Fekete Mária

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Fekete Mária
Név (civil): 
Fekete Mária
Születési hely: 
Budapest
Születési év: 
1950
Idegennyelv-ismeret: 
angol, német
Cím: 
Pécsi Tudományegyetem, BTK Ókortörténeti és Régészeti Tanszék, 7624 Pécs, Rókus u. 2-4
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész
Középfokú tanulmányok: 
Martos Flóra Gimnázium, Budapest, 1968.
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE BTK nappali tagozat, történelem-latin-régészet 1969–1970., latin-régészet-néprajz 1970–1971., régészet-néprajz 1971–1974.
Diplomaszerzés éve: 
1974
Speciális kurzusok, tanfolyamok: 
Aspirantúra 1978–1980. Aspiránsvezető: Bóna István
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
kandidátus/PhD
Fokozat megszerzésének éve: 
2007
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
Interpretatio Hallstattiana, PTE BTK
Tudományos fokozat: 
habilitáció
Fokozat megszerzésének éve: 
2008
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
Die Burg von Szentvid, PTE BTK
Szakmai tagságok
Ókortudományi Társaság 1969–
Régészeti és Művészettörténeti Társulat
VEAB Iparrégészeti Munkabizottság 1983–
Magyar Régész Szövetség, alapító tag 2006–
Kitüntetések, díjak
Állami kitüntetések: 
Miniszteri Dicséret 1982.
Munkahelyek
Avar Corpus, Corvina Kiadó, Budapest, korrektor 1974–1975.; Savaria Múzeum, Szombathely, régész szerződéssel 1974–1982., kinevezett régész-muzeológus, tudományos munkatárs 1982–1992.; JPTE BTK Ókortörténeti és Régészeti Tanszék, Pécs, egyetemi adjunktus 1992–, hab. egyetemi docens 2008–
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Lánycsók-Bácsfapuszta (Baranya m.), 1973.; Rábafüzes-Berek (Vas m.), 1973.; Zalalövő (Zala m.), 1973–1974.; Velem-Szentvid (Vas m.), 1973–1986.; Zalaszentiván-Kisfaludihegy (Zala m.), 1977.; Vaskeresztes-Diófás dűlő (Vas m.), 1978–1980.; Fehérvárcsurgó-Eresztvényi erdő (Fejér m.), 1982.; Jánosháza-Országúti-dűlő (Vas m.), 1983.; Csönge-Kódis domb (Vas m.), 1983.; Celldömölk-Izsákfa (Vas m.), 1983.; Alsómocsolád (Baranya m.), terepbejárás, légi fotózás 1997–1998.
Oktatói tevékenység: 
PTE Ókortörténeti és Régészeti Tanszék: 1992–
Publikációk (Fontosabb)
Könyv:
FEKETE Mária:
Események és szemelvények a Kárpát-medencei vaskor történetének tanulmányozásához. Segédtankönyv. Pécs 2007. (Specimina nova, Supplementum 7)
 
Tanulmány, folyóiratcikk:
FEKETE Mária:
Der Hortfund von Kisravazd. Acta ArchHung 25 (1973) 341–358.
FEKETE Mária – BÁNDI Gábor:
A Velem-szentvidi település későbronzkori periódusai (Die spätbronzezeitlichen Perioden des Siedlungszentrums Velem St. Veit). Savaria 7–8 (1973 [1974]) 113–120.
FEKETE Mária – BÁNDI Gábor:
Újabb bronzkincs Velem-Szentviden (Ein neues Bronzedepot in Velem St. Veit). Savaria 11–12 (1977 [1978]) 101–133.
FEKETE Mária:
Angaben zu Kontakten zwischen Italien und Transdanubien. Savaria 16 (1983) 129–144.
FEKETE Mária – BÁNDI Gábor:
A város születése / Die Geburt der Stadt. Vas Megyei Múzeumok Katalógusa, Szombathely 1983.
FEKETE Mária:
Késő-hallstattkori lakóház leletmentése Csöngén (Rettungsgrabung späthallstattzeitlichen Wohnhütte in Csönge). Savaria 17–18 (1983 [1984]) 123–138.
FEKETE Mária:
Adatok a koravaskori ötvösök és kereskedők tevékenységéhez (Beitrag zum Tätigkeit der früheisenzeitlichen Toreuten und Händler). ArchÉrt 112 (1985) 68–91.
FEKETE Mária:
Rettungsgrabung früheisenzeitlicher Hügelgräber in Vaskeresztes, Vorbericht. Acta ArchHung 37 (1985) 33–78.
FEKETE Mária:
Beitrag zu den pontischen Kontakten des früheisenzeitlichen Transdanubiens. Thracia Pontica 3 (1986) 295–310, 509–515.
FEKETE Mária:
Adatok Velem-Szentvid középkori történetéhez. (A lelőhely régészeti kutatásának 100. évében.) In: Lengvári István (szerk.): In memoriam Barta Gábor. Pécs 1996, 53–69.
FEKETE Mária:
A jánosházi halomsír. Megjegyzések és előzetes jelentés az 1983. évi leletmentés megfigyelései alapján (Das Hügelgrab von Jánosháza. Bemerkungen und Vorbericht auf Grund der Beobachtungen während der Fundrettung im Jahre 1983). In: Ilon Gábor (szerk.): ΜΩΜΟΣ III. Őskoros Kutatók III. Összejövetelének konferenciakötete. Halottkultusz és temetkezés. Szombathely–Bozsok, 2002. október 7–9. Szombathely 2004, 157–181.
FEKETE Mária:
A zöld folyosók és az emberi civilizáció. Gondolatok a Kárpát-medence neolitikus falvairól és kultusztárgyairól. Természet Világa 138/2 (2007) 53–58.
FEKETE, Mária:
Einige kultisch bedeutsame Bronzegegenstände und ein Heiligtumsbezirk(?) aus der Früheisenzeit. In: Ádám Szabó – Péter Vargyas (eds.): Cultus Deorum Studia Religionum ad Historiam Vol. I. De Oriente Antiquo et Regione Danuvii Praehistorica, In Memoriam István Tóth, Pécs 2008, 227–260
FEKETE Mária:
Bronzművesség, kincsleletek, kereskedelem. Kérdések a Dunántúl késő bronzkori gazdaságáról és társadalmáról a homéroszi eposzok tükrében (Bronze working, hoards, trade. Questions of the Transdanubian Late Bronze Age economy and society – in view of the Homeric epics). In: Ilon Gábor (szerk.): Őskoros Kutatók VI. Összejövetelének konferenciakötete. Nyersanyagok és kereskedelem. Kőszeg, 2002. március 19–21. MΩMOΣ VI. Szombathely 2009, 35–46
FEKETE Mária:
„Flavaque de viridi stillabat ilice mella” Mi a neolithikum? Fejlődés? Hanyatlás? Aranykor? Specimina Electronica Antiquitatis 7 (2010) 1–28.
Utolsó módosítás
2012 (részben)