Vizi Márta

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Vizi Márta
Név (civil): 
Dr. Gere Lászlóné Dr. Vizi Márta
Születési hely: 
Szekszárd
Születési év: 
1961
Idegennyelv-ismeret: 
német, orosz
Cím: 
Wosinsky Mór Megyei Múzeum, 7100 Szekszárd, Mártírok tere 26.
E-mail: 
Telefonszám: 
+36 74 316 222
Kutatási terület
Kutatott régészeti korszak: 
Speciális szakterület: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, történelem-orosz szakos középiskolai tanár, német nyelvtanár
Középfokú tanulmányok: 
Vak Bottyán Gimnázium, Paks, 1979.
Felsőfokú tanulmányok: 
JATE BTK nappali tagozat, történelem-orosz nyelv és irodalom szakos tanár, régészeti speciális képzés 1980–1985.; JPTE BTK német nyelvtanár 1991–1995.  
Diplomaszerzés éve: 
1985
Diplomamunka címe : 
Kiszombor régészeti topográfiája.
Speciális kurzusok, tanfolyamok: 
Neumann János Számítógép-tudományi Társaság: ECDL – Európai Számítógép-használói Jogosítvány 2006–2007.
EBCL – Egységes európai gazdasági oklevél, European Business Competence Licence Level A – B, 2010.
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
kandidátus/PhD
Fokozat megszerzésének éve: 
2002
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
Koraújkori kerámia az ozorai várkastélyból, ELTE BTK
Szakmai tagságok
Castrum Bene 1994–
Magyar Régész Szövetség, alapító tag 2006–
Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület, 2007–
Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület, 2008–
Munkahelyek
Béri Balogh Ádám Gimnázium, Szekszárd, tanár 1985–1994.; Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd, régész 1994–
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Ozora, vár (Tolna m.), (a Feld István vezette kutatócsoport tagja) 1985–1992.; Gerjen-Várad, avar temető (Tolna m.), 1989–1989.; Regöly-Sánc, Árpád-kori templom maradványa (Tolna m.), 1994–1995.; S-9 gyorsforgalmi út leletmentő ásatásai, őskortól késő középkori lelőhelyekig (Tolna m.), 1995–1999.; Decs-Ete, középkori mezőváros (Tolna m.), 1996–; Bátaszék-Leperd (M6/013/A2 lh.), bronzkori telep és temető, V. századi telep és temető, Árpád-kori telep, középkori téglaégető kemencék (Tolna m.), 2006–2007.; M6/28. lh., Balaton-Lasinja erődített telep, egyéb őskori telep (Tolna m.), 2006–2007.; Őcsény-Bátamező dűlő (M6/036. lh.), őskori telep (Tolna m.), 2006–2007.; Őcsény-Bátamezeje (M6/038. lh.), őskori telep (Tolna m.), 2006–2007.; Sárpilis-Poszáta dűlő (M6/042. lh.), (Tolna m.), 2006–2007.; Szekszárd-Palánk (M6/028. lh.), (Tolna m.), 2006–2007.; Decs-Ete, középkori mezőváros (Tolna m.), 2009.; Szekszárd-Vármegyeháza (Tolna m.), 2011.
Egyéb szakmai tevékenység: 
MTA Bolyai János kutatási ösztöndíj elnyerése a Decs-Etén előkerült XVI–XVII. századi kályhacsempék feldolgozására. 2003–2006.
Kiállítás:
„Örökségünk” c. állandó kiállítás II. terme (településtörténet 1000–1686.), Wosinsky Mór Megyei Múzeum, 2003–2006.
„Ete. Egy elpusztult középkori mezőváros.” időszaki kiállítás a paksi Városi Múzeumban, 2002–2003.
„Az elmúlt 10 év kutatásai” időszaki kiállítás részletei, Wosinsky Mór Megyei Múzeum, 2000–2002.
Publikációk (Fontosabb)

Tanulmány, folyóiratcikk:
VIZI Márta – MIKLÓS Zsuzsa:
Előzetes jelentés a középkori Ete mezőváros területén végzett kutatásokról. WMMÉ 21 (1999) 207–269.
VIZI Márta:
Ásványvizes palackok Tolna megyéből (Mineralwasserkrüge aus dem Komitat Tolna. WMMÉ 21 (1999) 317–363.
