Jankovich B. Dénes

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Jankovich B. Dénes
Név (civil): 
Dr. Jankovich-Bésán Dénes
Születési hely: 
Somogygeszti
Születési év: 
1949
Idegennyelv-ismeret: 
angol
Cím: 
1125. Budapest, Trencséni utca 27.
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Speciális szakterület: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, történelem szakos középiskolai tanár
Középfokú tanulmányok: 
Táncsics Mihály Gimnázium, Kaposvár, 1967.
Felsőfokú tanulmányok: 
JATE BTK történelem-latin-régészet 1967–1971.; ELTE BTK nappali tagozat, történelem-régészet 1971–1974.
Diplomaszerzés éve: 
1974
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
egyetemi doktor
Fokozat megszerzésének éve: 
1979
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
Békés megye középkori településtörténete
Tudományos fokozat: 
kandidátus/PhD
Fokozat megszerzésének éve: 
1993
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
A felszíni leletanyag szerepe a településrégészetben, MTA
Szakmai tagságok
Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 1974–
ICOMOS 1999–
Magyar Régész Szövetség, alapító tag 2006-, elnök 2006–2011.
Deutsches Archäologisches Institut levelező tagja 2007–
Kitüntetések, díjak
Szakmai díjak, elismerések: 
Akadémiai Díj 1998.
Munkahelyek
Országos Műemlékvédelmi Hivatal, Budapest, régész 1974.; MTA Régészeti Intézet, Budapest, régész 1974–1999., tudományos titkár 1981–1992., tudományos osztályvezető 1992–1999.; Kulturális Örökség Igazgatósága, Budapest, igazgató 1999–2001., majd Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Budapest, tudományos igazgató 2001–2006., védési igazgató 2006–2011.  2006-2011   
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 

Keszthely, Fenékpuszta (Zala m.), 1975–1977.; Gyula (Békés m.), 1976–1978.; Örménykút (Békés m.), 1982–1986.; Alföldi mikrorégiós kutatások (Békés m.), 1986–1992; Újhartyán, 405. út megelőző feltárása (Pest m.), 1994.; Balatonboglár-Templom-domb (Somogy m.), 1996.

Publikációk (Fontosabb)
Könyv:
JANKOVICH B. Dénes:
Békés megye Pesty Frigyes helynévgyűjtésében. Bev., jegyz. és közzéteszi: Jankovich B. Dénes. Mutatók: Hévizi Sándor. Békéscsaba 1983. (Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból, 11)
JANKOVICH B. Dénes – MAKKAY János – SZŐKE B. Miklós:
Magyarország régészeti topográfiája IV/2. A szarvasi járás. Budapest 1989.
JANKOVICH B. Dénes:
A felszíni leletgyűjtés módszerei és szerepe a régészeti kutatásban. In: T. Dobosi Viola (szerk.): Régészeti Továbbképző Füzetek 4. Budapest 1993.
JANKOVICH B. Dénes – MEDGYESI Pál – NIKOLIN Edit – SZATMÁRI Imre – TORMA István:
Magyarország Régészeti Topográfiája 10. Békés és Békéscsaba környéke. Budapest 1998.
H. VADAY, Andrea – JANKOVICH B., Dénes – KOVÁCS, László:
Archaeological investigations in County Békés 1986–1992. Budapest 2011. (Varia Archaeologica 25)
 
Tanulmány, folyóiratcikk:
JANKOVICH B. Dénes:
Adatok a Rinya-völgy középkori településtörténetéhez. Somogy megye múltjából. Levéltári Évkönyv 7 (1976) 3–37.
JANKOVICH B. Dénes:
Ásatások a gyulai Törökzugban. Békési Élet 17/4 (1982) 415–427.
JANKOVICH B. Dénes:
Adatok a szarvasi törökkori palánk történetéhez. Békési Élet 18/2 (1983) 165–172.
JANKOVICH B. Dénes:
Ásatások az Árpád-kori Fenék falu területén (Ausgrabungen auf dem Gebiet des árpádenzeitlichen Dorfes Fenék 1976–1978). ZaM 3 (1991) 185–210.
JANKOVICH B. Dénes:
Békéscsaba története a honfoglalástól 1526-ig. In: Jankovich B. Dénes – Erdmann Gyula (szerk.): Békéscsaba története. A kezdetektől 1848-ig. Békéscsaba 1991, 49–62., 147–206.
JANKOVICH B., Dénes – KVASSAY, Judit – PATTANTYÚS Á., Miklós:
Interdisciplinary survey and trial excavation of a multicomponent site, Endrőd 170. In: Bökönyi Sándor (szerk.): Cultural and landscape changes in South-East Hungary I. Reports on the Gyomaendrőd Projekt. Budapest 1992, 99–120. (Archaeolingua 1)
JANKOVICH B. Dénes:
Adatok a Körösvidék középkori vízrajzához és a vizek hasznosításához (Medieval data on the hydrography and the exploitation of the Körös River). BMMK 16 (1996) 305–349.
JANKOVICH B. Dénes:
Szondázó ásatás Szarvas-Rózsáson (Sondierungen in Szarvas-Rózsás). In: Lőrinczy Gábor (szerk.): A kőkortól a középkorig. Tanulmányok Trogmayer Ottó 60. születésnapjára. Szeged 1994, 405–412.
JANKOVICH B., Dénes:
9th Century and Árpád Period settlement fragments at Újhartyán (rescue excavation on road No. 405.). ActaArchHung 60 (2009) 115–145.
Utolsó módosítás
2011.09.06.