszhalmi tell-település rétegviszonyainak modellezése, elemzése, ELTE BTK
Szakmai tagságok
Ősrégészeti Társaság, alapító tag 1999–
Magyar Régész Szövetség, alapító tag 2006–
Munkahelyek
Dobó István Vármúzeum, Eger, régész-muzeológus 1993–, régészeti osztályvezető 2000–2004.
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Gyöngyöshalász-Ocskay laposa (Heves m.), vaskori urnatemető 1993.; Nagyút-legelő (Heves m.), avar település 1994.; Kompolt-Kígyósér (Heves m.), neolit (AVK) település 1994.; Füzesabony-Gubakút (Heves m.), neolit (AVK) település 1995–1996.; Mezőszemere-Kismari fenék (Heves m.), neolit (AVK) település 1995–1997.; Füzesabony-Szikszói-berek, (Heves m.), neolit (AVK) település 1997.; Mezőszemere-Kismari fenék (Heves m.), 1997.; Visonta-K-i bánya (Heves m.), neolit (AVK) település 1998.; Ludas-Varjú-dűlő (Heves m.), neolit (AVK), késő bronzkori, szkíta település, preszkíta és kelta temető 1998. 2001–2002.; Tiszaszőlős-Domaháza-puszta (Szolnok m.), neolit (Körös) település 2003.; Füzesabony-Szennyvíztelep (Heves m.), neolit (AVK) település, 2005–2006.; Ibrány-Nagyerdő (Szabolcs m.), neolit (Körös) település 2008.; Apc-Berekalja (Heves m.) neolit (DVK) település 2009.
Egyéb szakmai tevékenység: 
nemzetközi projektben való részvétel:
Early Farmers in Europe (magyar projektkoordinátor: Domboróczki László) 1999–2002.
Publikációk (Fontosabb)
Tanulmány, folyóiratcikk:
DOMBORÓCZKI László:
A németlipcsei bronzlelet. FolArch 43 (1994) 71–78.
DOMBORÓCZKI László:
Füzesabony-Gubakút Úkőkori falu a Kr. e. VI. évezredből (Neolithic village from the 6th Millenium B.C.). In: Raczky Pál – Kovács Tibor – Anders Alexandra (szerk.): Utak a múltba – Az M3-as autópálya régészeti leletmentései / Path into the Past – Rescue excavations on the M3 motorway. Budapest 1997, 19–27, 162–164.
DOMBORÓCZKI László:
Mezőszemere-Kismari-fenék. Szarmata telep és temető a IV. századból. (Sarmatian settlement and cemetery from the A.D. 4th century). In: Raczky Pál – Kovács Tibor – Anders Alexandra (szerk.): Utak a múltba – Az M3-as autópálya régészeti leletmentései / Path into the Past – Rescue excavations on the M3 motorway. Budapest 1997, 99–102., 186–187.
DOMBORÓCZKI László:
Vaskori urnatemető Gyöngyöshalász térségében. ŐL 1/1 (1999) 49–51.
DOMBORÓCZKI, László:
The excavation at Füzesabony-Gubakút. Preliminary Report. In: Kertész Róbert – Makkay János (eds.): From the Mesolithic to the Neolithic. Proceedings of the International Archaeological Conference held in the Damjanich Museum of Szolnok, September 22–27, 1996. Budapest 2001, 193–214. (Archaeolingua 11)
DOMBORÓCZKI László:
Településszerkezeti sajátosságok a középső neolitikum időszakából Heves megye területéről (Characteristics of Settlement Patterns in the Middle Phase of the New Stone Age from the area of Heves county). In: Dani János – Hajdú Zsigmond – Nagy Emese Gyöngyvér – Selmeczi László (szerk.): MOMOΣ I. „Fiatal Őskoros Kutatók” I. Összejövetelének (Debrecen, 1997. november 10–13) konferenciakötete. Debrecen 2001. 67–94.
DOMBORÓCZKI, László:
The older phase of the Neolithic in North-Eastern Hungary in the light of archaeological finds from Heves County / Az újkőkor idősebb szakasza ÉK-Magyarországon, a Heves megyei régészeti leletek fényében. In: Vento Mir, E. – Guérin, P. (eds): Early Farmers in Europe / A korai földművelők Európában. Catalogue / Katalógus. Valencia 2001, 15–47.
DOMBORÓCZKI, László – VADAY, Andrea:
Mezőszemere, Kismari-fenék. Spätkaiser- frühvölkerwanderungszeitliches Gräberfeldsdetail (Mezőszemere-Kismari-fenék Késő-császárkori – kora-népvándorláskori temetőrészlet, Mezőszemere-Kismari-fenék Late Imperial – Early Migration Period Cemetery fragment). Agria 37 (2001) 5–206.
RACZKY, Pál – Walter MEIER-ARENDT – ANDERS, Alexandra – HAJDÚ, Zsigmond – NAGY, Emese – KURUCZ, Katalin – DOMBORÓCZKI, László – SEBŐK, Katalin – SÜMEGI, Pál – MAGYARI, Enikő – SZÁNTÓ, Zsuzsanna – GULYÁS, Sándor – DOBÓ, Krisztina – BÁCSKAY, Erzsébet – T. BIRÓ, Katalin – Charles SCHWARTZ:
Polgár-Csőszhalom (1989–2000): Summary of the Hungarian-German Excavations on a neolithic Settlement in Eastern Hungary. In: Aslan, R. – Blum, St. – Kastl, G. – Schwitzer, Fr. – Thumm, D. (Hrsg.): Mauerschau. Festschrift für Manfred Korfman. Bd. 2. Remshalden–Grunbach 2002, 833–860.
