Horváth László

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Horváth László
Név (civil): 
Dr. Horváth László
Születési hely: 
Bakonyszentlászló
Születési év: 
1945
Idegennyelv-ismeret: 
angol, német, olasz
Telefonszám: 
+36 30 6086 121
Kutatási terület
Kutatott régészeti korszak: 
Speciális szakterület: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész
Középfokú tanulmányok: 
Vajda J. Gimnázium, Keszthely, 1963.
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE BTK egyéni levelező, régészet (őskor) 1973–1977.
Diplomaszerzés éve: 
1977
Diplomamunka címe : 
Keszthely környékének késővaskori leletei
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
egyetemi doktor
Fokozat megszerzésének éve: 
1983
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
A magyarszerdahelyi kelta és római temető, ELTE BTK
Szakmai tagságok
Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 1999–
Magyar Régész Szövetség, alapító tag 2006–
Kitüntetések, díjak
Állami kitüntetések: 
Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt 2005.
Schönvisner István-díj 2005.
Szakmai díjak, elismerések: 
Rómer Flóris-emlékérem 2011.
Munkahelyek

Balatoni Múzeum, Keszthely, ásatási munkás 1963–1968., restaurátor 1968–1969., segédmuzeológus, majd muzeológus 1969–1975.; Thúry György Múzeum, Nagykanizsa, régész-muzeológus 1975–1984., régész és igazgató 19842006.

Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 

Keszthely-Fenékpuszta, késő római erőd (Veszprém, majd Zala megye), 1970–1974; Rezi-Rezicseri homokbánya, kelta temető (Zala megye), 1963–1975; Magyarszerdahely-Homoki dűlő, kelta és római temető (Zala megye), 1971–1975; Dél-Zala terepbejárása, 1975–1984; Nagykanizsa-Inkey kápolna, több korszak települése és temetője (Zala megye), 1976–1981, 1990; Kis-balatoni ásatások (Zala megye), 1979–1990; Hahót, mikrorégiós kutatások (Zala megye), 1986–1993; M7 és M70 autópályák (Zala megye), 1999–2008.

Publikációk (Fontosabb)
Könyv:
HORVÁTH László:
A magyarszerdahelyi kelta és római temető (The Celtic and Roman Cemetery at Magyarszerdahely). ZGy 14 (1979)
 
