Grynaeus András

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Grynaeus András
Név (civil): 
Dr. Grynaeus András
Születési hely: 
Budapest
Születési év: 
1968
Idegennyelv-ismeret: 
angol, német
Cím: 
Baár-Madas Református Gimnázium, 1022 Budapest, Lorántffy Zs. u. 3.
Telefonszám: 
+36 30 9645 537
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Speciális szakterület: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, történelem szakos középiskolai tanár
Középfokú tanulmányok: 
Piarista Gimnázium, Budapest, 1986.
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE BTK nappali tagozat, régészet-történelem szak 1987–1993.
Diplomaszerzés éve: 
1993
Diplomamunka címe : 
Középkori fatárgyak.
Speciális kurzusok, tanfolyamok: 
Dendokronológia: Hamburg (Németország) 1992.
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
kandidátus/PhD
Fokozat megszerzésének éve: 
1997
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
Dendrokronológiai kutatások Magyarországon.
Szakmai tagságok
Középkortudományi Társaság 1993-
Magyar Régész Szövetség, alapító tag 2006-
Kitüntetések, díjak
Szakmai díjak, elismerések: 
Greguss Pál emlékérem 1995
Munkahelyek

MTA-ELTE, Budapest, TMB ösztöndíjas 1993–1996.; Herman Ottó Múzeum, Miskolc, régész 1996.; ELTE Középkori és Koraújkori Régészeti tanszék, Budapest, helyettes tanársegéd 1997–1998., tudományos munkatárs 1999–2000.; Baár-Madas Református Gimnázium és Általános Iskola, Budapest, történelem-tanár 1998–

Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Ónod (Borsod-Abaúj-Zemplén m.) M3/42. lh., Muhi, késő-középkori mezőváros 1995–1996.
Publikációk (Fontosabb)
Tanulmány, folyóiratcikk:
GRYNAEUS András – HORVÁTH Emil – SZABADOS Ildikó:
Az évgyűrű mint természetes információhordozó Erdészeti Lapok 129/július–augusztus (1994) 203–205.
GRYNAEUS, András:
Holzartenbestimmung awarischer Holzkapseln. BRGK 76 (1995) 289–290.
GRYNAEUS, András:
Dendrochronological Research in Hungary (Present status as of May 1995 and Future Development) Dendrochronologia 13 (1995) 135–138.
GRYNAEUS, András:
Progress of dendrochronological research in Hungary. Dendrochronologia 14 (1996) 223–226.
GRYNAEUS András:
A Muhiban feltárt kutak faszerkezetének dendrokronológiai és anyagvizsgálata. In: Kovács Tibor – Anders Alexandra – Raczky Pál (szerk.): Utak a Múltba – Paths into the Past – Az M3-as autópálya régészeti leletmentései – Rescue Excavations on the M3 Motorways. Budapest 1997, 155–156.
GRYNAEUS András:
Dendrokronológia. In: Ilon Gábor (szerk.): A régésztechnikus kézikönyve I. Szombathely 1998, 357–366. (Panniculus Ser. B. 3)
GRYNAEUS András:
A Mosonmagyaróvár-Német dűlőben feltárt bronzkori kút dendrokronológiai vizsgálata. Savaria 24/3 (1998–99) 73–81.
GRYNAEUS, András:
Aufbau der Dendrochronologie in Ungarn (Methoden, Probleme und Ergebnisse) In: Lumir Poláček – Jitka Dvorská (Hrsg.): Probleme der mitteleuropäischen Dendrochronologie und naturwissenschaftliche Beiträge zur Talaue der March. Brno 1999, 15–19.
GRYNAEUS, András:
Dendrochronology and History. In: M. Gervers (ed.): Dating Undated Medieval Charters. Woodbridge-Rochester 2000, 213–220.
GRYNAEUS András – GRYNAEUS Tamás:
Kísérlet a középkori Kárpát-medencei növényföldrajz rekonstruálására. Botanikai Közlemények 86–87 (2000) 67–76.
GRYNAEUS András:
Új forráscsoport? A dendrokronológia eredményei és a történettudomány. In: R. Várkonyi Ágnes (szerk.): Táj és történelem. Budapest 2000, 305–325.
GRYNAEUS, András – GRYNAEUS, Tamás:
The Geobotany of Medieval Hungary: a Preliminary Report. Medieum Aevum Quotidianum 44 (2001) 78–93.
GRYNAEUS András:
Fafajvizsgálatok a balácai villa faszénmaradványain. Balácai Közlemények 6 (2001) 197–202.
GRYNAEUS András:
Vizsgálati eredmény a Mosonszentmiklós-Gyepföldek lelőhely 155. objektumából származó famaradványok dendrokronológiai elemzéséről. Arrabona 39 (2001) 225–226.
GRYNAEUS, András:
Dendrochronology and Environmental History. In: Laszlovszky, József – Szabó, Péter (eds): People and Nature. Budapest 2003, 175–193.
GRYNAEUS, András:
Die Brunnen im Oppidum Muhi. Antaeus 26 (2003) 255–264.
GRYNAEUS András:
Középkori településeink kútjai (a Muhi középkori mezőváros területén feltárt kutak vizsgálatainak tükrében). In: Kovács Gyöngyi (szerk.): "Quasi liber et pictura". Tanulmányok Kubinyi András hetvenedik születésnapjára. Budapest 2004, 187–194.
GRYNAEUS András:
A magyarországi dendrokronológiai kutatás eredményei és új kérdései. In: F. Romhányi Beatrix – Grynaeus András – Magyar Károly – Végh András (szerk.): „Es tu scholaris”. Ünnepi tanulmányok Kubinyi András 75. születésnapjára. Budapest 2004, 87–102.
BOTÁR István – GRYNAEUS András – TÓTH Boglárka:
„Középkori” tornyok a Csíki-medencében. A székelyföldi dendrokronológiai kutatások első eredményei. Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem és Régiségtárából Új sorozat 1 (11) (2006) 129–136.
GRYNAEUS András – SARKADI Márton:
A soproni Szentlélek-templom tetőszerkezete (Műemléki kutatások természettudományos diagnosztikai háttérrel 2.) MűÉ 56 (2007) 83–93.
GRYNAEUS András:
Az M7-es autópálya nyomvonalán feltárt lelőhelyek famaradványainak dendrokronológiai elemzése. In: Belényesy Károly – Honti Szilvia – Kiss Viktória (szerk.): Gördülő idő. Régészeti feltárások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán Zamárdi és Ordacsehi között. Budapest 2007, 281–288.
GRYNAEUS András – SARKADI Márton:
Újabb középkori jellegű tetőszerkezetek Nyugat-Magyarországon. SSz 62/1 (2008) 3–29.
GRYNAEUS András:
Darabolós gyilkos a fürdőben. In: Ilon Gábor (szerk.): Régészeti nyomozások Magyarországon. Budapest 2008, 235–254.
GRYNAEUS András:
Dendroclimatologiam facere, necesse est! Dendrokronológia és/vagy dendroklimatológia? In: Kázmér Miklós (szerk.): Környezettörténet II. Környezeti események a honfoglalástól napjainkig történeti és természettudományi források tükrében. Budapest 2011, 185–193.
PAPP Adrienn – GRYNAEUS András:
Budapest török fürdőinek kormeghatározása. BudRég 44 (2011) 259–273.
 
Utolsó módosítás
2012.03.05.