Kiss Viktória

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Kiss Viktória
Név (civil): 
Kiss Viktória
Születési hely: 
Budapest
Születési év: 
1972
Idegennyelv-ismeret: 
angol, német
Cím: 
MTA BTK Régészeti Intézet, 1014. Budapest, Úri u. 49.
Telefonszám: 
+36 1 2246 700/358
+36 1 2246 719 (fax)
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Speciális szakterület: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész
Középfokú tanulmányok: 
Veres Pálné Gimnázium, Budapest, 1990.
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE BTK nappali tagozat, régészet szak (őskor-népvándorlás kor) 1990–1995.
Diplomaszerzés éve: 
1995
Diplomamunka címe : 
Adatok a mészbetétes edények népe kialakulásához.
Speciális kurzusok, tanfolyamok: 
tudománykommunikáció és kutatásmenedzsment képzés, (MTA képzési program) 2007.
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
kandidátus/PhD
Fokozat megszerzésének éve: 
2003
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
A mészbetétes kerámia kultúrája telepei és temetői a Közép- és Dél-Dunántúlon, ELTE BTK
Szakmai tagságok
Ősrégészeti Társaság, alapító tag 2000–
Magyar Régész Szövetség, alapító tag 2006–
European Association of Archaeologists 2006–
Kitüntetések, díjak
Szakmai díjak, elismerések: 
Moritz Csáky-díj 2007. (Osztrák Tudományos Akadémia)
A hónap kutatója (OTKA, 2011. január)
OTKA – Élet és Tudomány cikkpályázat 2. helyezett 2010.
Munkahelyek

ELTE Régészettudományi Intézet, Budapest, doktori ösztöndíjas 1995–1998.; MTA Régészeti Intézete, Budapest, doktori ösztöndíjas 1999–2001., munkatárs 2002–2003., főmunkatárs 2004–

Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Vörs-Tótok-dombja (Kis-Balaton), (Somogy m.), kora bronzkori település 1995–1998.; Balatonszemes-Bagódomb (M7 autópálya), (Somogy m.) neolit, rézkori és római kori települések, avar sírok 1999–2001.; Ordacsehi-Bugaszeg (M7 autópálya), (Somogy m.), neolit, rézkori, bronzkori, kelta, római és Árpád-kori települések 2001.; Zamárdi-Kútvölgyi-dűlő (M7 autópálya), (Somogy m.) rézkori, bronzkori, kelta és germán település, germán sírok 2002.
Oktatói tevékenység: 
ELTE Régészettudományi Intézet: mészbetétes kerámia kultúrája anyagismeret 2001, 2004, 2011.;
Miskolci Egyetem BTK, Őstörténeti és Régészeti Tanszék: kora és középső bronzkor előadás 2005.
Pécsi Tudományegyetem, Ókortörténei és Régészeti Tanszék: a kisapostagi és a mészbetétes kerámia kultúrája, halomsíros kultúra, dunántúli kora és középső bronzkori fémművesség 2007.
Publikációk (Fontosabb)
Könyvfejezet:
KISS Viktória:
Közép-európai típusú gazdálkodás: földművesek a Dunántúlon. Fazekasmesterek a Dunántúlon. A mészbetétes kerámia kultúrája települései. In: Visy Zsolt (főszerk.): Magyar régészet az ezredfordulón. Budapest 2003, 148–151.
KISS, Viktória:
On the Bronze Age settlement history of Bátorliget marshland and its surroundings. In: Sümegi, Pál – Gulyás, Sándor (eds): The Geohistory of Bátorliget marshland. An example for the reconstruction of late Quarternary environmental changes and past human impact from northeastern part of the Carpathian Basin. Budapest 2004, 244–262.
KISS, Viktória – KULCSÁR, Gabriella:
Bronze Age settlement patterns in the Csaroda area. In: Gál, Erika – Juhász, Imola – Sümegi, Pál (eds): Environmental Archaeology in North-Eastern Hungary. Budapest 2005, 273–282. (Varia Archaeologica Hungarica 19.)
KISS, Viktória – KULCSÁR, Gabriella:
Bronze Age settlement patterns in the Nagybárkány area. In: Gál, Erika – Juhász, Imola – Sümegi, Pál (eds): Environmental Archaeology in North-Eastern Hungary. Budapest 2005, 263–272. (Varia Archaeologica Hungarica 19.)
KISS, Viktória – KULCSÁR, Gabriella:
Bronze Age settlement patterns in the Little Balaton region and the Balaton Uplands. In: Zatykó, Csilla – Juhász, Imola – Sümegi, Pál (eds): Environmental Archaeology in Transdanubia. Budapest 2007, 105–116. (Varia Archaeologica Hungarica 20.)
BONDÁR, Mária – KISS, Viktória:
Copper and Bronze Age settlement patterns in the Hahót Valley. In: Zatykó, Csilla – Juhász, Imola – Sümegi, Pál (eds): Environmental Archaeology in Transdanubia. Budapest 2007, 197–214. (Varia Archaeologica Hungarica 20.)
KISS Viktória:
A halomsíros kultúra falusias települése In: Belényesy Károly – Honti Szilvia – Kiss Viktória (szerk.): Gördülő idő. Régészeti feltárások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán Zamárdi és Ordacsehi között. Budapest 2007, 220–221.
KISS Viktória:
A Balaton déli partvidéke és a Dél-Dunántúl a bronzkorban. In: Belényesy Károly – Honti Szilvia – Kiss Viktória (szerk.): Gördülő idő. Régészeti feltárások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán Zamárdi és Ordacsehi között. Budapest 2007, 29–34.
 
