H. Simon Katalin

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
H. Simon Katalin
Simon Katalin 1979–1981.
Név (civil): 
Dr. Horváthné Dr. Simon Katalin
Születési hely: 
Esztergom
Születési év: 
1956
Idegennyelv-ismeret: 
német, orosz
Cím: 
Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Országos Régészeti Hatósági Osztály, 1012 Budapest, Logodi u. 38–40.
Telefonszám: 
+36 1 7959 035
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, történelem-német szakos középiskolai tanár
Középfokú tanulmányok: 
Dobó Katalin Gimnázium, Esztergom, 1974.
Felsőfokú tanulmányok: 
JATE BTK nappali tagozat, történelem - német - régészet 1974–1979.
Diplomaszerzés éve: 
1979
Diplomamunka címe : 
Hódmezővásárhely déli részének régészeti topográfiája és településtörténete
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
egyetemi doktor
Fokozat megszerzésének éve: 
1994
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
Régészeti adatok egy közép-alföldi falu feudális kori történetéhez, JATE
Szakmai tagságok
Régészeti és Művészettörténeti Társulat 1975-
Pulszky Társaság 1995-
Magyar Régész Szövetség, alapító tag 2006-
Munkahelyek
Csongrád Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szeged, segédmuzeológus 1979–1982.; Martos Flóra Általános Iskola, Budapest, tanár 1982–1985.; Göcseji Múzeum, Zalaegerszeg, muzeológus 1985–2000.; Modell Divatiskola, Budapest, tanár 2000–2001.; Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar, Budapest, tanársegéd 2001–2002.; Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Budapest, régész felügyelő 2002–2005., irodavezető-helyettes 2005–2007., régész felügyelő 2008–2010.; Pest megyei Kormányhivatal Örökségvédelmi Iroda, Budapest, régész felügyelő  2011–2012; Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Országos Régészeti Hatósági Osztály, osztályvezető 2012–
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Szegvár-Puskin Tsz.-Hűtőtó, szarmata temetőrészlet (Csongrád m.), 1980; Csongrád-Bokros, Jováki-part, középkori falu (Csongrád m.), 1979; Zalaegerszeg-Andráshida, Gébárti tó, neolit telep (Zala m.), 1989, 1990, 1995; Lenti-Alsórét, rézkori telep (Zala m.), 1986; Bak-Felrétbak, rézkori telep (Zala m.), 1986, 1989, 1990; Gellénháza-Városrét, neolit telep (Zala m.), 1990-1994., 1996; Gellénháza-Budai-szer II, rézkori telep (Zala m.), 1997; Zalalövő-Vasútállomás, római kori vicus (Zala m.), 1997–1998.; Dobri-Alsó-mező, rézkori telep (Zala m.), 1999.
Terepbejárások főként Hódmezővásárhely és Csongrád határában, valamint főként a zalaegerszegi járás területén.
Egyéb szakmai tevékenység: 
Kiállításforgatókönyv: Központok a Zala mentén c. állandó kiállítás őskori része, Horváth László Andrással
Szakfordítás: német-magyar, mintegy 700 tétel
Publikációk (Fontosabb)
Könyv:
H. SIMON Katalin (szerk.):
Népek a Mura mentén (Völker an der Mur. Ljudi uz Muru. Ljudje ob Muri). 2. Zalaegerszeg 1998.
HORVÁTH, László András – H. SIMON, Katalin:
Das Neolithikum und die Kupferzeit in Südwesttransdanubien. Siedlungsgeschichte und Forschungsstand. (Inventaria Praehistorica Hungariae 9.) Budapest, 2003.
 
Tanulmány, folyóiratcikk:
SIMON Katalin:
A Vinča-kultúra telepe Tiszaszigeten. Acta Iuvenum Sectio Historica 2 (1981) 9–26.
SIMON Katalin:
A Csongrád–bokrosi vaseszközlelet (Der Eisengerätfund von Csongrád–Bokros). MFMÉ (1980-81) 77–90.
SIMON Katalin:
A Csongrád–bokrosi vaseszközlelet (Der Eisengerätfund von Csongrád–Bokros). Múzeumi kutatások Csongrád megyében (1981) 61–63.
H. SIMON Katalin:
Neolit és rézkori települések Tekenye határában (Neolithische und kupferzeitliche Siedlungen in der Gemarkung von Tekenye). ZaM 1 (1987) 7–46.
H. SIMON, Katalin:
Der Stand und die Aufgaben der Neolithikum- und Kupferzeitforschung im Komitat Zala (A neolitikum és a rézkor kutatásának helyzete és feladatai Zala megyében). ZaM 2 (1990) 47–66.
H. SIMON Katalin:
A Gellénháza–városvölgyi neolitikus telep (Die neolithische Siedlung in Gellénháza–Városvölgy). Henszlmann-lapok 3 (1992) 8.
H. SIMON, Katalin:
Frühneolithische Kultgegenstände bei Gellénháza (Kom. Zala) (Kora neolit kultusztárgyak Gellénházáról /Zala megye/). In: Lőrinczy Gábor (szerk.): A kőkortól a középkorig. Tanulmányok Trogmayer Ottó 60. születésnapjára (Von der Steinzeit bis zum Mittelalter. Studien zum 60. Geburtstag von Ottó Trogmayer). Szeged 1994, 53–65.
