Gróh Dániel

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Gróh Dániel
Név (civil): 
Dr. Gróh Dániel
Születési hely: 
Budapest
Születési év: 
1951
Idegennyelv-ismeret: 
angol, német, orosz
Cím: 
MNM Mátyás Király Múzeum 2025 Visegrád, Fő u. 23.
E-mail: 
Telefonszám: 
+36 26 398 026
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, történész, műemlékvédelmi szakmérnök
Középfokú tanulmányok: 
József Attila Gimnázium, Budapest, 1969.
Felsőfokú tanulmányok: 
JATE BTK nappali tagozat, történelem-régészet szak 1971–1976.
Diplomaszerzés éve: 
1976
Diplomamunka címe : 
A Tápé-Széntéglaégető temető feldolgozása kétsoros peremlyukkártyákon
Speciális kurzusok, tanfolyamok: 
BME, műemlékvédelmi szakmérnök, 1992.
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
egyetemi doktor
Fokozat megszerzésének éve: 
1987
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
Őskori településnyomok Visegrád-Lepencén.
Tudományos fokozat: 
kandidátus/PhD
Fokozat megszerzésének éve: 
2006
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
A Visegrád-gizellamajori erőd és a Dunakanyar szerepe a késő római védelmi politikában, ELTE BTK
Szakmai tagságok
ICOMOS Régészeti Műemlékhelyek Szakmai Bizottsága 1992–
ICOMOS 1996–
Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat
Magyar Régész Szövetség, alapító tag 2006–
Munkahelyek
MNM Mátyás Király Múzeum, Visegrád, régész-muzeológus 1976–
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Visegrád, (Pest m.) 1979.; Visegrád-Lepence, római kori (Pest m.), 1981., 1986–1988., 1994–1999.; Visegrád-Gizellamajor, római erőd (Pest m.),  1988–1999; Visegrád-Benetelek (Pest m.), 19841986.
Publikációk (Fontosabb)
Könyv:
GRÓF Péter – GRÓH Dániel:
Visegrád római emlékei. Szerk. Buzás Gergely. Visegrád 2006. (Altum Castrum 6)
 
Tanulmány, folyóiratcikk:
GRÓH Dániel:
Őskori településnyomok Visegrád-Lepencén. In: Biczó Piroska (szerk.): Dunai Régészeti Közlemények. Budapest 1989, 11–42.
GRÓH Dániel:
Schweinekult in der Urnenfelderkultur. In: Bohuslav Chropovský (Hrsg.): Die Ergebnisse der archäologischen Ausgrabungen beim Aufbau des Kraftwerksystems Gabčikovo-Nagymaros. Nitra 1990, 29–35.
GRÓH Dániel:
Szabálytalan tájolású sírok temetőn belüli összefüggésrendszere. JAMÉ XXX-XXXII (1987–1989) 1992. 385–392.
GRÓF Péter – GRÓH Dániel:
Előzetes jelentés a Visegrád-gizellamajori római erőd feltárásáról (Vorläufiger Bericht über die Freilegung der römischen Festung von Visegrád–Gizellamajor). ComArchHung (1991 [1993]) 86–95.
GRÓF Péter – GRÓH Dániel:
Visegrád legújabb római kori emléke. In: Zomborka Márta – Mándli Gyula (szerk.): Pest Megyei Krónikás. Vác 1994, 111–114.
GRÓH Dániel:
Építéstörténeti megjegyzések a limes Visegrád környéki védelmi rendszeréhez. In: Lőrinczy Gábor (szerk.): A kőkortól a középkorig. Tanulmányok Trogmayer Ottó 60. születésnapjára. 1994. 239–247.
GRÓF Péter – GRÓH Dániel:
Gizellatelepi burgus. Pannonia Hungarica Antiqua. Itinerarium Hungaricum I. 1995. 36–37.
GRÓF Péter – GRÓH Dániel:
Római építészeti emlékek Visegrád térségében (The Roman monuments of Visegrád). Műemlékvédelem 39/2 (1995). 61–68.
GRÓF Péter – GRÓH Dániel:
Vízlépcsőrendszer és régészeti kutatás Nagymaros-Visegrád térségében. Magyar Múzeumok 1995/2 (1996) 22–24.
GRÓF Péter – GRÓH Dániel:
Régészeti kutatások a visegrádi általános iskola udvarán. In: Dr. Brenner József: A visegrádi Általános Iskola története. Visegrád 1996,
GRÓF Péter – GRÓH Dániel:
A Visegrád-lepencei őrtorony és későrómai szoborlelet (Der Wachturm von Visegrád-Lepence und der spätrömische Statuenfund). Savaria 22/3 (1992–1995 [1996]) 21–24.
GRÓH Dániel:
Pest megye későbronzkora. Fancsalszky Gábor (szerk.): Pest megye monográfiája I/1. Budapest 2007,
GRÓF Péter – GRÓH Dániel:
Az üvegmegmunkálás középkori emlékei. In: Mester Edit: Középkori üvegek. Visegrád 1997, 7–8. (Visegrád Régészeti Monográfiái 2)
GRÓF Péter – GRÓH Dániel:
Spätrömischer Wachtturm und Statuenfund zu Visegrád-Lepence (Késő római őrtorony és szoborlelet Visegrád-Lepencén). FolArch 47 (1998–1999 [2001]) 103–116.
 
Kézirat:
GRÓH Dániel:
Egy nagyberuházással kapcsolatos régészeti kutatások különös tekintettel a Visegrád-gizellamajori római erődre. Műemlékvédelmi szakmérnöki diplomamunka, 1992.
Utolsó módosítás
2012 (részben)