Kiss Magdolna

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Kiss Magdolna
Kiss Mária Magdolna 1990-es évek elejéig.
Név (civil): 
Dr. Kiss Mária Magdolna
Születési hely: 
Pécs
Születési év: 
1956
Idegennyelv-ismeret: 
angol, német, olasz
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, latin-történelem szakos középiskolai tanár
Középfokú tanulmányok: 
Nagy Lajos Gimnázium, Pécs, 1974.
Felsőfokú tanulmányok: 
JATE BTK nappali tagozat, történelem 1974–1976., latin-régész 1974–1979.; egyéni levelező, történelem 1979–1982.
Diplomaszerzés éve: 
1979
Diplomamunka címe : 
Móra Ferenc régészeti munkája
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
egyetemi doktor
Fokozat megszerzésének éve: 
1988
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
A Duna-Dráva köz jobbágyságának élete a terület nagybirtokain a XVIII. századtól a XIX. század elejéig, JATE BTK
Tudományos fokozat: 
kandidátus/PhD
Fokozat megszerzésének éve: 
2005
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
Gót vezéregyéniségek a késő Római Birodalomban (Getica-kutatások), PTE BTK
Szakmai tagságok
Ókortudományi Társaság 1979–
Munkahelyek
Leőwey Klára Gimnázium, Pécs, tanár 1982–1987.; JPTE majd PE, Ókortörténeti és Régészeti Tanszék, tanársegéd 1987–1989., egyetemi adjunktus 1990–2005.; GeniaNet Kiadó, ügyvivő, Vivarium Fontium tudományos sorozat társszerkesztője 2005–
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Kővágószőlős (Baranya m.), római kori villa (ásatásvezető helyettes Burger Alice ásatásvezető mellett) 1979.; Dunakömlőd (Tolna m.), római erőd (ásatásvezető helyettes Visy Zsolt ásatásvezető mellett) 1990–1994.
Oktatói tevékenység: 
Leőwey Klára Gimnázium, Pécs: latin-történelem-filozófia szakos tanár, régészeti szakkör 1982–1987.;
JPTE majd PTE, Ókortörténeti és Régészeti Tanszék: ókori történelem, őskori régészet, római régészet 1987–2005.
Egyéb szakmai tevékenység: 
A dunakömlődi római erőd 1987–1991 között előkerült leletanyag leltározása, feldolgozása. (1991)
 
Konferenciaszervezés:
„Együtt a Kárpát-medencében” (eltérő etnikumok együttélése egymásra hatása) – A népvándorláskor fiatal kutatóinak 7. összejövetele. Pécs, 1996. szept. 27–29.
 
Szerkesztés:
Wikipédia szerkesztő: 2010–
 
Publikációk (Fontosabb)
Könyv:
KISS Magdolna: A városi élet a Római Birodalomban. Interaktív taneszköz (CD-ROM)Nagykanizsa 1999.
Iordanes: Getica, A gótok eredete és tettei. Oktatási segédkönyv, közreadja KISS Magdolna (Vivarium Fontium) 1–2. kiadás. Pécs 2002.
Iordanes: Getica, A gótok eredete és tettei. Oktatási segédkönyv, közreadja KISS Magdolna Budapest 2004. 3. javított és bővített kiadás
KISS Magdolna: Gót vezéregyéniségek a késő Római Birodalomban. Getica-kutatások. Pécs 2008. (Vivarium Fontium 2)
 
