Feld István

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Feld István
Név (civil): 
Dr. Feld István
Születési hely: 
Kaposvár
Születési év: 
1951
Idegennyelv-ismeret: 
angol, német, orosz
Cím: 
ELTE Régészettudományi Intézet, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B.
E-mail: 
Telefonszám: 
+36 1 4116 500/2927
+36 1 4116 553 (fax)
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Speciális szakterület: 
Tanulmányok
Végzettség: 
történész, régész
Középfokú tanulmányok: 
Leövey Klára Gimnázium, Pécs, 1970.
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE BTK nappali tagozat, történelem-régészet 1971–1976.
Diplomaszerzés éve: 
1976
Diplomamunka címe : 
A solymári vár
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
kandidátus/PhD
Fokozat megszerzésének éve: 
1996
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
16. századi kastélyok régészeti kutatása Északkelet-Magyarországon, MTA
Szakmai tagságok
Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társaság cca. 1980–
Pulszky Társaság 1989–
Castrum Bene Egyesület 1990–, elnök 1995–
Deutsche Burgenvereiningung 1990–, Wissenschaftlicher Beirat 1998–
Internationaler Arbeitskreis für Hausforschung 1990–
Schweizerischer Burgenverein 1990–
Wartburg-Gesellschaft 1994–
Společnost přátel starožitností 1998–
ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Vezetősége 2000–
Magyar Régész Szövetség, alapító tag 2006–
Munkahelyek
Országos Műemléki Felügyelőség, Tudományos Osztály, Budapest, régész 1975–1987.; Budapesti Történeti Múzeum, Középkori Osztály, Budapest, osztályvezető-helyettes, osztályvezető, főmuzeológus 1987–1995.; MNM Rákóczi Múzeuma, Sárospatak, régész 1995–; Miskolci Egyetem BTK Művelődéstörténeti és Múzeológia tanszék, Miskolc, adjunktus 1995–1996., docens 1996–2004., tanszékvezető 2000–2004.; ELTE BTK Régészettudományi Intézet, Magyar Középkori és Kora Újkori Régészeti Tanszék, Budapest, docens 2004–, tanszékvezető 2006–
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Solymár vár (Pest m.), 1972–1976. 2005–; Nagylózs temetőkápolna (Győr-Moson-Sopron m.), 1976.; Füzér vár (Borsod-Abaúj-Zemplén m.), 1977.; Zubogy ref. templom (Borsod-Abaúj-Zemplén m.), 1978.; Vámosatya ref. templom (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), 1978.; Pácin kastély (Borsod-Abaúj-Zemplén m.), 1978–1987.; Kéked kastély (Borsod-Abaúj-Zemplén m.), 1979–1981.; Salgó vár (Nógrád m.), 1981–1984., 2000–2006.; Ozora vár (Tolna m.), 1981–2008.; Sárospatak vár (Borsod-Abaúj-Zemplén m.), 1985–1987., 1994–2003.; Golop kastély (Borsod-Abaúj-Zemplén m.), 1985., 1993–1995.; Budapest I., Szent György tér (Pest m.), 1988–1989., 1994–1996.; Buda, Szent Zsigmond-templom, (Pest m.), 1994–1995.; Gyula vár (Békés m.), 1995–2005.; Budapest II. Nyéki vadászkastély (Pest m.)
Oktatói tevékenység: 
ELTE BTK Régészettudományi Intézet, Magyar Középkori és Kora Újkori Régészeti Tanszék:
előadás (középkori és kora újkori régészet, bevezetés a középkori régészetbe), szakszeminárium (BA 4. és MA 3. szakszeminárium), szaktárgyi segédtudomány (középkori és kora újkori műhelyszeminárium, épületrégészet), anyagismeret (kályhaszem és kályhacsempe), szakdolgozati szeminárium.
Egyéb szakmai tevékenység: 
Kiállításrendezés:
Budapest im Mittelalter, Braunschweig, 1991.
Publikációk (Fontosabb)
Könyv:
FELD István – Juan CABELLO:
A füzéri vár / Die Burg Füzér. Miskolc 1980. (Borsodi Kismonográfiák 11)
FELD István:
16. századi kastélyok Északkelet-Magyarországon / Die Schlösser des 16. Jhs. in Nordost-Ungarn. Sárospatak 2000.
NOVÁKI Gyula – SÁRKÖZI Sebestyén – FELD István: Borsod-Abaúj-Zemplén megye várai az őskortól a kuruc korig (Die Burgen des Komitates Borsod-Abaúj-Zemplén). Budapest–Miskolc 2007. (Magyarország várainak topográfiája 1)
NOVÁKI Gyula – BARÁZ Csaba – DÉNES József – FELD István – SÁRKÖZI Sebestyén: Heves megye várai az őskortól a kuruc korig (Die Burgen des Komitates Heves). Budapest–Eger 2009. (Magyarország várainak topográfiája 2)
 