VIZI Márta:
Grafitos kerámia Decs–Etéről és Ozoráról (Graphittonkeramik von Decs-Ete und von Ozora). WMMÉ 22 (2000) 177–252.
MIKLÓS Zsuzsa – VIZI Márta:
Adatok a középkori Ete mezőváros településszerkezetéhez és háztípusaihoz (Angaben zur Siedlungsstruktur zu den Haustypen des spätmittelalterlichen Martfleckens Ete. Contributions to the settlement structure and house types of the medieval market town of Ete). In: Cseri Miklós – Tárnoki Judit (szerk.):Népi építészet a Kárpát-medencében a honfoglalástól a 18. századig. Szentendre–Szolnok 2001, 261–280.
MIKLÓS, Zsuzsa – VIZI, Márta:
Beiträge zur Siedlungsgeschichte des mittelalterlichen Marktfleckens Ete. ActaArchHung 53 (2002) 195–253.
VIZI Márta:
Néprajzi kerámiakutatás a Dunántúlon – régész szemmel (Ethnographische Keramikuntersuchung en Transdanubien aus der Sicht eines Archäologen). WMMÉ 24 (2002) 209–273.
MIKLÓS, Zsuzsa – VIZI, Márta:
Beiträge zur Siedlungsgeschichte des mittelalterlichen Marktfleckens Ete. In: The rural house from the migration period the oldest standing buildings. Ruralia IV. PA Supplementum 15, Prague 2002, 291–307.
MIKLÓS Zsuzsa – VIZI Márta:
Ete – egy elpusztult középkori mezőváros a Sárközben (Ete – ein verwüsteter mittelalterlicher Marktflecken in der Landschaft Sárköz). MFMÉ 9 (2003) 399–406.
MIKLÓS, Zsuzsa – VIZI, Márta:
Data on the Settlement History of Ete, Medieval Market Town. In: Gerelyes, Ibolya – Kovács, Gyöngyi (ed.): Archaeology of the Ottoman Period in Hungary. Budapest 2003, 207–220. (Opuscula Hungarica 3.)
VIZI Márta:
A kerámia feldolgozásának módszerei (Kísérlet az ozorai várkastély leletanyaga kapcsán) Adatbázisrendszer és kerámiaanalízis (Methods of Ceramics Processing (Experiment Based on Finds of Ozora Fortified Castle) Data-Base System and Analysis of Ceramics). In: Holló Szilvia Andrea – Szulovszky János (szerk.): Az agyagművesség évezredei a Kárpát-medencében. Budapest–Veszprém 2006, 73–90. (Az anyagi kultúra a Kárpát-medencében 1. Archaeometria – iparrégészet – kézművesipar-történet – néprajz. Material Culture in the Carpathian Basin 1. Archaeometry – industrial archaeology – history of handicraft –ethnography)
MIKLÓS Zsuzsa – VIZI Márta:
Válogatás egy késő középkori fazekasműhely leletanyagából (Choosing from the Finds of a Late-Middle-Age Pottery Workshop). In: Holló Szilvia Andrea – Szulovszky János (szerk.): Az agyagművesség évezredei a Kárpát-medencében. Budapest–Veszprém 2006, 91–99. (Az anyagi kultúra a Kárpát-medencében 1. Archaeometria – iparrégészet – kézművesipar-történet – néprajz. Material Culture in the Carpathian Basin 1. Archaeometry – industrial archaeology – history of handicraft –ethnography)

VIZI Márta:
Szemelvények Tolna megye településeinek 11–17. századi történetéből. In: Gaál Attila – Gaál Zsuzsanna (szerk.): Örökségünk. Tolna megye évszázadai. A Wosinsky Mór Megyei Múzeum állandó kiállítása. Szekszárd 2006, 31–62.
MIKLÓS, Zsuzsa – VIZI, Márta:
Beiträge zur Handwerk zur mittelalterlichen Marktfleckens Ete. In: The rural house from the migration period the oldest standing buildings. Ruralia VI. PA Supplementum Praha 2007, 119–134.
VIZI Márta:
Régészeti lelőhelyek a község határában. In: Marosvári Attila (szerk.): Kiszombor története I–II. Kiszombor 2008, I. kötet 92–106.
