Magyar Kálmán

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Dr. Magyar Kálmán
Név (civil): 
Dr. Magyar Kálmán
Születési hely: 
Érd
Születési év: 
1943
Idegennyelv-ismeret: 
angol, francia
Cím: 
Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, 7400 Kaposvár, Fő u. 10.
Telefonszám: 
+36 82 314 011
+36 82 314 312
+36 82 314 212
Kutatási terület
Kutatott régészeti korszak: 
Speciális szakterület: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, történelem szakos középiskolai tanár, műemlékvédelmi szakmérnök
Középfokú tanulmányok: 
József Attila Gimnázium, Budapest, 1962.
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE BTK nappali tagozat, régész (népvándorlás- és középkor) - történelem szakos középiskolai tanár 1963–1968.
Diplomaszerzés éve: 
1968
Diplomamunka címe : 
A diósgyőri vár középkori kerámiái
Speciális kurzusok, tanfolyamok: 
BME Építészeti Kar, műemlékvédelmi szakmérnök 1979–1981., 1982.
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
egyetemi doktor
Fokozat megszerzésének éve: 
1973
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
A nyírbátori várkastély XIV–XV. századi kályhacsempéi és köre, ELTE BTK
Szakmai tagságok
Régészeti és Művészettörténeti Társulat 1968–
Történelmi Társulat 1968–
Néprajzi Társulat 1973–
Kőrösi-Csoma Társaság 1968–
ICOMOS 1979–1983.
Magyar Nemzeti Történeti Társaság 1991–
Somogyi Reneszánsz Szövetség, elnök 2008–
Kitüntetések, díjak
Állami kitüntetések: 
Szociálista Kultúráért 1986.
Szakmai díjak, elismerések: 
Szántódi tudományos nívó díj 1985.
Somogy megye alkotódíja 1989.
Munkahelyek
Jósa András Múzeum, Nyíregyháza, segéd muzeológus 1968–1969; Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár, segéd muzeológus 1970–1974; Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, munkatárs 1975; Jósa András Múzeum, Nyíregyháza, tudományos főmunkatárs 1976–1977; Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár, régész főmunkatárs 1978–2007, nyugdíjas 2007–
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Tuzsér (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), középkori temető 1969.; Nyírbátor (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.) , Báthori várkastély 1968–1972.; Ötvöskónyi reneszánsz várkastély (Somogy m.) 1970–1974.; Nagyecsed-Sárvár (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), nemzetségi monostor 1975–1977.; Bodrog-Alsó Bü (Somogy m.), nemzetségi központ 1979–1983., 1998–1999.; Somogyvár-Erdészet (Somogy m.), középkori templom 1979.; Babócsa (Somogy m.), nemzetségi központ 1979–1992.; Segesd (Somogy m.), királynéi ispáni központ 1981–1989.; Balatonszabadi-Pusztatorony (Somogy m.), középkori templom 1982–1983.; Babócsa-Nárciszos (Somogy m.), nemzetségi központ 1984–1992.; Fonyód-Sándor és Mező utca (Somogy m.), IX–XI. századi temető 2001., 2007.; Kaposvár (Somogy m.), a vár kutatása: Nostra 2000, Vár utca 2006, Stop Shop (ma Corso) 2007.; Balatonszemes-Bagolyvár (Somogy m.), törökkori palánkvár 2007.
Publikációk (Fontosabb)
Könyv:
MAGYAR Kálmán:
A középkori Segesd város és megye története, régészeti kutatása. (Egy királynéi központ a X–XVIII. században.) Somogyi Almanach 45–49 (1988) 1–184., melléklet 1–32. kép
MAGYAR Kálmán – NOVÁKI Gyula:
Somogy megye várai a középkortól a kuruckorig. Kaposvár 2005.
 
Tanulmány, folyóiratcikk:
MAGYAR, Kálmán:
L'ornament de dragon des carreaux de poéle du chateau Báthori et les mythes de dragon du moyen âge. AASzeg 14 (1971) 153–161.
MAGYAR Kálmán:
A nyírbátori Báthori várkastély címerábrázolásos kályháiról. ArchÉrt 102 (1975) 117–132.
MAGYAR Kálmán:
Az ötvöskónyi Báthori várkastély. Somogyi Múzeumok Füzetei 18 (1974) 1–60.
MAGYAR Kálmán:
Somogyvár ispánsági- és megyeközpontról. Somogy Megye Múltjából. Levéltári Évkönyv 10 (1979) 3–50.
MAGYAR Kálmán:
Az Árpád-kori francia-magyar kapcsolatok somogyi történetéről (Somogyvár és Saint-Gilles) SMK 6 (1983) 13–108.
MAGYAR Kálmán:
Nagyecsed-Sárvár nemzetségi központ régészeti kutatása. ComArchHung 4 (1984 [1986]) 147–186.
MAGYAR Kálmán:
Babócsa története a honfoglalástól a Mohácsi vészig. In: Magyar Kálmán (szerk.): Tanulmányok Babócsa történetéről. Kaposvár 1990, 15–221.
MAGYAR Kálmán:
Mezővárosi háztípusok és berendezési tárgyak a középkori Somogy megyében. Dunántúli Dolgozatok/C/Történettudományi Sorozat 3 (1991) 217–227.
