Gróf Péter

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Gróf Péter
Név (civil): 
Gróf Péter
Születési hely: 
Kaposvár
Születési év: 
1956
Idegennyelv-ismeret: 
angol
Cím: 
Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeum, 2025 Visegrád, Fő u. 23.
Telefonszám: 
+36 26 398 026
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, muzeológus
Középfokú tanulmányok: 
Karikás Frigyes Gimnázium, Fonyód, 1975.
Felsőfokú tanulmányok: 
ELRE BTK nappali tagozat, történelem-régészet 1976–1982.
Diplomaszerzés éve: 
1982
Diplomamunka címe : 
Az abonyi avarkori temető
Speciális kurzusok, tanfolyamok: 
BME, majd BMGE, Építészmérnöki Kar, műemlékvédelmi szakmérnök 1992–1993., 2011.
Szakmai tagságok
Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társaság 1983–
Magyar Régész Szövetség, alapító tag 2006–
Munkahelyek
MNM Mátyás Király Múzeum, Visegrád, régész-muzeológus 1983–
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Visegrád, Általános Iskola (Pest m.), középkori kút 1984–1985.; Visegrád-Benetelek (Pest m.), középkori műhelyek 1984–1986.; Pest m., Vízlépcső leletmentés 1986–1988; Visegrád-Lepence (Pest m.), neolit, Árpád-kor 1988–1996.; Visegrád-Gizellamajor (Pest m.), római erőd, temető 1994–1999.; Visegrád-Lepence (Pest m.), római őrtorony, Várkert, Árpád-kori falu 2000.; Visegrád-Lepence (Pest m.), Thermal Hotel, őskor, római kor, Árpád-kor 2002.; Visegrád-Várkert (Pest m.), Árpád-kori falu 1999–2004.; Visegrád-Lepence (Pest m.), bronzkor, római kor, 18. század 2008.; Visegrád középkori város (megszakításokkal) 2003–2011.
Oktatói tevékenység: 
Magyar Nemzeti Múzeum Középfokú Műtárgyvédelmi Asszisztens Tanfolyama: régészeti gyakorlat 1996–
Publikációk (Fontosabb)
Könyv:
GRÓF Péter – GRÓH Dániel:
Visegrád római emlékei. Szerk. Buzás Gergely. Visegrád 2006. (Altum Castrum 6)
GRÓF Péter:
Visegrád (szöveg: Gróf Péter, fotó: Mudrák Attila) Szerk. Mikesy Tamás. Visegrád 2009.
GRÓF Péter – HORVÁTH Ferenc – KULCSÁR Valéria – F. ROMHÁNYI Beatrix – TARI Edit – T. BIRÓ Katalin (szerk.):
Régészeti Kézikönyv. Budapest 2011.
 
