Horváth Ferenc

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Horváth Ferenc
Név (civil): 
Dr. Horváth Ferenc
Születési hely: 
Mosonmagyaróvár
Születési év: 
1948
Idegennyelv-ismeret: 
angol, német
Cím: 
Móra Ferenc Múzeum 6720 Szeged, Roosevelt tér 1-3.
Telefonszám: 
+36 62 420 980
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Speciális szakterület: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, történész
Középfokú tanulmányok: 
Kossuth Lajos Gimnázium, Mosonmagyaróvár, 1966.
Felsőfokú tanulmányok: 
JATE BTK nappali tagozat, régészet-történelem 1968–1973.
Diplomaszerzés éve: 
1973
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
egyetemi doktor
Fokozat megszerzésének éve: 
1978
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
Régészeti tanulmányok Csongrád megye középkori történetéhez, JATE BTK
Tudományos fokozat: 
kandidátus/PhD
Fokozat megszerzésének éve: 
1997
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
Új szempontok, módszerek, és eredmények a Dél-Alföld újkőkor kutatásában.
Szakmai tagságok
Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 1973–
Pulszky Társaság 1989–
MTA Köztestületi tag 1997–
MA Szegedi Akadémiai Bizottság Embertani és Régészeti Munkabizottsága elnöke
Magyar Régész Szövetség, alapító tag 2006–
Munkahelyek
JATE Ókortörténeti és Régészeti tanszék, Szeged, gyakornok MTA ösztöndíjas 1973–1975., külső előadó 1975–1989., adjunktus, docens, tud. főmunkatárs 1997–; Móra Ferenc Múzeum, Szeged, régész-muzeológus 1989–2000., főtanácsos 1997–
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Dorozsma-Hármashatár, közép-avar temető (Csongrád m.), 1973.; Makó észak-keleti határának terepbejárása (Csongrád m.), 1973.; Ópusztaszer-Monostor (ásatásvezető: Trogmayer Ottó) (Csongrád m.), 1973–1975.; Ópusztaszer-Kiszner tanya és Ópusztaszer-Kápolnai erdő, rézkori és középkori település, honfoglaláskori temetkezések, ill. Szer mezőváros XII–XVI. századi plébániatemploma a templom körüli temető (Csongrád m.), 1974.; Csengele-Bogárhát, középkori templom és temető (Csongrád m.), 1975.; Deszk,-Ordos, neolit (Gorzsa-csoport) település (Csongrád m.), 1976.; Kiszombor-körtemplom (ásatásvezető: Kozák Károly) (Csongrád m.), 1976.; Szeged-Dózsa u. iskola, középkori templom (Csongrád m.), 1977.; Szeged-Hattyas telep, XI. századi temető (munkatárs: Vörös Gabriella) (Csongrád m.), 1978.; Hódmezővásárhely-Gorzsa, neolit tell (Csongrád m.), 1978–1996.; Hódmezővásárhely-Kökénydomb, neolit (Tiszai kultúra) telep (Csongrád m.), 1985.; Deszk-Vénó, prototiszapolgári telep (Csongrád m.), 1985.; Szegvár-Tűzköves, neolit (Tiszai kultúra) telltelep (Csongrád m.), 1986.; Tápé-Lebő, neolit (Szakálháti és Tiszai kultúra) telltelep (Csongrád m.), 1987.; Hódmezővásárhely-Tére fok, neolit (AVK) telep (Csongrád m.), 1993.; Pitvaros-neolit (Körös kultúra) telep (Csongrád m.), 1994.; M5-autópálya: Csengele-Bogárhát, Csengele-Fecskés, Kistelek-Meggyes. (munkatárs: Vályi Katalin) (Csongrád m.), 1998.; Szeged-vármaradvány-vártemplom (munkatárs: Vályi Katalin) (Csongrád m.), 1999.; M5-autópálya: Kistelek-Gera Föld, Kistelek-Kecskés földje, Kistelek-Percel, Kistelek Bódi dűlő, Kistelek-Berta tanya, Kistelek 27/24, Kistelek 27/2. (munkatárs: Vályi Katalin) (Csongrád m.), 1999.
 