Tanulmány, folyóiratcikk:
FELD István – LÁSZLÓ Csaba:
Gótikus és reneszánsz épületfaragványok a csővári és solymári várból (Steinschnitzereien der Gotik und der Renaissance aus der Burg Csővár und Solymár) MűÉ 30 (1981) 81–94.
FELD István:
A mátraderecskei Kanázs-vár és az éllel ellátott hengeralakú tornyok (Die Kanázs-Burg von Mátraderecske und die zylindrischen Türme mit Kanten). Agria 19 (1983) 111–134.
FELD István – GERELYES Ibolya:
Késő-középkori leletegyüttes az ozorai várkastélyból (Spätmittelalterlicher Fundkomplex aus dem Burgschloss von Ozora). ComArchHung (1985) 163–184.
FELD István – GERELYES Ibolya:
Hódoltság kori leletegyüttesek az ozorai várkastélyból (Fundkomplexe des Burgschlosses von Ozora aus der Zeit der Türkenherrschaft). ComArchHung (1986) 161–182.
FELD, István – CSÉFALVAY, Gyula:
Das Renaissanceschloss in Pácin und seine Wiederherstellung. In: Arx. Burgen und Schlösser in Bayern, Österreich und Südtirol. München–Wien 1987, 215–218.
FELD István – GERELYES Ibolya – GERE László – H. GYÜRKY Katalin – TAMÁSI Judit:
Újabb késő-középkori leletegyüttes az ozorai várkastélyból. ComArchHung (1989) 177–207.
FELD, István:
Spätmittelalterliche Residenzen in Ungarn. Chateau Gaillard 15 (1992) 171–187.
FELD István:
Régészeti adatok a nyéki királyi villák építéstörténetéhez (Archäologische Angaben zur Geschichte der königlichen Villen in Nyék). In: Lővei Pál (szerk.): Emlékkönyv Horler Miklós hetvenedik születésnapjára. Budapest 1993, 259–268.
FELD, István:
Der Beginn der Adelsburg im mittelalterlichen Königreich Ungarn. Chateau Gaillard 16 (1994) 188–205.
FELD, István:
Residenzen der Aristokratie der Sigismund-Zeit in Ungarn. In: Sigismund von Luxemburg, Kaiser und König in Mitteleuropa 1387–1437. Warendorf 1994, 235–253.
FELD, István – SZEKÉR, György:
Die neueren Ergebnisse der archäologischen Erforschung der Klöster der Bettelorden in Ungarn. Beiträge zur Mittelalterarchaeologie in Österreich 12 (1996) 239–250.
FELD István:
A gyulai vár a középkorban (Die Burg Gyula im Mittelalter). In: Kollár T. (szerk.): A középkori Dél-Alföld és Szer. Szeged 2000, 257–280.
FELD, István:
Die Bauten des Königs Wladislaw II. und die Verbreitung der Renaissance-Architketur in Ungarn. In: Die Jagiellonen. Kunst und Kultur einer europäischen Dynastie an der Wende zur Neuzeit. Wissenschaftliche Beibände zum Anzeiger der Germanischen Nationalmuseums. Nürnberg 2002, 307–316.
FELD, István:
Buda (Ofen) und Sopron (Ödenburg), die Meilensteine der ungarischen städtischen Hausforschung. In: Bauforschung und Hausforschung in Ungarn. Jahrbuch für Hausforschung 47 (2004) 9–38.
FELD, István:
Herrschaft, Burg und Residenz im spätmittelalterlichen Königreich Ungarn. Castrum Bene 7 (2004) 1–32.
FELD István:
A középkori előretolt védőművek és elővárak kérdéséhez (Zur Frage der vorgeschobenen Befestigungen und der Vorburgen in Ungarn). In: Kovács Gyöngyi – Miklós Zsuzsa (szerk.): „Gondolják, látják az várnak nagy voltát…”. Tanulmányok a 80 éves Nováki Gyula tiszteletére. Budapest 2006, 101–118.
FELD, István – OROSZ, Krisztina:
Burgküchen des Mittelalters und der frühen Neuzeit im Königreich Ungarn. Mitteilungsblatt der deutschen Gesellschaft für die Archäologie des Mittelalters und der frühen Neuzeit 19 (2007) 57–68.
FELD, István:
Die Frage der Motten in Ungarn. In: Motte–Turmhügelburg–Hausberg. Zum europäischen Forschungsstand eines mittelalterlichen Burgentypus. Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 23 (2007) 289–305.
FELD István:
Ágyúvédművek a 16. század első felének erődítményépítészetében (Verteidigungswerke für Feuerwaffen in der Befestigungsarchitektur der 1. Hälfte des 16. Jhs). StAgr 27 (2008) 7–28.
FELD István:
Importtárgyak, mint a középkori Magyarország gazdaságtörténeti forrásai (Importwaren als Quellen der Wirtschaftsgeschichte des mittelalterlichen Ungarns). In: Kubinyi András – Laszlovszky József – Szabó Péter (szerk.): Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Budapest 2008, 297–316.
FELD István:
Középkori várak és rezidenciák régészeti kutatása (Archaeological Research into Medieval Castles and Residences). In: Benkő Elek – Kovács Gyöngyi (szerk.): A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon II. Budapest 2010, 495–520.
 
Folyóirat-, sorozatszerkesztés:
CASTRUM. A Castrum Bene Egyesület Hírlevele szerkesztő 2000–2005.
Utolsó módosítás
2011 (részben)