Tanulmány, folyóiratcikk:
GRÓF Péter:
Árpád-kori szabadban levő kemencék Visegrád-Lepencén. In: Biczó Piroska (szerk.): Dunai Régészeti Közlemények. Budapest 1989, 57–65.
GRÓF Péter – GRÓH Dániel:
Előzetes jelentés a Visegrád-gizellamajori római erőd feltárásáról (Vorläufiger Bericht über die Freilegung der römischen Festung von Visegrád–Gizellamajor). ComArchHung (1991 [1993]) 86–95.
GRÓF Péter:
Egy avarkori sárkányábrázolásról (Über eine awarenzeitliche Drachendarstellung.). MFMÉ 1984–1985/2 [1991] 321–335.
GRÓF Péter:
Népvándorláskori vonatkozások egy késő római erőd és temető feltárásának kapcsán (Völkerwanderungszeitliche Bezüge im Zusammenhang mit der Erschliessung einer spätrömischen Festung und eines Gräberfeldes). NyJAMÉ 30–32 (1987–1989 [1992]) 129–144.
GRÓF Péter:
Újabb adatok Visegrád kora Árpád-kori topográfiájához (Neue Beiträge zur frühárpádenzeitlichen Topographie von Visegrád). HOMÉ 30–31/2 (1993) 513–534.
GRÓF Péter – GRÓH Dániel:
Az üvegmegmunkálás középkori emlékei. In: Mester Edit: Középkori üvegek. Visegrád 1997, 7–8. (Visegrád Régészeti Monográfiái 2)
GRÓF Péter – GRÓH Dániel:
Spätrömischer Wachtturm und Statuenfund zu Visegrád-Lepence (Késő római őrtorony és szoborlelet Visegrád-Lepencén). FolArch 47 (1998–1999 [2001]) 103–116.
GRÓF Péter:
Avarkori szórványlelet Visergád-Lepencén (Ein awarenzeitlicher Streufund von Visegrád-Lepence). In: Bende Lívia – Lőrinczy Gábor – Szalontai Csaba (szerk.): Hadak Útján. A népvándorláskor fiatal kutatóinak konferenciája Szeged 2000, 281–284.
GRÓF Péter:
Adalékok a Dunakanyar avarkorához (Angaben zur Awarenzeit des Donauknies). In: Petercsák Tivadar (szerk.): A népvándorláskor kutatóinak kilencedik konferenciája. Eger 2000, 96–109. (Heves Megyei Régészeti Közlemények 2)
GRÓF Péter:
Újabb kutatások Visegrád-Várkertben (Latest research in the Palace Garden in Visegrád). In: Cseri Miklós – Tárnoki Judit (szerk.): Népi építészet a Kárpát medencében a honfoglalástól a 18. századig (A 2001. október 9–10-én Szolnokon megrendezett konferencia anyaga) Szentendre 2001, 99–108.
GRÓF Péter – GRÓH Dániel – MRÁV Zsolt:
Sírépítményelemből átalakított küszöbkő a visegrád-gizellamajori későrómai erődből (Aus einem
Grabbauelement umgeänderted Schwellenstein aus dem spätrömischen Kastell von Visegrád-Gizellamajor). FolArch 49 (2001–2002) 247–262.
GRÓF Péter:
A Visegrádi Múzeum előzményei 1871 és 1844 között. A múzeum régészeti gyűjteményei (GRÓH Dániellel). A „Dunai leletek” gyűjtemény. A Helytörténeti gyűjtemény. In: Pintér János (szerk.): A 200 éves Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményei. Budapest 2002, 711–719.
GRÓF Péter:
Visegrád avarkori lelőhelyei. In: József Szentpéteri (Hrsg.): Archäologische Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa. Budapest 2002, 415–416. (Varia Archaeologica Hungarica 13/1–2)
GRÓF Péter – GRÓH Dániel:
Visegrád-Gizellamajor és Visegrád Sibrik domb. In: Zsolt Visy (ed.): The Roman Army in Pannonia. An Archeological Guide of the Ripa Pannonica. Pécs 2003, 90–95.
GRÓF Péter – GRÓH Dániel:
Játékkocka és rózsafüzér. A középkori csontmegmunkálás emlékei Visegrádon. In: D. Matúz Edit-Ridovics Anna (szerk.): Játszani jó. Történelmi barangolások a játékok birodalmában. Budapest 2004, 83–93.
GRÓF Péter:
Késő római kor – kora népvándorláskor. In: Fancsalszky Gábor (szerk.): Pest Megye Monográfiája I./1. Budapest 2007, 389–396.
GRÓF Péter – GRÓH Dániel:
The remains of medieval bone carvings from Visegrád (Hungary). In: Jan Klápšté – Peter Sommer (eds.): Arts and Crafts in Medieval Rural Enviroment. Ruralia 6 (2007) 163–166.
GRÓF Péter – GRÓH Dániel:
A középkori csontmegmunkálás emlékei Visegrádon. In: László János (szerk.): Mátyás országa Kiállítási katalógus. Tata 2008, 26–27.
GRÓF Péter – GRÓH Dániel:
Roman Military Sites in Visegrád – Investigation, conversation and maintenance of the military sites along the Ripa Pannonica. International Conference in Győr, November 2004. Specimina Nova 13 (2009) 21–30.
GRÓF Péter – GRÓH Dániel:
Visegrád-Gizella major, Lepence, Kőbánya, Sibrik domb. In: Margaréta Musilová – Vladimír Turčan et al. (eds): Római emlékek a Közép-Duna vidéken Vindobonától Aquincumig. 2011, 155–165.
GRÓF Péter – GRÓH Dániel:
Visegrád római kori emlékei. Vezető a római limes világörökségre jelölt magyarországi helyszínein 4. Visegrád 2011.
 
Kézirat:
GRÓF Péter:
Az abonyi avarkori temető. Egyetemi diplomamunka ELTE, 1982.
Régészről szóló publikációk

...

Utolsó módosítás
2012.02.29.