Felföldi Szabolcs

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Felföldi Szabolcs
Név (civil): 
Felföldi Szabolcs
Születési hely: 
Békécsaba
Születési év: 
1975
Idegennyelv-ismeret: 
angol
Cím: 
SZTE BTK Régészeti Tanszék, 6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Telefonszám: 
+36 62 544 313
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Speciális szakterület: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, történész
Középfokú tanulmányok: 
Tevan Andor Gimnázium, Békéscsaba, 1993.
Felsőfokú tanulmányok: 
JATE BTK nappali tagozat, történelem 1993–1999., régészet 1993–1998., magyar őstörténet 1994–2001.
Diplomaszerzés éve: 
1999
Diplomamunka címe : 
Szentes-Lapistó, Szentes-Dónát, a Derekegyházi oldal és a Kórógyzug régészeti topográfiája
Munkahelyek
JATE Ókortudományi Tanszék, Szeged tanszéki munkatárs polgári szolgálatosként 2000.; SZTE Középkori Egyetemes Történeti Tanszék, Szeged, egyetemi tanársegéd 2001–2002.; SZTE Ókortörténeti Tanszék, Szeged, egyetemi tanársegéd 2003–2007.; SZTE PhD ösztöndíjas 2007–
Publikációk (Fontosabb)
Tanulmány, folyóiratcikk:
FELFÖLDI Szabolcs:
A Heftalita Birodalom bukása. In: Koncz Attila (főszerk.): A XXIII. OTDK Humán Tudományi Szekció előadásainak tartalmi összefoglalói. Miskolc 1997, 274.
FELFÖLDI Szabolcs:
Név- és tárgymutató. In: Szádeczky-Kardoss Samu: Az avar történelem forrásai. Budapest (Magyar Őstörténeti Könyvtár 12) 1998, 326–335.
FELFÖLDI Szabolcs:
Avar kori helynévi nyomok a Kárpát-Medencében (Várkony). In: Márton Alfréd (szerk.): A Kárpát-medence és a steppe. Budapest 2001, 28–39. (Magyar Őstörténeti Könyvtár 14)
FELFÖLDI Szabolcs:
Egy heftalita előkelő Κάτουλφος és a Heftalita Birodalom bukása. In: Fejős Barbara – Felföldi Szabolcs – Sinkovics Balázs (szerk.): Nomád népvándorlások – magyar honfoglalás. Rezüméfüzet Szeged 2000, 6.
 
Kézirat:
FELFÖLDI Szabolcs:
Szentes-Lapistó, Szentes-Dónát, a Derekegyházi oldal és a Kórógyzug régészeti topográfiája. Szeged 1999.
Egyéb
A XXIII OTDK Humán szekciójának régészeti alszekciója, I hely.
Utolsó módosítás
2000