Egyéb szakmai tevékenység: 
Neolitikus és bronzkori tellkutatási projekt a Michigani Egyetemmel (USA) (munkatárs: John O'Shea) 1985.
Publikációk (Fontosabb)
Tanulmány, folyóiratcikk:
HORVÁTH Ferenc:
Szer plébániatemploma és a település középkori története. MFMÉ 1974–1975/1 (1975) 343–374.
HORVÁTH Ferenc:
Csengele középkori temploma. MFMÉ 1966–1967/1 (1978) 91–126.
HORVÁTH Ferenc:
A gorzsai halom későneolit rétege. ArchÉrt 109 (1982) 201–222.
HORVÁTH Ferenc – KÜRTI Béla – SZÁDECZKY-KARDOSS Samu – LAKATOS Pál:
Szeged története I. kötet újkőkor-rézkor-bronzkori és középkori fejezeteiben. Szeged 1982, 62–89., 278–382.
HORVÁTH, Ferenc:
Ada-type Artifacts of the Early Bronze Age in the Southern Alföld. MFMÉ 1980–1981/1 (1984) 7–30.
HORVÁTH, Ferenc:
Hódmezővásárhely-Gorzsa. In: Tálas, László (ed.): The Late Neolithic of the Tisza Region. Szolnok 1987, 31–46. (második és harmadik kiadása: 1990., 1991.).
HORVÁTH, Ferenc:
A Survay on the Development of Neolithic Settlement Pattern and House Types in the Tisza-Region. VAH 2 (1989) 85–101.
HORVÁTH, Ferenc:
Vinča Culture and its Connections with the South-East Hungarian Neolithic: a Comparison of Traditional and 14C Chronology. Banatica 11 (1991) 259–263.
HORVÁTH, Ferenc:
A Radiocarbon Chronology of the Late Neolithic Settlements in the Tisza-Maros Region, Hungary. Radiocarbon 34/3 (1992) 859–866.
HORVÁTH Ferenc:
Újkőkori sírépítmények nyomai Hódmezővásárhely Kökénydombon és Gorzsán. MFMÉ 1989–1990/1 (1992) 37–47.
HORVÁTH, Ferenc – HERTELENDI, Ede:
Contribution to the 14C based absolute chronology of the Early and Middle Neolithic Tisza region (Megjegyzések a Tisza-vidék korai és középső neolitikumának 14C alapú abszolút kronológiájához). JAMÉ 36 (1994) 1994, 111–133.
HORVÁTH Ferenc:
Az Alföldi Vonaldíszes Kerámia első önálló telepütése a Tisza-Maros szögében: Hódmezővásárhely-Tére fok. In: Lőrinczy Gábor (szerk.): A kőkortól a középkorig. Szeged 1994, 95–124.
HORVÁTH, Ferenc:
Similarities and Differences in the Cultural Changes and Interrelations during the Early and Middle Neolithic of the Southern Alföld in Comparison with the Middle Tisza-Region in Hungary. In: Draşovean, F. (ed.): The Vinča Culture, its Role and Cultural Connections. Timişoara 1996, 125–140.
HORVÁTH, Ferenc:
The zoomorphic figurines of the late neolithic Gorzsa group and their South-East European relations. In: Peter Anreiter – Bartosiewitz, László – Jerem, Erzsébet – Wolfgang Meid (eds): Man and the Animal World. Studies in Archaeozoology, Archaeology, Anthropology and Paleobotanics in memoriam Sándor Bökönyi. Budapest 1998, 285–305. 
HORVÁTH Ferenc:
Középkori címszavak. In: Tóth Ferenc (szerk.): Csongrád megye építészeti emlékei. Szeged 2000.
Régészről szóló publikációk

Pálfy Katalin: Argosz és Gorzsa. Délmagyarország 69/161 (1979) 4.

Galambos Ágnes: Tudás és ösztön. Népszabadság Magazin 8/31 (1998) 9.

Sinkovics Ferenc: Üzenet a kunok félbevágott kutyájától. Demokrata 2/ 27 (1998) 16–19.

Horváth Ferenc: Viszonzatlan szerelem. Szeged. A város folyóirata. l/12 103–106.

Utolsó módosítás
2000