DOMBORÓCZKI, László:
Radiocarbon data from neolithic archaeological sites in Heves County (North-Eastern Hungary) (Radiokarbondaten von den jungsteinzeitlichen archäologischen Fundstellen des Komitats Heves, Radiokarbon adatok Heves megye újkőkori régészeti lelőhelyeiről). Agria 39 (2003) 5–71.
DOMBORÓCZKI László:
Régészeti kutatások Ludas, Varjú-dűlőn 1998 és 2002 között (Előzetes jelentés) / Archaeological investigations at Ludas, Varjú-dűlő between 1998 and 2002 (Preliminary Report). RégKutM 2002 (2004) 5–23.
DOMBORÓCZKI László:
Újkőkori zoomorf agyagszobor Füzesabony-Gubakútról – i.e. 6. évezred. In: Trogmayer Ottó – Szilasi Á. (szerk.): Kincsek az országból. Rónák és hegyek találkozása. Heves megye. Szeged 2004, 7–18.
DOMBORÓCZKI László:
A háromszögletű AVK-fejek szimbolikája / The symbolism of triangular ALP heads. Agria 41 (2005) 5–44.
DOMBORÓCZKI László:
A neolitikum kutatásának újabb eredményei Heves megyében (1994–2003). In: Sipos A. (szerk.):Füzesabony régészeti leletei és lelőhelyei. Füzesabony 2006, 49–61., ill. In: Ekler Péter (ed.): Közgyűjteményi tudományos napok II–III. Eger–Kecskemét. Budapest 2008. 50–69.
DOMBORÓCZKI László:
A Körös-kultúra északi elterjedési határának problematikája a Tiszaszőlős–Domaháza-pusztán végzett ásatás eredményeinek fényében. Archeometriai Műhely 2005/1. [2006] 1–11. (http://www.ace.hu/ametry)
DOMBORÓCZKI László:
A füzesabony-gubakúti településtörténeti modell. Új eredmények a Tisza-vidéki középső neolitikum településtörténeti kutatása terén (A Settlement History Model of Füzesabony-Gubakút: Recent Research Findings on Mid-Neolithic Settlement History in the Tisza Region). Agria 42 (2006) 475–485.
DOMBORÓCZKI, László:
The problem of the Neolithization in North-Eastern Hungary. Older theories and new perspectives. In: Gronenborn, Detlef – Petrasch, Jörg (Hrsg.): Die Neolithisierung Mitteleuropas. Internationale Tagung, Mainz 24. bis 26. Juni 2005 – The Spread of the Neolithic to Central Europe. International Symposium, Mainz 24 June – 26 June 2005. Mainz 2010, 175–187.
RACZKY, Pál – DOMBORÓCZKI, László – HAJDÚ, Zsigmond:
The site of Polgár-Csőszhalom and its cultural and chronological connections with the Lengyel culture. In: Kozłowski, Janusz Krzysztof – Raczky, Pál (eds): The Lengyel, Polgár and related cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe. Kraków 2007, 49–70.
DOMBORÓCZKI, László:
Computerised methods for storing, analysing and presenting archaeological data: Case studies from Heves County (North-Eastern Hungary) (Számítógépes módszerek régészeti adatok tárolására, elemzésére és bemutatására: esettanulmányok Heves megyéből) Agria 44 (2008) 5–16.
DOMBORÓCZKI, László:
Settlement structures of the Alföld Linear Pottery Culture (ALPC) in Heves County (North-Eastern Hungary): development models and historical reconstructions on micro, mezo and macro levels. In: Kozłowski,Janusz Krzysztof (ed.): Interactions between different models of Neolithization North of the Central European agro-ecological barrier. Kraków 2009, 75–127. (Prace Komisji Prehistorii Karpat 5)
DOMBORÓCZKI, László – KACZANOWSKA, Małgorzata – KOZŁOWSKI, Janusz Krzysztof:
The Neolithic settlement at Tiszaszőlős-Domaháza-puszta and the question of the northern spread of the Körös Culture. Atti Soc. Preist. Protost. Friuli-V.G. 17 (2008–2009 [2010]). 101–155.
DOMBORÓCZKI, László – RACZKY, Pál:
Excavation at Ibrány-Nagyerdő and the northernmost distribution of the Körös Culture in Hungary.
In: Kozlowski, Janusz K. – Raczky, Pál (eds): Neolithization of the Carpathian Basin: Northernmost distribution of the Starčevo/Körös culture. Kraków–Budapest 2010, 191–218.
 
Kézirat:
DOMBORÓCZKI, László:
The Füzesabony-Gubakút settlement development model. In: Paris round table on „The domestic space in LBK settlements” Marie Leidorf books, Paris.
DOMBORÓCZKI, László:
Tiszaszőlős, Ibrány. Research at Tiszaszőlős-Domaháza-puszta in 2003, Research at Ibrány–Nagyerdő in 2008–2009. (Chapter 1.1.2.) In: The First Neolithic Sites in Central/South-East European Transect. Volume III. The Körös Culture in Eastern Hungary. Oxford. (British Archaeological Reports)
Utolsó módosítás
2012.02.21.