Garam Éva

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Garam Éva
Név (civil): 
Dr. Szüts Tamásné Dr. Garam Éva
Születési hely: 
Boba (Vas megye)
Születési év: 
1939
Idegennyelv-ismeret: 
német
E-mail: 
Telefonszám: 
+36 01 3382 282
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, történelem szakos középiskolai tanár
Középfokú tanulmányok: 
Gábor Áron Gimnázium, Celldömölk, 1957.
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE BTK , nappali tagozat, régészet-történelem szak 1957–1962.
Diplomaszerzés éve: 
1962
Diplomamunka címe : 
Avar kori női viselet
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
egyetemi doktor
Fokozat megszerzésének éve: 
1967
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
Az avar kori sárga kerámia, ELTE BTK
Tudományos fokozat: 
kandidátus/PhD
Fokozat megszerzésének éve: 
1997
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
Az avar kori sárga kerámia, ELTE BTK
Tudományos fokozat: 
tudományok doktora/akadémiai doktor
Fokozat megszerzésének éve: 
2003
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
Az avarkor bizánci leletei 6–7.század, MTA
Szakmai tagságok
Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 1962–
MTA Régészeti Bizottság, 1991–
Kitüntetések, díjak
Szakmai díjak, elismerések: 
Kuzsinszky Bálint-emlékérem 1987.
Rómer Flóris-emlékérem 1995.
Móra Ferenc-díj 2002.
Széchényi Ferenc-emlékérem 2004.
Munkahelyek
Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Osztály (segédmuzeológus – ) tudományos főmunkatárs, 1962–2009.
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 

Szarmatakori sáncok (Alföld) terepbejárása, átvágása 1963–1974 (team munkában);

Andocs, avar temető (Somogy megye), 1964–1967.; Kisköre avar temető (Heves megye), 1964.; Tiszafüred avar temető (Jász-Nagykun-Szolnok megye), 1965–1972.; Örménykút, avar temető (Békés megye), 1983–1984.

Oktatói tevékenység: 
ELTE BTK Régészeti Tanszék, majd Régészeti Intézet: avar kori anyagismeret, 1970–2008.; gyakornokok vezetése, 1972–2008.
Egyéb szakmai tevékenység: 
Kiállításrendezés:
Magyar Nemzeti Múzeum régi állandó kiállításának avar kori része: 1977.
Magyar Nemzeti Múzeum „Kelet és Nyugat határán – A magyar föld népeinek története Kr. e. 400 000 – Kr .u. 804-ig” állandó régészeti kiállítása avar kori része: 2002.
„Hunner, Germaner, Awarer” Stockholm, Statens Historiska Museum, és Göteborg (Svédország) 1975.
„Hunnen, Germanen, Awaren” Łodz (Lengyelország) 1981; Sofia (Bulgária) 1982; Passau (Ausztria), Giessen (NSzK) 1986.
„L'oro degli Avari”, Popolo delle Steppe in Europa. Udine–Milano (Olaszország) 2000–2001.
„Az avarok aranya – A nagyszentmiklósi kincs” Magyar Nemzeti Múzeum 2002.
 
Tudományos folyóiratok és sorozatok szerkesztése:
Communicationes Archaeologicae Hungariae, 1981–; Archaeologiai Értesítő: 2001–; Monumenta Avarorum Archaeologica 1995– (Vida Tivadarral); Monumenta Germanorum Archaeologica Hungariae, 2001–
 
Publikációk (Fontosabb)
Könyv:
GARAM, Éva:
Das awarenzeitliche Gräberfeld von Kisköre. Budapest 1979. (Fontes Archaeologicae Hungariae)
GARAM, Éva – PATAY, Pál – SOPRONI, Sándor:
Sarmatisches Wallsystem im Karpatenbecken. Budapest 1983. (Régészeti Füzetek Ser. II. 23) Második, bővített kiadás: Budapest 2003.
GARAM, Éva:
Katalog der awarenzeitlichen Goldgegenstände und der Fundstücke aus den Fürsten-gräbern im Ungarischen Nationalmuseum Budapest. Budapest 1993. (Catalogi Musei Nationalis Hungarici, Seria Arch. 1)
GARAM, Éva:
Das awarenzeitliche Gräberfeld von Tiszafüred. Budapest 1995. (Cemeteries of the Avar Period (567–829) in Hungary 3)
GARAM, Éva:
Funde byzantinischer Herkunft in der Awarenzeit vom Ende des 6. bis zum Ende des 7. Jahrhunderts. Budapest 2001. (Monumenta Avarorum Archaeologica 5)
BÁRDOS, Edith – GARAM, Éva:
Awarenzeitliche Gräberfelder in Zamárdi-Rétiföldek. Budapest 2009. (Monumenta Avarorum Archaeologica 9)
 