Tanulmány, folyóiratcikk:
KISS, Mária Magdolna:
Programm der gemeinsamen Studienausflüge der Janus Pannonius Universität Pécs und der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Specimina Nova 1990 (1992) 7–25.
KISS Mária Magdolna:
Besimított kerámiák Lussonium erődjéből. JAMÉ 34 (1992) 113–127.
KISS Mária Magdolna:
Lussonium erődje a 4. század végén 5. század elején. HOMÉ 30–31/2 (1993) 89–106.
KISS Magdolna:
Adatok a Murga-típusú korsók kérdéséhez (Daten zur Frage den Krügen von Murga). In: Lőrinczy Gábor (szerk.): A kőkortól a középkorig. Szeged 1994, 249–257.
KISS, Magdolna:
Zum Problem der barbarischen Ansiedlungen in Pannonien. Specimina Nova 9 (1993 [1994]) 185–200.
Jordanes, Getica I. XXIV–XXVIII. (Fordítás és magyarázat). Előszót és jegyzeteket írta KISS Magdolna, szerkesztette: Kiss Magdolna – Lengvári István, Specimina Nova 9 (1993 [1994]) 201–220.
KISS Magdolna:
Megjegyzések a későrómai külpolitikához a dunai tartományokban 382-ig. SMMK 11 (1995) 47–54.
KISS, Magdolna:
Anmerkungen zum in "Getica" gezeichneten Bild von Alarich."...sic eos cum Romanorum populo vivere, ut una gens utraque credere possit..."  Specimina Nova 11 (1995) 81–90.
KISS, Magdolna:
Bauspuren mit Pfostenkonstruktion vom Ende des 4.– Anfang des 5. Jahrhunderts in der Festung Lussonium. Roman Frontier Studies 1995 [1997]
KISS Magdolna:
Zur Bedeutung des Begriffes Foederati bei Jordanes. Specimina Nova 12 (1996 [1998]) 215–221.
KISS Magdolna:
Anonymus Valesianus: Origo Constantini, fordítás és magyarázat. Specimina Nova 15 (1999 [2000]) 77–147.
KISS, Magdolna – FAZEKAS, Ferenc:
Wo fand die Schlacht am Fluss Bolia statt? Specimina Nova 16 (2000 [2002])
KISS Magdolna:
Pannonia szülötte volt-e Nagy Theoderich? In: Lengvári István – Vonyó József (szerk.): Népek együttélése Dél-Pannoniában. Tanulmányok Szita László 70. születésnapjára. Pécs 2003, 187–206.
KISS Magdolna:
„Nymphis Medicis“. Gyógyfürdők Pannoniában. In: Szabó László – Vargha Dezső (szerk.): Emlékkönyv Baranyai Aurél születésének centenáriumára. Pécs 2003, 123–147.
KISS Magdolna:
Alarich. In: Iordanes: Getica, A gótok eredete és tettei. Oktatási segédkönyv, közreadja Kiss Magdolna Budapest 2004, 13–37.
KISS Magdolna – FAZEKAs Ferenc:
Hol játszódott le a Bolia-folyó menti csata? AT 49 (2005) 265–272.
KISS Magdolna:
A harkányi gyógyfürdő kezdetei. In: A Pécsi Egyházmegye vonzásában. Ünnepi tanulmányok Timár György tiszteletére. Budapest 2007, 135–147. (METEM Könyvek 63)
 
E-publikáció:
KISS Magdolna:
Hunuguri, onoguri, hungari. Megjegyzések az ogur népekhez Iordanes Geticája alapján. http://www.genianet.com/Kiss_Magdolna_Hunuguri/Kiss_Magdolna_Hunuguri.htm
 
Könyvszerkesztés:
Együtt a Kárpát-medencében. A népvándorláskor fiatal kutatóinak 7. összejövetelének előadáskötete. Szerk: KISS Magdolna – LENGVÁRI István Pécs, 2001.
Technikai szerkesztő:
Fekete Mária (szerk.): „…eleitől fogva”. RÉGÉSZ – TANÁR – EMBER. A 75 éves Makkay János köszöntése. Specimina Nova Dissertationum ex Instituto Historiae Antiquae et Archaeologiae Universitatis Quinqueecclesiensis Supplementum XI. Series iterum edidit: Tóth István. Edidit: Fekete Mária (Vivarium Fontium 6) Pécs, 2011. Technikai szerkesztő, borítóterv: KISS Magdolna
Folyóiratszerkesztés vagy Sorozatszerkesztés:
Vivarium Fontium sorozat társszerkesztő 2002–
Utolsó módosítás
2012.03.22.