Éry Kinga

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Éry Kinga
K. Éry Kinga (korábban)
Név (civil): 
Dr. Kralovánszky Alánné, Dr. Éry Kinga
Születési hely: 
Budapest
Születési év: 
1932
Idegennyelv-ismeret: 
angol
Cím: 
nyugdíjas
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Speciális szakterület: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, antropológus
Középfokú tanulmányok: 
Szilágyi Erzsébet, Zrínyi Ilona Sophianum leánygimnáziumok, Klára Ipari Leányközépiskola, Váci úti Ipari Leányközépiskola, Budapest, 1950.
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE BTK nappali tagozat, muzeológia 1950–1955. (középkori régészet, okleveles muzeológus); ELTE TTK nappali tagozat, biológia szak, Embertani Tanszék antropológia 1952–1953.
Diplomaszerzés éve: 
1955
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
egyetemi doktor
Fokozat megszerzésének éve: 
1965
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
A sárbogárdi temető embertani és régészeti vizsgálata, ELTE TTK
Tudományos fokozat: 
kandidátus/PhD
Fokozat megszerzésének éve: 
1996
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
Embertani tanulmányok a Kárpát-medence IV–XVII. századi népességeiről, MTA
Szakmai tagságok
Magyar Biológiai Társaság Embertani Szakosztálya 1955–
European Anthropological Association 1976–
Kitüntetések, díjak
Szakmai díjak, elismerések: 
A magyar nemzetért – Királyaink sírjai-emlékérem
Kuzsinszky Bálint-emlékérem 1992.
Rómer Flóris-emlékérem 2005.
Munkahelyek

Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, gyakornok 1954–1955.; Hajdúsági Múzeum, Hajdúböszörmény, múzeumvezető 1955–1957.; Természettudományi Múzeum (Embertani Tár), Budapest, preparátor, adminisztrátor 1957–1961., muzeológus 1962–1969.; István Király Múzeum, Székesfehérvár, muzeológus, tudományos főmunkatárs 1970–1973.; Bakonyi Múzeum, Veszprém, tudományos főmunkatárs 1974–1982.; Természettudományi Múzeum (Embertani Tár), Budapest, muzeológus, főmuzeológus 1983–1990.; Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, tudományos főmunkatárs 1991–1994., nyugdíjas 1995–

Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Egyéb szakmai tevékenység: 
További kutatási területei:
A székesfehérvári királyi bazilika csontvázleleteinek vizsgálata;
A közelmúlt politikai áldozatainak személyazonosítása.
Publikációk (Fontosabb)
Könyv:
FEHÉR Géza – ÉRY Kinga – KRALOVÁNSZKY Alán – SZŐKE Béla:
A Közép-Duna-medence magyar honfoglalás és kora Árpád–kori sírleletei. Leletkataszter. Budapest 1962. (RégTan 2)
ÉRY, Kinga:
Length of limb bones and stature in ancient populations in the Carpathian Basin. Budapest 1998.
 
Tanulmány, folyóiratcikk:
NEMESKÉRY János – ÉRY Kinga – KRALOVÁNSZKY Alán:
A magyarországi jelképes trepanáció (Symbolically trephined skulss in Hungary). Anthropológiai Közlemények 4 (1960) 3–32.

ÉRY Kinga – KRALOVÁNSZKY Alán – NEMESKÉRY János:

Történeti népességek rekonstrukciójának reprezentációja (A representative reconstruction of historic population). AnthrK 7 (1963) 41–90.
ÉRY Kinga – KRALOVÁNSZKY Alán:
Székesfehérvár-környéki X–XI. századi temetők népességének paleoszociográfiai vizsgálata (Palaeo–sociographic examinations of the population of 10–11th century cemeteries near Székesfehérvár). Alba Regia 2–3 (1963) 69–89.
ÉRY, Kinga:
Investigations on the demographic source value of tombstones originating from the Roman period. Alba Regia 10 (1969) 51–67.
ÉRY Kinga:
Összehasonlító biometriai vizsgálatok VI–XII. századi Közép–Duna–medencei népességek között (Comparative biometrical examinations in 6th–12th century populations of the Middle Danube Basin). AnthrK 14 (1970) 7–34.
ÉRY Kinga:
Szempontok a kora Árpád–kori népesség embertani és régészeti forrásainak értékeléséhez (Aspects for the evaluation of the anthropological and archaeological sources of the Early Arpadian age). Demográfia 14 (1971) 99–106.
ÉRY Kinga:
A spondylolisthesis gyakorisága egy avar kori populációban (Frequency of spondylolisthesis in a 6th century population from Yugoslavia). AnthrK 18 (1974) 49–54.
ÉRY Kinga:
Regionális különbségek a magyarság X. századi embertani anyagában (Regional differences in the anthropological material of the tenth century Hungarians). AnthrK 22 (1978) 77–86.
ÉRY, Kinga:
Comparative statistical studies on the physical anthropology of the Carpathian Basin population between the 6–12th centuries A. D. Alba Regia 20 (1983) 89–141.
ÉRY, Kinga:
The frequency of os acromiale in skeletal populations. SbNM Ser.B 46 (1990) 155–158.
ÉRY, Kinga:
The frequency of canalis intraclavicularis in skeletal populations. Annales historico-naturales Musei nationalis hungarici 82 (1990) 221–225.
ÉRY Kinga:
A Kárpát–medence embertani képe a honfoglalás korában. In: Györffy György (főszerk.): Honfoglalás és régészet. Budapest 1994, 217–224., 291–302.
ÉRY Kinga:
Honfoglaló magyarság – Árpád-kori magyarság a testmagasság tükrében. In: Pálfi György  – Farkas L. Gyula – Molnár Erika (szerk.): Honfoglaló magyarság – Árpád-kori magyarság. Szeged 1996, 103–111.

ÉRY, Kinga:

Paleoanthropological research in Hungary. Acta Biologica Szegediensis 44/1-4 (2000) 81-86.

Utolsó módosítás
2000