Ilon Gábor

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Ilon Gábor
Név (civil): 
Ilon Gábor
Születési hely: 
Várpalota
Születési év: 
1956
Idegennyelv-ismeret: 
angol, német
Cím: 
KÖSZ Nyugat-dunántúli Régió, 9700 Szombathely, Szófia u. 33–35.
Telefonszám: 
+36 94 887 676
+ 36 20 3547 090
Kutatási terület
Kutatott régészeti korszak: 
Speciális szakterület: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, történész, történelem szakos általános iskolai tanár, népművelő
Középfokú tanulmányok: 
Jurisich Miklós Gimnázium, Kőszeg, 1975.
Felsőfokú tanulmányok: 
Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola (Szombathely) népművelő és történelem szak 1977–1981.; ELTE BTK nappali tagozat kiegészítő történész képzés 1981–1984.; ELTE BTK levelező tagozat, régész 1981–1986.
Diplomaszerzés éve: 
1986
Diplomamunka címe : 
A magyarádi kultúra hatása a Dunakanyarban és az Északnyugat-Dunántúlon
Szakmai tagságok
Archaeometriai és Iparrégészeti Munkabizottság 1985-
Pulszky Társaság 1998-
Ősrégészeti Társaság 2000-
Munkahelyek

Savaria Múzeum, Szombathely kiállításrendező 1975–1976.; Kemenesaljai Művelődési Központ, Celldömölk népművelő 1981.; Vak Bottyán Múzeum, Vác népművelő-könyvtáros, muzeológus 1982–1984.; Helytörténeti Múzeum, Pápa segédrégész 1984.; Gróf Esterházy Károly Kastély-és tájmúzeum, Pápa régész, igazgató 1985–1995.; Savaria Múzeum, Szombathely régész-osztályvezető 1995–1997., régész 1997–2008., megyei múzeumigazgató-helyettes 2002–2008.; KÖSZ Nyugat-dunántúli Régió, Szombathely, projekt-koordinátor 2008., régiós irodavezető 2009–

 

Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Németbánya (Veszprém m.), késő bronzkori telep 1984–1987.; Döbrente (Veszprém m.), középkori vár 1987–1990.; Nagydém (Veszprém m.), középső bronzkori, kora vaskori és hunkori temető 1991–1993.; Kemenesszentpéter (Veszprém m.), római kori erőd 1991.; Bakonytamási (Veszprém m.), avar kori temető 1995.; Kemeneshőgyész (Veszprém m.), avar kori temető 1995.; Pápa (Veszprém m.), Árpád- és középkori település 1985., 1988., 1995–1996.; Gór (Vas m.), telep a neolitikumtól a középkorig 1988–1993.; Szombathely (Vas m.), római kori temetők 1996., rézkori telep 1998.; Szentgotthárd (Vas m.), a város középkori védműve 1998.; Sé (Vas m.), telep a bronzkortól az Árpád-korig 1998.; Zanat (Vas m.), telep és temető a bronzkortól a középkorig 1999–2004.; Szombathelyt elkerülő utak Zanattól az országhatárig (Vas m.) lelőhelyek a neolitikumtól a középkorig 1999–2004.; Szombathely-Oladi plató (Vas m.), neolit és rézkori telep 2005–2007.; Ménfőcsanak-Széles-földek (Győr-Moson-Sopron m.), többrétegű telep 2009–2011.
Oktatói tevékenység: 
Berzsenyi Dániel Főiskola Történelem tanszéke, Szombathely:
régészet studium minden történelem szakosnak 1986–2006.;
régésztechnikusi képzés vezetése 1994–2007.
Publikációk (Fontosabb)
Könyv:
ILON Gábor – UGHY István:
Bevezetés a Kárpát–medence régészetébe. Szombathely 1993, (Pápa, 1995)2, 1996.3, 2000.4
ILON Gábor:
Történelemtankönyveink és régészetünk. Szombathely 2000.
ILON Gábor:
Szombathely őskori településtörténetének vázlata. Avagy a római kor előtt is volt élet. Outline of the Pre-historic settlement of Szombathely, or life before the Roman Age. Szombathely 2004.
ILON Gábor – SÜMEGI Pál – TÓTH Gábor – NÁFRÁDI Katalin – PERSAITS Gergő –PÁLL Dávid Gergely – TÖRŐCSIK Tünde – NYERGES Éva Ágnes – MIHÁLY Judith – SÁNDORNÉ KOVÁCS Judit – RADICS András – UDVARDI Balázs:
Szombathely–Zanat késő urnamezős korú temetője és a lelőhely más ős- és középkori emlékei. Természettudományos vizsgálatokkal kiegészített anyagközlés (The Late Urnfield period cemetery from Szombathely–Zanat supplemented by an assessment of Prehistoric and Medieval settlement features and interdisciplinary analyses). Szerk./Ed.: Kvassay Judit. Budapest 2011. (VIA – Kulturális örökségvédelmi kismonográfiák 2 / VIA – Monographia minor in cultural heritage 2)
 
