Gabler Dénes

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Gabler Dénes
Név (civil): 
Dr. Gabler Dénes
Születési hely: 
Budapest
Születési év: 
1939
Idegennyelv-ismeret: 
angol, német, olasz
Cím: 
MTA BTK Régészeti Intézet, 1014 Budapest, Úri u. 49.
Telefonszám: 
+36 1 2246 700/259
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, latin tanár
Középfokú tanulmányok: 
Petőfi Sándor Gimnázium, Budapest, 1958.
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE BTK nappali tagozat, régészet-latin szak 1958–1963.
Diplomaszerzés éve: 
1963
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
egyetemi doktor
Fokozat megszerzésének éve: 
1964
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
ELTE BTK
Tudományos fokozat: 
kandidátus/PhD
Fokozat megszerzésének éve: 
1986
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
Pannónia gazdasági súlypontja, MTA
Tudományos fokozat: 
tudományok doktora/akadémiai doktor
Fokozat megszerzésének éve: 
2005
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
Bélyeges itáliai sigillaták Pannoniában. Az itáliai műhelyek piacterülete az Imperium Romanumban: időrendjük és gyártási programjuk, MTA
Szakmai tagságok
Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 1964–
Ókortudományi Társaság 1964–
Rei Cretariae Romanae Fautores (római kerámikusok nemzetközi szervezetének alelnöke) 1967–
Österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und 1.Klasse 1994–
Magyar Régész Szövetség, alapító tag 2006–
Kitüntetések, díjak
Szakmai díjak, elismerések: 
Kuzsinszky Bálint-emlékérem 1982.
Rómer Flóris-emlékérem 2000.
Ránki György-díj 2002.
Schönvisner István-díj 2010.
Munkahelyek
Xantus János Múzeum, Győr, 1963–1968.; MTA Régészeti Intézete, Budapest 1968–; ELTE BTK Régészeti Intézet 1992–2011.
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Lébény, Barátföld Quadrata tábor (Győr-Moson-Sopron m.), 1964–1969.; Mosonszentmiklós-Jánosházapuszta későrómai temető (Győr-Moson-Sopron m.), 1964–1972.; Fertőrákos, Golgota római villa (Győr-Moson-Sopron m.), 1964–1965.; Győr, Széchenyi tér auxiliaris vicus (Győr-Moson-Sopron m.), 1968–1969.; Ács, Vaspuszta Ad. Statuas tábor (Komárom-Esztergom m.), 1966–1972.; Szakály, Réti földek bennszülött telep (Tolna m.), 1973–1982.; Sárvár, Végh malom római útállomás (Vas m.), 1983–1999.; San Potito császári villa (Olaszország) 1983–1999.
Publikációk (Fontosabb)
Könyv:
GABLER, Dénes:
Italische sigillaten in Nordwestpannonien. Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland. Eisenstadt 1973.
GABLER, Dénes – VADAY, Andrea:
Terra sigillata im Barbaricum zwischen Pannonien und Dazien. Fontes ArchHung Budapest,  1986.
GABLER, Dénes:
The sheping of life of the late La Tène settlements in the Roman Period. 1991.
GABLER, Dénes:
CSIR Ungarn. Die Skulpturen des Stadtgebietes von Scarbantia und der Limesstrecke Ad Flexum-Arrabona. Budapest 1994.
GABLER, Dénes – FARKAS, Zoltán:
Die  Skulpturen des Stadtgebietes von Scarbantia und der Limesstrecke Ad Flexum-Arrabona. CSIR Ungarn II. Budapest,  1994.

Tanulmány, folyóiratcikk:

GABLER Dénes:
Kutatások Arrabona canabaejában. Arrabona 13 (1971) 5–4 .  
GABLER, Dénes:
Sigillaten auf dem Gebiet des Palatiums von Gorsium. Alba Regia 13 (1972) 9–68. 

