Kulcsár Gabriella

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Kulcsár Gabriella
Név (civil): 
Dr. Kulcsár Gabriella
Születési hely: 
Budapest
Születési év: 
1972
Idegennyelv-ismeret: 
angol, német
Cím: 
MTA BTK Régészeti Intézet, 1014 Budapest, Úri u. 49.
Telefonszám: 
+36 1 2246 700/358
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész
Középfokú tanulmányok: 
Táncsics Mihály Gimnázium, Dabas, 1990.
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE BTK nappali tagozat, régészet (őskor-népvándorlás kor), 1990–1996., kulturális antropológia 1991–1993., assziriológia 1992–1995.  
Diplomaszerzés éve: 
1996
Diplomamunka címe : 
Kakucs-Balla domb: A vatyai kultúra tell-települése
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
kandidátus/PhD
Fokozat megszerzésének éve: 
2003
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
A Kárpát-medence kora bronzkori problémái a Makó-Kosihy-Čaka- és a Somogyvár-Vinkovci-kultúra időszakában, ELTE BTK
Szakmai tagságok
Ősrégészeti Társaság, alapító tag 1999–
Magyar Régész Szövetség, alapító tag 2006–
Munkahelyek
M2-es autúút, Vác, ásatásvezető régész 1996.; MTA Régészeti Intézet, Budapest, tudományos ösztöndíjas 1996–2001., tudományos munkatárs 2001–2003., tudományos főmunkatárs 2004–
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Kakucs-Balla domb (Pest m.), középső bronzkor tell település (konzulens: Poroszlai Ildikó) 1992–1993.; Dunakeszi-Alagi major (Pest m.), szarmata település (ásatásvezető: Simon László) 1995.; Újhartyán-Keleti kapu (Pest m.), Árpád- kori település (ásatásvezető: Simon László) 1996.; Dunakeszi-Alagi major (Pest m.), szarmata telep és temető 1996.; Gomba-Várhegy (Pest m.), középső bronzkori település (munkatárs: Bolega Erika) 1997.; Balatonszemes-Bagódomb (Somogy m.), (M7 megelöző régészeti leletmentés) (ásatásvezető Kiss Viktória) 1999–2001.
Publikációk (Fontosabb)
Tanulmány, folyóiratcikk:
KULCSÁR Gabriella:
Régészeti emlékek Inárcson és környékén. In: Czagányi László (szerk.): Inárcs története 1263–1993. I. kötet Inárcs 1995, 15–60.
KULCSÁR Gabriella:
Adatok a Dél-Alföld kora bronzkori történetéhez (Hódmezővásárhely-Barci rét kora bronzkori települése I.). In: Havassy Péter (szerk.): Látták Trója kapuit. Bronzkori leletek a Közép-Tisza vidékéről. Gyula 1997, 13–56. (Gyulai Katalógusok 3)
KULCSÁR Gabriella:
Előzetes jelentés Kakucs-Balla domb középső bronzkori tell településének leletmentő ásatásáról 1992–1993. (Adatok Dél-Pest megye bronzkori településtörténetéhez). Pest megyei Múzeumi Füzetek 4 ( 1997) 343–353.
KULCSÁR G. – V. SZABÓ Gábor:
Kronológia. In: Havassy Péter (szerk.): Látták Trója kapuit. Bronzkori leletek a Közép-Tisza vidékéről. Gyula 1997, 153–155. (Gyulai Katalógusok 3)
KULCSÁR, Gabriella:
The Distribution of the Makó Culture in South-Eastern Hungary. Bibliotheca Musei Apulensis 8 (1998) 31–53.
KULCSÁR Gabriella:
Kora bronzkori belső díszes talpas tálak a Dunántúlon (The Early Bronze Age internally decorated bowls from the Transdanubia). Savaria 24/3 – Pars Archaeologica (1998–1999) 115–139.
KULCSÁR Gabriella:
Kora bronzkori baltalelet Tolna megyéből. ŐL 1 (1999) 20–21.
P. FISCHL Klára – KISS Viktória – KULCSÁR Gabriella:
Kora és középső bronzkori település Baks-Homokbánya (Csongrád megye) lelőhelyen (Früh- und mittelbronzezeitliche Siedlungen auf dem Fundort Baks-Homokbánya (Komitat Csongrád). MFMÉ – StudArch 5 (1999) 77–190.
P. FISCHL Klára – KISS Viktória – KULCSÁR Gabriella:
A hordozható tűzhelyek használata a Kárpát-medencében I. Középső bronzkor (The Use of Portable Stoves in the Carpathian Basin I. The Middle Bronze Age). In: Dani János – Hajdú Zsigmond – Nagy Emese Gyöngyvér – Selmeczi László (szerk.): MΏMOΣ I. „Fiatal Őskoros Kutatók” I. Összejövetelének (Debrecen, 1997. november 10–13) konferenciakötete. Debrecen 2001, 163–193.
P. FISCHL Klára – KISS Viktória – KULCSÁR Gabriella:
Beiträge zum Gebrauch der Tragbaren Feuerherde (Pyranuoi) im Karpatenbecken II. (Spätbronzezeit-Früheisenzeit). Bibliotheca Marmatia 1 (2001) 125–156.
 
Kézirat:
KULCSÁR Gabriella:
Őskori telep Vácon (Vác-4. lelőhely). Váci Könyvek, előreláthatólag 2000-ben.
 
Folyóiratszerkesztés vagy Sorozatszerkesztés:
Ősrégészeti Levelek – Prehistoric Newsletter. Budapest 1999. társszerk.: Anders Alexandra – Kalla Gábor – Kertész Róbert – Kiss Viktória – Sebők Katalin – V. Szabó Gábor
 
Ld. továbbá: http://www.archeo.mta.hu/ Munkatársak, elérhetőségek
Utolsó módosítás
2012 (részben)