Tanulmány, folyóiratcikk:
ILON Gábor:
Egy fibulatípus újabb előfordulása Északnyugat–Dunántúlon. VMMK 17 (1984) 65–79.
ILON Gábor:
Későbronzkori település és temetkezés Farkasgyepün. PáMÉ 1 (1988) 19–30.
ILON Gábor:
Adatok az Északnyugat–Dunántúl későbronzkorának bronzművességéhez. PáMÉ 2 (1989) 15–32.
ILON Gábor:
A Szentgál Mecsek–hegyi Kő–lik barlang régészeti emlékei. TVMK 2 (1991) 83–96.
ILON Gábor:
A településszerkezet és a fémművesség kapcsolatáról az Északnyugat–Dunántúl későbronzkorában. In: Somfai B. (szerk.): A Dunántúl településtörténete IX. Veszprém 1992, 9–22.
ILON, Gábor:
Keftiubarren ingot from Urn–Grave culture settlement at Gór–Kápolnadomb (C. Vas). ActaArchHung 44 (1992) 239–259.
ILON Gábor:
A Magyarország Régészeti Topopográfiája 4. kötetének (hajdani pápai járás) kiegészítése (1970–1994). PáMÉ 5 (1995) 63–137.
ILON, Gábor:
Beiträge zum Metallhandwerk der Urnenfelderkultur – Gór (Kom. Vas, Ungarn). In: Erzsébet Jerem – Andreas Lippert (Hrsg.): Die Osthallstattkultur. Akten des Internationalen Sym. Sopron 1994. Budapest 1996, 171–186.
ILON Gábor:
A késő halomsíros-kora urnamezős kultúra temetője és tell települése Németbánya határában. PáMÉ 6 (1996) 89–208.
ILON Gábor:
Újabb régészeti adatok a középkori Pápa történetéhez. PáMÉ 6 (1996) 297–318.
ILON, Gábor:
Celtic period fortifications and an experiment to reconstruct the rampart – Gór (Vas county). In: Költő László – Bartosiewicz László (eds.): Archaeometrical Research in Hungary II. Budapest–Kaposvár–Veszprém 1998, 227–243.
ILON, Gábor:
Late Bronze Age Bronze Hoard from Szentkirályszabadja, Veszprém County, Hungary. Specimina Nova 1996 12 (1998) 181–194.
ILON Gábor:
A bronzkori halomsíros kultúra temetkezései Nagydém–Középrépáspusztán és a hegykői edénydepot. Savaria Pars Archaeologica 24/3 (1999) 239–276.
ILON Gábor – SABJÁN Tibor:
15. századi cserépkályhák Külsővatról. Ház és Ember 5 (1989) 57–110.
ILON Gábor – VARGA István:
Bauxit a kerámiában? VMMK 19/20 (1994) 133–140.
 
Folyóirat-, sorozatszerkesztés:
Pápai Múzeumi Értesítő (Acta Musei Papensis) 1–6. kötetei 1988 és 1996 között.
Savaria Pars Archaeologica 23/3 (1998) és 24/3 (1999)
A régésztechnikus kézikönyve I. Pannicvlvs Ser. B. No. 3. Szombathely 1998.
 
E-publikáció:
www/ace.hu/ACE/VELEM (A velemi Szt. Vid hegy e század első feléből származó régészeti leletanyagának WEB lapja)
Utolsó módosítás
2012.01.03. (folyamatban)