Vörös Gabriella

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
dr. Vörös Gabriella
Név (civil): 
Dr. Vörös Gabriella
Születési hely: 
Kiskunfélegyháza
Születési év: 
1952
Idegennyelv-ismeret: 
angol, német
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, muzeológus
Középfokú tanulmányok: 
Móra Ferenc Gimnázium, Kiskunfélegyháza, 1971.
Felsőfokú tanulmányok: 
JATE BTK magyar nyelv és irodalom-történelem tanári szak 1971–1977., 1975–1976., régészet-muzeológia 1974–1975., 1980–1981.
Diplomaszerzés éve: 
1981
Szakmai tagságok
Régészeti és Művészettörténeti Társulat 1998.
Munkahelyek

Móra Ferenc Múzeum, Szeged, népművelő, ásatási technikus, régész 1977–1984.; Koszta József Múzeum, Szentes, régész, igazgató 1983–1998.; Móra Ferenc Múzeum, Szeged, régész, megyei múzeumigazgató

Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Derekegyház-Tompaháti Rárós, Árpád- kori templom és temető (Csongrád m.); Nagymágocs-Pap tanya, késő szarmata telep (Csongrád m.), 1983–1987.; Sándorfalva-Eperjes, késő szarmata temető (Csongrád m.), 1982; Szeged-Hattyastelep, Árpád-kori temető (Csongrád m.); Szeged-Tápé A151. Kútkörzet, szarmata temető, (Csongrád m.), 1978–1981.; Szeged-Tápé, Kemes-hát, késő bronzkori telep, kelta, szarmata telep (Csongrád m.), 1983; Szeged-Tápé, Szőlőföldek, késő bronzkori, kelta, szarmata telep (Csongrád m.), 1983; Szegvár-Kastély, 16. századi udvarház és Károlyi-kastély (Csongrád m.), 1988–1990., 1992; Szegvár-Puskin Tsz., szarmata telep (Csongrád m.), 1987; Szentes-Berekhát, "Tetemhalom", Árpád-kori temető (Csongrád m.), 1987; Szentes-Ilona-part, neolit telep, Árpád-kori falurészlet (Csongrád m.), 1984; Szentest elkerülő 451-es út, szarmata telep (Csongrád m.), 1998.
 
Publikációk (Fontosabb)
Tanulmány, folyóiratcikk:
VÖRÖS Gabriella:
Adatok a szarmata kori női viselethez (Angaben zur sarmatenzeitlichen Frauentracht). ComArchHung (1981) 121–135.
VÖRÖS Gabriella:
Hunkori szarmata temető Sándorfalva-Eperjesen (Eine sarmatische Begrabnisstätte aus der Hunnenzeit in Sándorfalva Eperjes). MFMÉ (1982-83/1 [1985]) 129–172.
VÖRÖS Gabriella:
Későszarmata-hunkori telep feltárása Nagymágocs-Paptanyán. MKCsM (1984) 18–22.
VÖRÖS Gabriella:
V. századi leletek a kiskundorozsmai Kenyérváró dombról (Ausgrabungsfunde aus dem 5. Jahrhundert vom Kenyérváró-Hügel in Kiskundorozsma). MFMÉ (1984-85/1 [1986]) 11–28.
VÖRÖS Gabriella:
Hunkori leletek a szeged szőregi homokbánykból (Funde der Hunnenzeit aus der Sandgrube von Szeged Szőreg). MFMÉ (1986/1) 15–30.
VÖRÖS, Gabriella:
A Late Sarmatian Pottery Kiln at Sándorfalva Eperjes, Hungary. Mascal Journal Philadelphia 4/4 (1987) 185–189.
VÖRÖS, Gabriella:
Spätsarmatische Siedlungen und Gräberfelder in der Tiefebene Südostungarns. In: Bott, G. (hrsg.): Germanen, Hunnen und Awaren. Schätze der Völkerwanderungszeit. Nürnberg 1988, 133–149.
VÖRÖS Gabriella:
Késő szarmatakori temetőrészlet Szeged-Tarján városrészből (Sarmatenzeitlicher Gräberfeldabschnitt aus dem Stadtteil Szeged-Tarján). ComArchHung (1988) 113–124.
VÖRÖS Gabriella:
Fegyveres sírok az Alföldön a IV. század második fele és az V. század kozepe között (egräbnisstätten mit Waffen auf der ungarischen Tiefebene von der zweiten Hälfte des 4. bis zur Mitte des 5. Jahrhunderts). MFMÉ (1988/1 [1989]) 41–58.
VÖRÖS Gabriella:
Települések Csongrád megyében 1-5. században. (Lelőhelykataszter) (Siedlungen aus dem 1-5. Jahrhundert im Komitat Csongrád). MFMÉ (1984-85/2 [1991]) 83–96.
VÖRÖS Gabriella:
3-4. századi temető és 4-5. századi település Szeged Algyőn (Friedhof aus dem 3. und 4. Jh. und Sieddung aus dem 4. und 5. Jh. in Szeged-Algyő). MFMÉ (1989-90/1) 63–116.
VÖRÖS Gabriella – KŐHEGI Mihály:
Késő szarmata falu emlékei Tápé-Széntéglaégető lelőhelyről (Funden eines Dorfes aus der spätsarmatenzeit, Fundort Tápé-Ziegelbrennerei). MFMÉ (1991-92/1 [1992]) 11–29.
VÖRÖS Gabriella:
Dél-alföldi régészeti adatok a szarmata kori férfi viselethez (Temetkezések Csanytelek Újhalastóról) (Archäologische Angaben zur sarmatischen Männertracht von der Südtiefebene. Bestattungen in Csanytelek-Újhalastó). In: Lőrinczy G. (szerk.): A kőkortól a középkorig. Szeged 1995, 265–276.
VÖRÖS Gabriella:
Temetkezési szokások és viselet egy dél-alföldi szarmata temetőben (Szeged Tápé) (Bestattungssitten und Trachten eines sarmatischen Gräberfeldes in der südlichen Tiefebene. Szeged Tápé). MFMÉ – StudArch 2 (1996) 111–176.
VÖRÖS, Gabriella:
Sarmaten im Heer Attilas. Eine siedlungshistorische Skizze. In: Dim, Falco et al. (hrsg.): Reitervölker aus dem Osten. Hunnen Awaren. Eisenstadt 1996, 99–104.
VÖRÖS Gabriella:
Településszerkezet és életmód az alföldi szarmaták falvaiban. In: Havassy Péter (szerk.): Jazigok, roxolánok, alánok. Szarmaták az Alföldön. Gyula 1998, 49–66. (Gyulai katalógusok 5.)

 

Utolsó módosítás
2000