Költő László

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Költő László
Név (civil): 
Dr. Költő László
Születési hely: 
Váncsod
Születési év: 
1948
Idegennyelv-ismeret: 
angol, német, orosz
Cím: 
Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, 7400 Kaposvár, Fő u. 10.; Pf.70.
E-mail: 
Telefonszám: 
+36 82 314 011
+36 82 312 822 (fax)
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Speciális szakterület: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, vegyészmérnök
Középfokú tanulmányok: 
Debreceni Vegyipari Technikum, Debrecen, 1967.
Felsőfokú tanulmányok: 
Veszprémi Vegyipari Egyetem nappali tagozat 1968–1973.; ELTE BTK nappali tagozat, régészet (népvándorláskor-középkor) 1975–1980.
Diplomaszerzés éve: 
1980
Diplomamunka címe : 
Anyagvizsgálat középkori fémtárgyakon
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
egyetemi doktor
Fokozat megszerzésének éve: 
1983
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
Avar kori bronztárgyak röntgenemissziós analízise
Szakmai tagságok
MTA VEAB Iparrégészeti Mb. tag 1982–1994.
Archaeometriai Mb. titkára 1994–
Archeocomp Egyesület, elnöke 1998–
Kitüntetések, díjak
Állami kitüntetések: 
Szocialista kultúráért 1987.
Somogy Megye Közgyűlésének Elnöki Oklevele 1997.
Szakmai díjak, elismerések: 
Kuzsinszky Bálint-emlékérem 2004.
Munkahelyek
Magyar Vegyészeti Múzeum, Várpalota, vegyész-muzeológus 1973–1983.;régészeti célú anyagvizsgálatok, Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár, régész, osztályvezető 1983–2007., múzeumigazgató 2007–2011.
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Vörs-Papkert B, avar- és honfoglaláskori temető (Somogy m.), (munkatárs: Szentpéteri József); Kereki-Homokbánya, avar temető (Somogy m.); Vörs-Majori-dűlő, honfoglaláskori temető (Somogy m.); Somogysámson-Marótpuszta későközépkori erődített templom és telep (Somogy m.).
Egyéb szakmai tevékenység: 
Vegyészettörténeti archívum megszervezése 1973–1983.
Publikációk (Fontosabb)
Tanulmány, folyóiratcikk:
KÖLTŐ László:
Évfordulónaptár..., Magyar vonatkozású kémia- és vegyipartörténeti évfordulók. Magyar Kémikusok Lapja 1976–1983.
KÖLTŐ László:
Avarkori bronztárgyak röntgenemissziós analízise (X-ray emission analysis of bronze objects from the Avar age. Бронзовые памятники аварской эпохи — рентгено-эмиссионный анализ. Rentgenemisia analizo de havarepokaj bronzaj objektoj). SMMK 5 (1982) 5–68.
KÖLTŐ László:
Régészeti következtetések avarkori bronzok elemzési adataiból. Múzeumi Műtárgyvédelem 12 (1983) 267–278.
KÖLTŐ László:
A Balatonszemes, Landler Jenő utcai honfoglaláskori lovas sír. In: Szemes, Tanulmányok Balatonszemes múltjáról és jelenéről. Balatonszemes 1990, 85–101.
KÖLTŐ László:
A Kéthely-melegoldali Keszthely-kultúrás temető (Előzetes jelentés) (Ein Gräberfeld der Keszthely-Kultur von Kéthely-Melegoldal). MFMÉ 1984–1985/2 (1991) 171–186.
KÖLTŐ László:
Honfoglaláskori tegezes sír Vörsön (Ein landnahmezeitlicher Köcher in Vörs). HOMÉ 30–31/2 (1993) 433–445.
KÖLTŐ László:
VII–VIII. századi avar temető Balatonkiliti határában (7th-8th century Avar cemetery at Balatonkiliti. Awarisches Gräberfeld aus dem 7–8. Jahrhundert in Balatonkiliti). SMMK 10 (1994) 37–72
KÖLTŐ László:
"Archaeometria" In: Ilon Gábor (szerk.): A régésztechnikus kézikönyve I. PANNICULUS ser.B. 3 (1998) 295–310.
KÖLTŐ László – MARKÓNÉ MONOSTORI Bernadett:
Olajadalékok bázisos jellegének potenciometriás vizsgálata. MÁFKI közleményei 16 (1975) 63–73.
KÖLTŐ László – KISS VARGA Miklós:
Röntgenemissziós analízis későavarkori bronztárgyakon. In: Iparrégészeti kutatások Magyarországon - Sopron 1980. VEAB Értesítő 4 (1981) 165–179.
KÖLTŐ, László – KISS VARGA, Miklós:
The examination of the platings of late Avar bronze casts. In: Problems of completion, ethics and scientifical investigation in the restoration. III. Int. Rest. Sem., Veszprém, 11–20.7.1981. Budapest 1982, 128–140.
KÖLTŐ László – KISS VARGA Miklós:
Újabb eredmények a röntgenemissziós analízis régészeti alkalmazásában. In: Iparrégészet II. VEAB Értesítő (1984) 283–288.
KÖLTŐ, László – KISS VARGA, Miklós:
Composition analysis of Roman age enamelled bronze objects. In: Archeometrical Research in Hungary. Budapest 1988, 141–144.
KÖLTŐ, László – KISS VARGA, Miklós:
X-Ray Fluorescence Analysis of bronze Objects from the Avar Age. ATOMKI Annual Report (1989 [1990]) 62.
KÖLTŐ, László – KISS VARGA, Miklós:
Analyse römischer Ringfibeln. Savaria 19/1 (1990) 103–106.
Utolsó módosítás
2012 (részben)