Tanulmány, folyóiratcikk:
P. FISCHL Klára – KISS Viktória – KULCSÁR Gabriella:
Kora és középső bronzkori település Baks-Homokbánya (Csongrád megye) lelőhelyen (Früh- und mittelbronzezeitliche Siedlungen auf dem Fundort Baks-Homokbánya (Komitat Csongrád). MFMÉ – StudArch 5 (1999) 77–190.
KISS Viktória:
A mészbetétes kerámia kultúrája kapcsolatai a Kárpát-medence nyugati területeivel és a közép-európai kultúrákkal a középső bronzkorban (Die Beziehungen der inkrustierten Keramik in der westlichen Gebieten des Karpatenbeckens und zur mitteleuropäischen Kulturen in der mittleren Bronzezeit). KEMK 7 (2000) 15–55.
KVASSAY Judit – KISS Viktória – BONDÁR Mária:
Őskori és középkori település emlékei Zalaegerszeg-Ságod-Bekeháza lelőhelyen (Prähistorische und mittelalterliche Siedlungsreste von Zalaegerszeg-Ságod-Bekeháza). ZaM 13 (2004) 197–253.
KISS Viktória – SOMOGYI Krisztina:
Újabb adatok a mészbetétes kerámia kultúrája telepeiről. Előzetes jelentés a Kaposvár-61. út 1. lelőhely középső bronzkori településéről (Recent data on the settlements of Encrusted Pottery culture: Preliminary report on the middle Bronze Age settlement of Kaposvár-Route 61, Site No. 1.) In: Dani János – Hajdú Zsigmond – Nagy Emese Gyöngyvér (szerk.): ΜΩΜΟΣ II. Őskoros Kutatók II. Összejövetelének konferenciakötete. Debrecen 2004, 95–112.
KISS Viktória:
Megfigyelések a mészbetétes kerámia kultúrája temetkezési szokásairól (Observations on the funerary rites and the society of the Transdanubian Encrusted Pottery Culture. In: Ilon Gábor (szerk.): ΜΩΜΟΣ III. Őskoros Kutatók III. Összejövetelének konferenciakötete. Szombathely 2004, 243–266.
KISS, Viktória:
The Middle Bronze Age in the western part of Hungary (An overview). In: Tiefengraber, Georg  (Hrsg.): Studien zur Mittel- und Spätbronzezeit am Rande der Südostalpen. Bonn 2007, 15–35. (Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 148.)
KISS, Viktória:
Contacts along the Danube: a boat model from the Early Bronze Age. In: Galanaki, Ioanna  – Tomas, Helena  – Galanakis, Yannis  – Laffineur, Robert  (eds): Between the Aegean and Baltic Seas : prehistory across borders : proceedings of the International Conference ‘Bronze and Early Iron Age Interconnections and Contemporary Developments between the Aegean and the Region of the Balkan Peninsula, Central and Northern Europe’. Aegeum 27 (2007) 119–129.
KISS Viktória – RÉTI Zsolt:
Középső rézkori alapárkos ház Zamárdiból (The Middle Copper Age house at Zamárdi). ŐL 7 (2005 [2007]) 73–90.
GHERDÁN, Katalin – SZAKMÁNY, György –TÓTH, Mária –T. BIRÓ, Katalin – KISS, Viktória:
Archaeometric studies on Early Bronze Age pottery from Vörs-Máriaasszony-sziget (Archeometriai vizsgálatok korabronzkori kerámián, Vörs-Máriaasszony-sziget). Archeometriai Műhely (2007/2) 21–31.
DANI, János – KISS, Viktória – KULCSÁR, Gabriella:
Mapy zemí a komentáře – Länderkarten und Kommentare. In: Buchvaldek, Miroslav  – Lippert, Andreas  – Košnar, Lubomír  (Hrsg.): Archeologický atlas praveké Evropy – Atlas zur Prähistorischen Archäologie Europas.  Prága 2008, 245., Karte 17. (Praehistorica 27.)
ROBERTS, Stephen  – SOFAER, Joanna  – KISS, Viktória:
Characterization and textural analysis of Middle Bronze Age Transdanubian Inlaid Wares of the Encrusted Pottery Culture, Hungary. A preliminary study. JAS 35/2 (February 2008) 322–330.
KISS, Viktória:
The Life Cycle of Middle Bronze Age Bronze Artefacts from the Western Part of the Carpathian Basin. In: Tobias Kienlin – Ben Roberts (eds): Metals and Societies. Studies in Honour of Barbara S. Ottaway. Bonn 2009, 328–335. (Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 169.)
KISS Viktória:
A bronzkori kerámia-készlet változásairól (A mészbetétes kerámia kultúrája tipológiai vázlata) (Über die Veränderung der bronzezeitlichen Keramik-Inventare (Typologischer Abriss der Inkrustierten Keramik). Tisicum 19 (2009) 155–174.
KISS Viktória:
A fém nyersanyag-felhasználás kérdései a Dunántúl kora és középső bronzkorában (Questions of the use of metal as raw material in the Early and Middle Bronze Age of Transdanubia). In: Ilon Gábor (szerk.): MΩMOΣ VI. Őskoros Kutatók VI. Összejövetele. Nyersanyagok és kereskedelem. Szombathely 2009, 197–212.
KISS, Viktória:
Settlement of the Tumulus culture at Ordacsehi. In: Gutjahr, Christoph  – Tiefengraber, Georg  (Hrsg.): Beiträge zur Mittel- und Spätbronzezeit sowie zur Urnenfelderzeit am Rande der Südostalpen. Akten des 1. Wildoner Fachgespräches vom 25. bis 26. Juni 2009 in Wildon / Steiermark (Österreich). Internationale Archäologie – Arbeitsgemeinschaft, Symposium, Tagung, Kongress Band 15. Rahden – Westfalen 2011, 101–108.
 
Folyóiratszerkesztés vagy Sorozatszerkesztés:
Ősrégészeti Levelek 1999–
Antaeus 2010–
 
E-publikáció:
KISS Viktória:
Bronzkor. In: Nyíri Kristóf (szerk.): Magyar Virtuális Enciklopédia (http://www.enc.hu/1enciklopedia/fogalmi/regeszet/bronzkor.htm)
 
Ld. továbbá: http://www.archeo.mta.hu/ Munkatársak, elérhetőségek
Régészről szóló publikációk

Bronzkori kultúrák. Beszélgetés Kiss Viktóriával (http://www.otka.hu/index.php?akt_menu=4313#top)

Utolsó módosítás
2012.01.04.