H. SIMON Katalin:
Árpád- és késő középkori leletek Gellénháza–Városrét lelőhelyen (Kisbuda falu középkori leletei) (Árpádenzeitliche und spätmittelalterliche Funde in Gellénháza–Városrét. /Mittelalterliche Funde des Dorfes Kisbuda/). ZaM 6 (1996) 197–220.
H. SIMON, Katalin:
Ein neuer Fundort der Starčevo-Kultur in Transdanubien und seine südlichen Beziehungen. In: The Vinča Culture, its Role and Cultural Connections. Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica. Tomus secundus. Timişoara 1996, 59–92.
H. SIMON, Katalin:
Betrachtungen über die Chronologie der Wende des Früh- und Mittelneolithikums im Karpatenbecken. In: The Turdaş Culture. Definition and Interferences. International Conference, Deva, 22–28. April 1996. Sargetia 26/1 (1995–96 [1997]) 127–141.
H. SIMON, Katalin:
Die neolithischen Funde des Objektes 103/96 von Gellénháza–Városrét (Komitat Zala). (A 103/96 objektum neolit leletei Gellénháza–Városrét lelőhelyen /Zala megye/). ZaM 10 (2001) 19–43.
H. SIMON, Katalin:
Das Fundmaterial der frühesten Phase der Transdanubischen Linienbandkeramik auf dem Fundort Zalaegerszeg-Andráshida, Gébárti tó, Arbeitsplatz III (A dunántúli vonaldíszes kerámia legkorábbi fázisának leletanyaga Zalaegerszeg-Andráshida, Gébárti-tó, III. munkahely lelőhelyen). Antaeus 25 (2002) 189–203.
H. SIMON Katalin:
A dunántúli neolitikum a kezdetektől a Lengyel-kultúra kialakulásáig (The Neolithic in Transdanubia up to the Appearance of the Lengyel Culture). In: Visy Zsolt (főszerk.): Magyar régészet az ezredfordulón (Hungarian Archaeology at the Turn of the Millennium.) Budapest 2003, 102.
H. SIMON, Katalin:
Das Gesichtsgefäß von Zalaegerszeg-Andráshida, Gébárter See (A Zalaegerszeg-Andráshida, Gébárti-tói arcos edény). MFMÉ – StudArch 9 (2003), 57–64.
T. BIRÓ, Katalin – H. SIMON, Katalin:
Lithic material of the Starčevo culture at Gellénháza-Városrét. In: Jerem, Erzsébet – Raczky , Pál (hrsg.): Morgenrot der Kulturen. Frühe etappen der Menschheitsgeschichte in Mittel- und Südosteuropa. Festschrift für Nándor Kalicz zum 75. Geburtstag. Budapest 2003, 115–126.
HORVÁTH László András – H. SIMON Katalin:
Történeti és régészeti adatok egy közép-alföldi falu feudális kori történetéhez (Historische und archäologische Angaben zur feudalzeitlichen Geschichte eines Dorfes in der Großen Ungarischen Tiefebene). MFMÉ – StudArch 2 (1996) 403–554.
HORVÁTH László András – H. SIMON Katalin:
A neolitikum és a rézkor Zalaegerszeg környékén (Neolithic and Copper Age in Zalaegerszeg and in its Environs). In: Kapiller Imre (szerk.): Zalaegerszeg évszázadai. Várostörténeti tanulmányok. Zalaegerszeg 1997, 7–48.
HORVÁTH László András – H. SIMON Katalin:
Csongrád város története (A kezdetektől a vaskor végéig) (Die Geschichte der Stadt Csongrád von der Steinzeit bis zur Eisenzeit / The History of Csongrád from the earliest Times to the End of the Iron age). Múzeumi Füzetek – Csongrád 2 (1999) 9–49.
HORVÁTH László András – H. SIMON Katalin:
Középső bronzkori leletek Gellénháza–Budai-szer II. lelőhelyen (Zala megye) (Mittelbronzezeitliche Funde in Gellénháza–Budai-szer II /Komitat Zala/). Savaria 24/3 (1998–1999 [1999]) 193–214.
HORVÁTH László András – HORVÁTHNÉ SIMON Katalin:
Fogalom-alkotás. Hozzászólás a régészeti lelőhely fogalmához (TERMS AND CONCEPTS. On the concept of archaeological site). ŐL 4 (2002 [2003]) 111–113.
HORVÁTH László András – H. SIMON Katalin:
Kupferzeitliche Siedlungen auf dem Fundort Dobri–Alsó-mező (Rézkori települések Dobri–Alsó-mező lelőhelyen). Zalai Múzeum 13 (2004) 55–118.
HORVÁTH, László András – H. SIMON, Katalin:
Bemerkungen zur Baukunde der Körös-Kultur (Megjegyzések a Körös-kultúra házépítészetéhez). MFMÉ – StudArch 10 (2004) 9–23.
HORVÁTH, László András – H. SIMON, Katalin:
Ungewöhnliche Gedanken über einen Meeresgott (Rendhagyó gondolatok egy tengeristenről). Tisicum 19 (2009) 537–548.
HORVÁTH, László András – H. SIMON, Katalin:
Nalazi srednjeg brončanog doba s nalazišta Gellénháza – Budai-Szer II. (županija Zala) (Mittelbronzezeitliche Funde in Gellénháza-Budai-szer II /Komitat Zala/). In: Panonski prapovijesni osviti: Zbornik radova posvećenih Korneliji Minichreiter uz 65. obljetnicu života. Zagreb 2011, 325–356.
Utolsó módosítás
2015.02.19.