GABLER, Dénes:

Die Sigillaten vom Gebiete der Hercules-villa in Aquincum. Acta Archhung 28 (1976) 3–77. 
GABLER, Dénes:
Die Sigillaten von Pfaffenhofen in Pannonien. Acta ArchHung 30 (1978) 77–147. 
GABLER, Dénes:
Zum Anfangsdatum des römischen Carnuntum. Mitteilungen der Gesellschaft der Freunde Carnuntums 1981, 2–32. 
GABLER, Dénes:
Aspects of the development of Late Iron Age settlements in Transdanubia into the Roman Period. In: Gabler, Dénes – Patek, Erzsébet – Vörös, István (Eds): Studies in the Iron Age of Hungary. Oxford, 1982, 57–127. (BAR-IS 144.) 
GABLER, Dénes – KELEMEN, Márta:
Olio betico in Pannonia. Amfore ispaniche nella Valle danubiana. Archivo Español de Arqueologia 57 (1984) 1986, 121–138. 

GABLER, Dénes:

Spätantike Sigillaten in Pannonien. Carnuntum  1988, 9–40. 
GABLER, Dénes:
The Roman Fort at Ács-Vaspuszta (Hungary) on the Danubian limes. BAR int.ser. 531. Oxford,  1989, 5–120.; 197–317.; 387–390.;  442–491.;  571–599.;  636–655.;  779–784.;  807–854. 
GABLER, Dénes – TOMKA, Péter – SZŐNYI, Eszter:
The settlement history of Győr (Arrabona) in the Roman period and in the Middle Ages. In: Towns in medieval Hungary. ed.:  L.Gerevich.  Budapest,  1990, 9–25. 
GABLER, Dénes:
Römische Straßenstation in der Gemarkung von Sárvár. ComrnArchung 1991, 39–84. 
GABLER, Dénes:
Gli scavi della villa romana e San Potito di Ovindoli. Il Fucino e le aree limitrofe nell’antichità. Atti del Convegno di Archeologia, Avezzano, 10-11 nov. 1989. Avezzano, 1991,  478–500. 
GABLER Dénes:
Legiotáborok.;  Limestáborok.; Fazekasság.;  Kereskedelem. c. fejezetek. In: Mócsy András – Fitz Jenő (szerk.): Pannónia  régészeti kézikönyve. Budapest, 1990, 86–103.; 323–327.; 166–184.;  343–348.;  185–209.;  349–358.

GABLER, Dénes:

Töpferstempel aus sigillaten. In: Instrumenta Inscripta Latina. Das römische Leben im Spiegel der Kleininschriften. Ausstellungskatalog. Pécs, 1991, 23–24.; 72–78. 
GABLER, Dénes:
Anteil und Vertrieb der Sigillaten in Pannonien. Römisches Österreich 17–18 (1989–1990 [1991] 87–97. Taf. 10–11. 

GABLER, Dénes:

Italische Sigillaten aus den Canabae Legionis in Carnuntum. Carnuntum Jb (1990 [1991]) 229–252. 
GABLER, Dénes:
Steinmetzkunst von Arrabona. 2. Internationales Kolloquium über Probleme des Provinzialrömischen Kunstschaffens. Veszprém 1991 [1992] 205–224. 
GABLER, Dénes:
Töpferkunst und Keramikindustrie. Antike Gläser. Carnuntum. Das Erbe Roms an der Donau. Katalog der Ausstellung des Arch. Museums Carnuntinum in Bad Deutsch-Altenburg. 1992, 423–432.;  447–488. (A. Rauchenwald) 
GABLER, Dénes – VADAY, Andrea:
Terra sigillata im Barbaricum zwischen Pannonien und Dazien. 2. Teil. ActaArchHung 44 (1992) 83–160. 
GABLER Dénes:
A tribunus laticlaviusok háza az aquincumi 2-3. sz-i legiotáborban. Terra sigillaták. BudRég 1991, 135–140. ; 149–151. 
GABLER, Dénes:
Rapporti commerciali fra Italia e Pannonia in età romana. In: Itinerari di idee, nomini e cose fra Est ed Ovest europeo. Univ. Udine. Atti del convegno int. (M.L. Ferrazzi) 1992, 553–561. 
GABLER, Dénes:
Terra sigillata della villa romana di San Potito di Ovindoli. ActaRCRF 31–32 (1992) 137–168. 
GABLER Dénes – OTTOMÁNYI Katalin:
Későrómai házak Szakályban. ArchÉrt 117 (1990 [1992]) 161–188. 
GABLER Dénes – BÍRÓNÉ SEY Katalin – GÁSPÁR Dorottya – H. KELEMEN Márta – K. PALÁGYi Sylvia – MARÓTI Éva – REGENYE Judit – RITOÓK Ágnes – SZABÓ Klára – VÖRÖS István:
A balácai villagazdaság főépületének pincéje. Balácai Közlemények 2 (1992) 17–20., 137., 146–148. 
GABLER Dénes:
A balácai terra sigillaták 2. Balácai Közlemények 2 (1992) 293–316. 
GABLER, Dénes:
Römische Straßensstation in der Gemarkung Von Sárvár. ComArchHung (1991) 39–84. 
GABLER Dénes:
Egy ásatás történetéből. Sárvári Hírlap 6,8 (1994) ápr. 22, 5. 
GABLER, Dénes – Hans-Jorg KELLNER:
Die Bildstempel von Westerndorf II. Helenius und Onniorix. Bayerische VBI 58 (1993 [1994]) 185–270. 

GABLER, Dénes:

Der Grenzhandel am östlichen Limes von Pannonien. Geographica Historica 7. Stuttgarter Kolloquium zur Hist.Geogr. des Altertums 4, 1990. Amsterdam 1994, 503–518. 
GABLER Dénes:
A Balatontól északra lévő terület római kori településtörténetének néhány kérdése. VMMK 19–20 (1993–1994) 149–155. 
GABLER, Dénes:
Terres sigillées du Haupt et du Moyen Empire. Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts 80–81 (1994) 25–57., 157., 174. 

GABLER, Dénes:

Die ländliche Besiedlung Oberpannoniens. Passauer Universitätsschriften zur Archäologie 2, Ländliche Besiedlung und Landwirtschaft in den Rhein-Donau-Provinzen des Römischen Reiches Passau 1995, 377–419. 
GABLER, Dénes:
Gli scavi della villa romana di San Potito di Ovindoli. La Painnonia e 1’Impero Romano. Annuario dell’Accademia d’Ungheria, Roma, 1994,  Milano 1995, 277–296. 
GABLER, Dénes – REDŐ, Ferenc:
Eine kaiserliche Villa in Mittelitalien bei San Potito di Ovindoli. Balácai Közlemények 3 (1995) 60–80. 
GABLER, Dénes:
Samian ware from the Albertfalva vicus. BudRég 30 (1993 [1995]) 119–132. 
GABLER, Dénes:
Über die Aussagekraft der Terra Sigillata-Funde bezüglich der Zerstörungen in den Provinzen. Markomannenkriege Ursachen und Wirkungen. Hrsg.: H. Friesinger –  J. Tejral – A. Stuppner.  Brno 1994, 355–369. 
GABLER, Dénes:
Die Terra Sigillata Forschung seit István Paulovics. Acta Classica Univ. Sc. Debreceniensis 30 (1994 [1995]) 83–105. 
GABLER, Dénes:
Samian ware from the vicus of Albertfalva. ComArchHung 1994–1995, 61–79. 
GABLER, Dénes:
Late Roman settlement at Szakály-Rétiföldek in Hungary. Din istoria europei romane. Oradea 1995, 211–225. 
GABLER, Dénes:
Die Siedlungen der Urbevölkerung Unterpannoniens in der frührömischen Zeit. Kelten, Germanen, Römer im Mitteldonaugebiet vom Ausklang der La Tène-Zivilisation bis zum 2Jh. Brno-Nitra 1995. ed.: J. Tejral – K. Pieta – J. Rajtár 63–81.
GABLER, Dénes – REDŐ, Ferenc:
Scavi nella villa romana di San Potito di Ovindoli. (AQ) Rapporto 1989–1990. ActaArchHung 46 (1994) 127–193. 
GABLER Dénes:
A szakályi terra sigillaták és helyük a bennszülött telep kerámiaspektrumában. Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve 19 (1996) 115–190. 
GABLER, Dénes:
Die Ware der Sigillatamanufaktur Schwabmünchen II in den mittleren Donauprovinzen. ActaRCRF 33 (1996) 135–140. 
GABLER, Dénes:
Eine kaiserliche Villa in Mittelitalien bei San Potito di Ovindoli. Stuttgarter Kolloquium  zur Historischen Geographie des Altertums 5, 1993. Gebirgsland als Lebensraum (E. Olshausen — H. Sonnabend) Amsterdam 1996, 245–262. 
GABLER Dénes:
A terra sigillata. Aγαθα.  In: Bevezetés az ókortudományba I. Debrecen 1996, 353–366. 
GABLER, Dénes:
Dr. Mócsy András. Piarista Diák 18 (1996. szept.) 11. 
GABLER, Dénes:
Spätkeltische und römische Siedlungen des 1. nachchristlichen Jahrhunderts im Stadtgebiet von Savaria. — Die Kelten und die Romanisierung. ArhVestnik 47 (1996) 239–247. 
GABLER Dénes:
Marmorverwendung im nördlichen Teil Oberpannoniens. Zusammenhänge zwischen  Kunst und Wirtschaft. Akten des 3. Int. Kolloquiums über Probleme des provinzialrömischen  Kunstschaffens Beih. Bonner Jb. 51, Köln-Bonn 1996, 39–44. 
GABLER, Dénes – FEKETE O.:
Italische Sigillaten aus Gorsium. In: Festschrif für Jenő Fitz. Székesfehérvár 1997, 71–80. 
GABLER, Dénes:
Terra sigillata tardo-italica in Pannonia. ActaArchHung 48 (1996) 49–69.
GABLER, Dénes:
Terra sigillata von Gerulata (M. Picklerova) Gerulata I. ArchInst. der Slov.Akad.  Hrsg.: Kl. Kuzmová - J. Rajtár. Nitra 1996,  45–143. 
GABLER, Dénes:
Die frühe Sigillata aus Wien 3. Rennweg 44. In: I. Weber-Hiden. Die reliefverzierte Terra sigillata aus Vindobona. Teil 1. Legionslager und canabae. Wiener Arch. Studien 1. Wien 1996, 389–410. 
GABLER, Dénes:
Die römische Straßenstation Von Sárvár  und ihre Vorgängerbauten aus dem l. Jh.n.Chr. Carnuntum Jb (1997) 23–82. 
GABLER Dénes:
Vaskori és római telepek, IX. századi temető Sárvár határában. Honismereti Híradó. Sárvár 15 (1997) 1. ; 4–13. 
GABLER, Dénes:
Early Roman occupation in the Pannonian Danube Bend. Roman Frontier Studies (1995 [1997]) 85–92. (Oxbow Monograph 91)
GABLER, Dénes:
Contributi per la valutazione dell’importanza della colonizzazione norditalica nella romanizzazione della Pannonia. Optima via. Atti del Convegno Internationale di Studi Postumia. Storia e archeologia di una grande strada romana alle radici dell’Europa. Cremona 13-15. giugnio 1996. (a cura di G. Sena Chiesa — E. Arslan) Cremona 1998, 293–300. 
GABLER, Dénes:
Contributi per la valutazzione dell’importanza della colonizzazione norditalica nella romanizzazione della Pannonia occidentale, Annuario dell’Accademia d’Ungheria a Roma. Istituto Storico Fraknói. Studi e Documenti italo-ungheresi. Roma 1998, 169–180. 
GABLER, Dénes:
La Pannonia e la via dell’ Ambra, in: Tesori della Postumia. Archeologia e storia intorno a una grande strada romana alle radici dell’Europa. Milano 1998, 596–604. 
GABLER, Dénes – Redő, Ferenc:
Animal representations on the mosaic pavements of a Roman villa at San Potito di Ovindoli. In: P. Anreiter – László Bartosiewicz – Erzsébet Jerem – Wolfgang Meid. (eds): Man and the animal world. Studies in archaeozoology, archaeology, anthropology and palaeolinguistics in memoriam S. Bökönyi. Archaeolingua. Budapest 1998, 247–264.
GABLER, Dénes:
Traiano e la Pannonia. Traiano ai confini dell’ impero (a cura di G. Arbore Popescu). Milano 1998, 83–87. 
GABLER, Dénes:
The Flavian limes in the Danube-Bend (Eastern Pannonia). ComArchHung (1999) 75–86.
GABLER Dénes:
A sárvári római útállomás és I. századi előzménye. Savaria 23/3 (1996–1997 [1998]) 237–328. 
GABLER, Dénes – BENCZE, Ágnes:
Reperti vitrei della villa romana di San Potito di Ovindoli. ActaArchHung 50 (1998) 91–137. 
GABLER, Dénes – BENCZE, Ágnes:
Recipienti vitrei della villa romana di San Potito di Ovindoli (AQ) Antaeus 24 (1997–1998 [2000]) 45–64. 
GABLER Dénes:
Terra sigillaták az albertfalvai vicusból. Bud Rég 33 (1999) 143–153. 
GABLER Dénes:
A római kor és a népvándorlás. In: Söptei István (szerk.): Sárvár története – magyar millenium 2000. Sárvár 2000, 31–52. 
GABLER, Dénes:
Gli affreschi della villa rornana di San Potito di Ovindoli (AQ). A kiemeléstől a bemutatásig. Von der Ausgrabung bis zur Präsentation. Veszprém 1999–2000. Int. Kolloquium über römerzeitliche Wandgemälde
GABLER, Dénes:
Ein Reliefbecher aus Pannonien – Wer kennt ähnliches? Acta RCRF 36 (2000) 245–246. 
GABLER, Dénes:
Italische Sigillaten mit Töpferstempel in Pannonia. Alba Regia 29 (2000) 75–98. 
GABLER, Dénes:
Late Italian terra sigillata in Pannonia. Acta Arch Loveniensia. Monographie 12 (2001) 5 1–56. 
GABLER, Dénes:
Mittelitalische Terra sigillata in Pannonien? Carnuntum Jb (2000) 9–25. 
GABLER, Dénes – REDŐ, Ferenc:
Affreschi della villa romana di San Potito. Il tesoro del lago. L’archeologia del Fucino e la collezione Torlonia (a curadi A.Campanelli) Chieti 2001, 224–225. 
GABLER, Dénes – REDŐ, Ferenc:
Gli affreschi della villa romana a San Potito di Ovindoli (Appendice:M.Járó: Scientific investigation of the painting preparation technique of the Roman wall painting of San Potito) 252–260., 267. In: Il  Fucino e le aree limitrofe nell’ antichità. Il convegno di archeologia. Atti del II convegno di archeologia in ricordo di Antonio Mario Radmilli e Guiliano Cremonesi. Museo di Preistoria, Celano-Paludi 26–27. nov. 1999 Avezzano 2001, 252–260. 
GABLER Dénes:
A balácai terra sigillaták (3). Balácai Közlemények 6 (2001) 97–140.
 
Ld. továbbá: http://www.archeo.mta.hu/ Munkatársak, elérhetőségek
 

Régészről szóló publikációk

...

Utolsó módosítás
2012 (részben)