MAGYAR Kálmán:
Somogyvár Magyarország virágzó Árpád-kori központja. In: Magyar Kálmán (szerk.): Szent László és Somogyvár: tanulmányok a 900 éves somogyvári bencés apátság emlékezetére Kaposvár 1992, 11–55.
MAGYAR Kálmán:
A honfoglalás- és az Árpád-kor régészeti emlékei. In: Magyar Kálmán (szerk.): Nemzeti Történelmünk I. Kaposvár 1993, 11–181.
MAGYAR Kálmán:
A babócsai Nárciszos-Basakert Árpád- és középkori településtörténete a régészeti kutatások alapján (Különös tekintettel a terület XIV–XVII. századi várára). SMK 10 (1994) 73–93.
MAGYAR Kálmán:
Somogyi reneszánsz várkastélyok kőfaragványairól (Az ötvöskónyi és koroknyai (korotnai) várkastélyok kőemlékeinek periodizációs problémái.) Magyar Egyháztörténeti Évkönyv 2 (1996) 115–131.
GÖMÖRI János – MAGYAR Kálmán:
Az 1999. évi ásatás Bodrog–Alsóbü vasolvasztó műhelyében, rovásírásos agyagfúvó (Excavation in the Iron Smelting Workshop et Bodrog–Alsóbü in 1999, Clay Twyer with a Szekel Runiform Script). In: Gömöri János (szerk.): Hagyományok és újítások a korai középkori vaskohászatban / Traditions and innovations in the early medieval iron production. Sopron–Somogyfajsz 1999, 212–226.
MAGYAR Kálmán:
A Bodrog-alsó-bűi nemzetségi központ régészeti kutatása (1979–1999) Összegzés. Különös tekintettel a rovásírásos fuvókaleletre. SMK 14 (2000) 115–161.
MAGYAR Kálmán:
Somogyvár és Saint-Gilles-Somogyvár és Zára (Zadar) XII. századi francia kapcsolatairól (kétnyelvű, horvát-magyar) In: Jadranka Damjanov (szerk.): Horvátország-Magyarország, Európai évszázados képzőművészeti kapcsolatok Zagreb 2000, 15–40., 315–339.
MAGYAR Kálmán:
Szent István államszervezésének régészeti emlékei. Segesd-Kaposvár 2001.
MAGYAR, Kálmán:
Babócsa Nárciszos: a Settlement from the Ottoman Age. In: Ibolya Gerelyes – Gyöngyi Kovács (eds.): Archeology of The Ottoman Period in Hungary. Budapest 2003, 97–105. (Opuscula Hungarica 3)
MAGYAR Kálmán:
A kaposvári vár területén végzett legújabb régészeti kutatások eredményei. SMK 16 (2004) 187–222.
MAGYAR Kálmán:
Árpád-kori nemzetségi központok egyházainak temetőiről „a halál árnyékának völgyében járok”. In: Ritoók Ágnes – Simonyi Erika (szerk.): A középkori templom körüli temetők kutatása. Budapest 2005, 163–172. (Opuscula Hungarica 6)
MAGYAR Kálmán:
A babócsai Nárciszos nemzetségi központ Árpád- és középkori fazekasműhelye. In: Holló Szilvia Andrea – Szulovszky János (szerk.): Az agyagművesség évezredei a Kárpát-medencében. Az anyagi kultúra a Kárpát-medencében 1. Budapest–Veszprém 2006, 65–73.
MAGYAR Kálmán:
Balatonszabadi-Pusztatorony régészeti kutatása. Középkori templom temetőjének leletei I. SMK 17 (2006) 169–191.
MAGYAR, Kálmán:
Des Francais et Des Wallons dans le Sud de la Région de Dunantúl du XIe et XIVe siècle. HOMÉ 46 (2007) 549–563.
MAGYAR Kálmán:
A középkori barcsi bödönhajó feltárása és kormeghatározása. In: Gömöri János (szerk.): Az erdő és a fa régészete és néprajza. Kézművesipar történeti megközelítésében. Sopron 2007, 179–187. (Az anyagi kultúra a Kárpát-medencében 2)
MAGYAR Kálmán:
Szent László és Somogyvár (Tanulmány a XI. századi magyar-francia kapcsolatok történetéhez I.) Arrabona 46/1 (2008) 53–74.
MAGYAR Kálmán:
Balatonszabadi-Pusztatorony (Somogy megye) régészeti kutatása II. A 16. századi kincslelet. SMK 18 (2008) 235–250.
MAGYAR Kálmán:
A somogyi középkori vasművesség (kovácsművesség) emlékei. In: Nagy Zoltán – Szulovszky János (szerk.): A vasművesség évezredei a Kárpát-medencében. Szombathely 2009, 119–148. (Az anyagi kultúra a Kárpát-medencében 3)
MAGYAR Kálmán:
A Dél-Balaton középkori templom körüli temetőiben feltárt állati eredetű csont- és bőrmellékletek rövid értékelése. In: Gömöri János (szerk.): Csont és bőr. Az állati eredetű nyersanyagok feldolgozásának története, régészete és néprajza. Budapest 2010, 143–153. (Az anyagi kultúra a Kárpát-medencében 4)
Egyéb
Segesd díszpolgára 1997.; Bodrog község díszpolgára 2000.; Kaposvár városáért 2000.; Rendületlenül diploma 2004.; Nemzeti Kegyeleti Bizottság oklevele 2005.
Utolsó módosítás
2011.11.07.