Hatházi Gábor

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Hatházi Gábor
Név (civil): 
Dr. Hatházi Gábor
Születési hely: 
Budapest
Születési év: 
1960
Cím: 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Budapest, Szalay u. 10-14.
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, történész
Középfokú tanulmányok: 
József Attila Gimnázium, Budapest, 1979.
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE BTK nappali tagozat 1980–1984., majd levelező 1985. régészet (népvándorlás kor - középkor) - történelem szak 1980–1985.    
Diplomaszerzés éve: 
1985
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
kandidátus/PhD
Szakmai tagságok
Magyar Régész Szövetség, alapító tag 2006–
Munkahelyek
Intercisa Múzeum, Dunaújváros, leletmentő régész 19841985.; Szent István király Múzeum, Székesfehérvár, régész-muzeológus 19851993., tudományos titkár 19931998.; Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, majd átszervezés után Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Budapest referens 1999–
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Perkáta-Kőhalmi dűlő (Fejér m.), 19861991.; Vál-Plébania kert (Fejér m.), 1986.; Sárosd-Kertali domb (Fejér m.), 19911993.; Csókakő-Vár (Fejér m.), 1995
Publikációk (Fontosabb)
Könyv:
HATHÁZI Gábor:
Muzeológiai alapismeretek. Jegyzet. Budapest 1991.
HATHÁZI Gábor – KOVÁCS Gyöngyi:
A váli gótikus templomtorony. Adatok Vál 14–17. századi történetéhez. Székesfehérvár 1996. (IKM Közl. B.sor. 45)
 
Tanulmány, folyóiratcikk:
HATHÁZI Gábor:
Adatok a Hantos-széki kunok településtörténetéhez. In: Fazekas István – Szabó László – Sztrinkó István (szerk.): A Jászkunság kutatása. Kecskemét–Szolnok 1987, 29–65.
HATHÁZI Gábor:
14. századi ruhakorongpár Sárosdról és viselettörténeti kapcsolatai (Gewandscheibenpaar des 14. Jhs aus Sárosd und seine trachtgeschichtlichen Beziehungen). ArchÉrt 114/1 (1987–1988) 106–120.
HATHÁZI Gábor:
Az Árpád-kori magyar hadszervezet nomád elemeinek kérdéséhez. Besenyők. HK 103/2 (1990) 22–60.
HATHÁZI Gábor:
A perkátai kun szállástemető. (Előzetes beszámoló az 1986-88. évi feltárásokról.) (Das Gräberfeld eines kumanischen Weilers von Perkáta – Vorbericht über die Grabungen 1986–88) MFMÉ 1984–85/2. (1991) 651–673.
DOMOKOS György – HATHÁZI Gábor:
Új módszerek és lehetőségek a törökkori hadtörténeti topográfia kutatásában. Végvár és környezet. Studia Agriensia 15 (1995) 87–102.
HATHÁZI Gábor:
Megjegyzések a kun településhálózat megszilárdulásának kérdéséhez (Anmerkungen zur Frage der Verfestigung des Kumanischen Siedlungsnetzes). Internationales Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf 1994. Eisenstadt 1996, 27–41.
HATHÁZI Gábor:
A besenyő megtelepedés régészeti nyomai Fejér megyében. Savaria 22/3 (1992–1995) 223–248.
HATHÁZI Gábor:
Besenyők és kunok a Mezőföldön. In: Havassy Péter (szerk.): Zúduló sasok. Új honfoglalók – besenyők, kunok, jászok – a középkori Alföldön és Mezőföldön. Gyula 1996, 39–56. (Gyulai katalógusok 2)
HATHÁZI, Gábor – KOVÁCS, Gyöngyi:
A Post-Medieval Assemblage from Vál. ActaArchHung 49 (1997) 195–225.
Utolsó módosítás
2011 (részben)