Tanulmány, folyóiratcikk:
HORVÁTH László:
Koravaskori bronzszobrocska Keszthely-Dobogóról (Früheisenzeitliche Bronzestatuette aus Keszthely-Dobogó) VMMK 11 (1972) 75–82.
HORVÁTH László:
Őskori hordó alakú edény Szigligetről (Prehistoric barrel-shaped vessel from Szigliget). ArchÉrt 101 (1974) 55–63.
HORVÁTH László:
A szőlősgyöröki római kori sír (Roman period grave at Szőlősgyörök). ComArchHung 1 (1981) 59–81.
HORVÁTH László:
Előzetes jelentés a Nagykanizsa-Inkey kápolna melletti lelőhely feltárásáról (Preliminary report on the excavation of a site by the Nagykanizsa-Inkey sepulchral chapel). ZGy 18 (1982–1983) 7–25.
HORVÁTH László:
Késővaskori ház- és településtípusok Dél-Zalában (Späteisenzeitliche Haus- und Siedlungstypen auf dem südlichen Teil des Komitates Zala). ZaM 1 (1987) 59–80.
HORVÁTH, László:
The surroundings of Keszthely. In: Tibor Kovács – Éva Petres – Miklós Szabó (ed.): Corpus of Celtic finds in Hungary I. Transdanubia 1. Budapest 1987, 63–178.
HORVÁTH, László:
Spätbronzezeit-Späteisenzeit. In: Róbert Müller (Hrsg.): Sieben Jahrtausende am Balaton. Von der Ur- und Frühgeschichte bis zum Ende der Türkenkriege. Sonderaustellung, Mannheim–Oldenburg 1989, 1990, 36–50.
HORVÁTH László:
Nagykanizsa és környékének története az újkőkortól a római kor végéig. (The history of Nagykanizsa and its surroundings between the Neolithic and the Roman Period). In: Béli József – Rózsa Miklós – Rózsáné Lendvai Anna (szerk.): Nagykanizsa Városi Monográfia I. Nagykanizsa 1994, 85–133.
HORVÁTH László:
Adatok Délnyugat-Dunántúl későbronzkorának történetéhez (Angaben zur Geschichte der Spätbronzezeit in SW-Transdanubien). ZaM 5 (1994) 219–235.
HORVÁTH László:
Késő bronzkor, korai vaskor, késő vaskor. In: Költő László – Vándor László (szerk.): Évezredek üzenete a láp világából. (Régészeti kutatások a Kis-Balaton területén 1979–1992.) Kaposvár–Zalaegerszeg 1996, 57–79.
HORVÁTH, László:
Einige chronologische Fragen des keltischen Gräberfeldes von Rezi. ZaM 8 (1997) 79–90.
HORVÁTH, László:
Die Kelten im Komitat Zala. Schild von Steier, Kleine Schriften 18 (1998) 82–88.
HORVÁTH László:
Római halomsírok Zalában (Römische tumuli im Komitat Zala). In: Népek a Mura mentén 2. (Völker an der Mur 2). Zalaegerszeg 1998, 31–39.
HORVÁTH László:
Nagykanizsa és környékének fontosabb őskori és római kori régészeti lelőhelyei. Nagykanizsai Honismereti Füzetek 20 (1998)
HORVÁTH László:
Újabban feltárt római halomsírok Zalában (Katalógus). In: K. Palágyi Sylvia – Nagy Levente (szerk.): Római kori halomsírok a Dunántúlon. Veszprém 2000, 233–253.
HORVÁTH László:
Zala megye őskora. In: Kostyál László (szerk.): Zala megye ezer éve. Zalaegerszeg 2001, 9–16.
HORVÁTH László – KALICZ Nándor:
Újkőkori település feltárása Petriventén (Zala m.) (Excavation of a Neolithic site at Petrivente). RégKutM 2001 (2003) 5–30.
HORVÁTH, László:
Grave of a Celtic warrior from Magyarszerdahely (Zala county) (Kelta harcos sírja Magyarszerdahelyről (Zala megye). ZaM 14 (2005) 61–73.
HORVÁTH László:
Ló alakokkal díszített római kori edény Magyarszentmiklósról (Zala megye) (Horse figure decorated Roman pottery from Magyarszentmiklós (Zala county). ZaM 14 (2005) 81–90.
HORVÁTH, László – KALICZ, Nándor:
Siedlungsfunde der spätesten Phase der Lengyel-Kultur bei Nagykanizsa (Naselbinske najdbe pozne faze Lengyelske Kulture pri Nagykanizsi). In: Alenka Tomaž (ed.): Od Sopota do Lengyela. Prispevki o kamenodobnih in bakrenodobnik kulturah med Savo in Donavo (Between Sopot and Lengyel. Contributions to Stone Age and Copper Age cultures between the Sava and the Danube). Annales Mediterranea. Koper 2006, 53–66.
HORVÁTH László:
Gyermekjáték vagy attribútum? Kelta leletek Magyarszentmiklósról (A toy or an attribute? Celtic finds from Magyarszentmiklós/County Zala, Hungary/). ZaM 16 (2007) 25–54.
Horváth László:
Kelta pszeudo-kantharos Zalakomárból (Celtic pseudo-cantharos from Zalakomár /Hungary, Zala county/). ZaM 17 (2008) 109–129.
HORVÁTH László:
Címszavak (Felsőrajk, Miklósfa, Balatonederics, Andráshida, Magyarszerdahely, Cserszegtomaj, Kamond, Keszthely, Rezi, Nagykanizsa, Borsosgyőr) In: Peter C. Ramsl (Hrsg.): Lexikon zur Keltischen Archaeologie. Bécs 2010.
HORVÁTH László – NÉMETH Péter Gergely:
Kelta temető leletei Szabadiból (Somogy megye) (Keltische Gräberfeldfunde aus Szabadi /Kom. Somogy/). ComArchHung (2009) 133–178.
HORVÁTH László:
Kelta agyagcsörgő Nagyrécséről (Zala m.). ZaM 18 (2009) 33–38.
KALICZ, Nándor – HORVÁTH, László:
Die kupferzeitliche Protoboleráz-Phase (Gruppe) im Lichte der neuen Ausgrabungen in Südwest-Transdanubien. In: J. Šuteková – P. Pavúk – P. Kalábková – B. Kovár (eds.): Panta Rhei. Studies in Chronology and Cultural Development of South-Eastern an Central Europe in earlier Prehistory presented to Juraj Pavúk on the occasion of his 75. Birthday. Bratislava 2010, 407–433. (Studia Archaeologica et Mediaevalia 11)
EKE István – HORVÁTH László:
Késő római temetők Nagykanizsán (Anyagközlés). ZaM 19 (2010) 155–227.
Utolsó módosítás
2011.09.09.