VIZI Márta:
Két kerámia tárgytípus az ozorai várkastélyból. Sütőtálak és mázatlan tányér (Zwei Gegenstände aus dem Burgkastell in Ozora. Backplatten und unglasierte Teller). WMMMÉ 30 (2008) 233–264.
VIZI Márta:
Dr. Csalogovits József és a Tolnavármegyei Múzeum I. A kezdetek (Dr. József Csalogovits und das Komitatsmuseum Tolna I). WMMMÉ 30 (2008) 473–550.
VIZI Márta:
Dr. Csalogovits József és a Tolnavármegyei Múzeum. Szemelvények a szekszárdi évekből (József Csalogovits and the Tolna County Museum. His years in Szekszárd). In: Bende Lívia – Lőrinczy Gábor (szerk.): Medinától Etéig. Régészeti tanulmányok Csalog József születésének 100. évfordulójára. Szentes 2009, 25–37.
MIKLÓS Zsuzsa – VIZI Márta:
Ete (Tolna megye) – Egy középkori mezőváros kutatásának közel 200 éve (Ete, a medieval Market Town in County Tolna. Research over the past two hundred years). In: Bende Lívia – Lőrinczy Gábor (szerk.): Medinától Etéig. Régészeti tanulmányok Csalog József születésének 100. évfordulójára. Szentes 2009, 293–302.
VIZI Márta:
A Decs-Ete területén végzett régészeti kutatások (Előzetes jelentés) (Vorbericht über die Ausgrabung en Decs-Ete vom Jahre 2009). WMMÉ 31 (2009) 57–73.
VIZI Márta:
Dr. Csalogovits József és a Tolnavármegyei Múzeum II (Dr. József Csalog(ovits) und das Komitatsmuseum Tolna II. 1934–1946.) WMMÉ 31. (2009) 269–356.
VIZI Márta:
A kora újkori kerámia feldolgozásának módszerei Az ozorai várkastély leletanyagának adatbázisáról (Methods for the Processing of Early Modern Age Ceramics. On the Database for Finds from Ozora Castle) In: Benkő Elek – Kovács Gyöngyi (szerk.): A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon. Archaeology of the middle ages and th early modern period in Hungary) II. Budapest 2010, 818–838.
VIZI Márta:
Az én fazekasaim. Egy régész kalandozásai mesterek, műhelyek és termékek között. In: Balázs Géza – Grétsy László (szerk.): Régi mesterségek – családneveink tükrében. Egy pályázat legjobb darabjai. Budapest 2010, 273–284.
VIZI Márta:
Kályhaszem lelet Tolna (Mözs) Káposztáskertek dűlőből. Megelőző régészeti feltárás Icsén, az S-9. II. (M-9 gyorsforgalmi út) nyomvonalán (Mittelalterlicher Kachelaugenfund aus dem Gebiet der Káposztás-Flur in Tolna-Mözs). WMMÉ 33 (2010) 371–399.
VIZI Márta:
Kályhák a szigligeti várban. A keleti-középső háromosztatú ház kályhacsempéi. VMMÉ 26 (2010 [2011]) 81–101.
VIZI Márta:
Terepbejárások Decs-Ete mezőváros (Tolna megye) területén. In: Dinnyés István – Kővári Klára – Miklós Zsuzsa (szerk.): „Fél évszázad terepen” Tanulmánykötet Torma István tiszteletére, 70. születésnapja alkalmából. Budapest 2011, 85–98.
VIZI Márta:
Újkori kályha darabjai az ozorai várkastély régészeti feltárásából. In: Terei György – Kovács Gyöngyi – Domokos György – Miklós Zsuzsa – Mordovin Maxim (szerk.): Várak nyomában. Tanulmányok a 60 éves Feld István tiszteletére. Budapest 2011, 307–322.

Egyéb
Az OKM és az Anyanyelvápolók Szövetsége által kiírt „Mesterségek családneveink tükrében” címmel meghirdetett pályázatra (2011) „Az én fazekasaim. Egy régész kalandozásai leletek és lelőhelyek között.” címmel pályázatot adtam be. A munkával I. díjat nyertem el.
Utolsó módosítás
2012.05.24.