Tanulmány, folyóiratcikk:
GARAM, Éva:
Die spätawarenzeitliche gelbe Keramik. MFMÉ 1969/2, 151–162.
GARAM, Éva:
Awarenzeitliche Glastrinkgefässe aus Kisköre. ActaArchHung 25 (1973) 279–288.
GARAM Éva:
Adatok a középavar kor és az avar fejedelmi sírok régészeti és történeti kérdéseihez (Angaben zu den archäologischen und historischen Fragen der mittleren Awarenzeit und der awarischen Fürstengräber). FolArch 27 (1976) 129–147.
GARAM Éva:
A középavarkor sírobulussal keltezhető leletköre (Der mit Grabobulus datierbare Fundkreis der Mittlerawarenzeit). ArchÉrt 103 (1978) 206–216.
GARAM, Éva:
Spätawarische durchbrochene Zierscheiben. ActaArchHung 32 (1980) 161–180.
GARAM Éva:
A bőcsi későavarkori lelet és köre (Das spätawarische Fund von Bőcs und sein Kreis). ArchÉrt 108 (1981) 34–51.
GARAM, Éva:
Spätawarenzeitliche Pferde-und Reiterbestattungen (Angaben zur chronologischen Fragen der spätawarenzeitlichen Pferdegräbern). Alba Regia 23 (1987) 65–125.
GARAM Éva:
Bizánci típusú csüngő préselőmintája Tiszafüredről (Pressmodel eines Anhängers byzantinischen Typs in Tiszafüred). FolArch 41 (1990) 73–86.
GARAM, Éva:
Über Halskette, Halschmücke mit Anhängern und Juwelenkragen byzantinischen Ursprungs aus der Awarenzeit. ActaArchHung 43 (1991) 151–179.
GARAM Éva:
A Tiszakécske-óbögi avarkori sírok. Adatok a szablyákhoz és az egyélű, egyenes kardokhoz (Awarenzeitliche Gräber von Tiszakécske-Óbög. Angaben zu den Säbeln und zu den geraden, einschneidigen Schwertern der Awarenzeit). ComArchHung (1991) 129–166.
GARAM, Éva:
Die münzdatierten Gräber der Awarenzeit. In: Falko Daim (Hrsg.): Awarenforschung I. Wien 1992, 135–250.
GARAM, Éva:
Die awarenzeitliche Scheibenfibel. ComArchHung (1993) 99–134.
GARAM, Éva:
Über den Schatzfund von Vrap (Albanien). ActaArchHung 49 (1997) 23–33.
GARAM, Éva:
Über die Beziehungen der byzantinischen Goldschnallen und der awarenzeitlichen Pseudoschnallen. In: Csanád Bálint (Hrsg.): Kontakte zwischen Iran, Byzanz und der Steppe in 6.-7. Jh. (2000) 215–227. (VAH 9)
GARAM Éva:
Avarkori fejedelmi és köznépi sírleletek kapcsolata a nagyszentmiklósi kinccsel. In: Garam Éva (szerk.): Az avarok aranya, a nagyszentmiklósi kincs. Budapest 2002.
GARAM Éva:
Avar kori nemzetségfő sírja Maglódon (Das awarenzeitliche Sippenhäuptlingsgrab von Maglód). ComArchHung (2005) 407–436.
GARAM Éva:
Virágos palmetták és félpalmetták. Adatok az adai ezüsttálka keltezéséhez (Blüten-Palmetten und Halbpalmetten. Beiträge zur Datierung der Silberschale von Ada). Arrabona 46/1 (2006) 151–164.
GARAM Éva:
Avar kori faedények (Awarenzeitliche Holzgefässe). In: Somogyvári Ágnes – V. Székely György (szerk.): „In terra quondam Avarorum…” Ünnepi tanulmányok H. Tóth Elvira 80. születésnapjára. Kecskemét 2009, 79–100.
GARAM, Éva:
Kugeln, Kapseln, Taschen und Scheiben in den awarenzeitlichen Frauengräbern. BVbl 75 (Gebundene Auslage – Festschrift für Hermann Dannheimer zum 80. Geburtstag.) (2010) 147–167.
Utolsó módosítás
2011.10.20.