Kulcsár Valéria

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Kulcsár Valéria
Név (civil): 
Dr. Kulcsár Valéria
Születési hely: 
Moszkva
Születési év: 
1958
Idegennyelv-ismeret: 
angol, orosz
Cím: 
SzTE BTK, Régészeti Tanszék, 6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Telefonszám: 
+36 30 385 4201
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, történész
Középfokú tanulmányok: 
Berzsenyi Dániel Gimnázium, Budapest, 1976.
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE BTK nappali tagozat, régészet (népvándorlás kor-provinciális régészet) - történelem, 1976–1978. 1979–1982.; City University of New York, Hunter College, régészet-történelem szak 1978–1979.; Moszkvai Állami Lomonoszov Egyetem, régészeti féléves részképzés 1980.
Diplomaszerzés éve: 
1982
Diplomamunka címe : 
A szarmata Barbaricum leletanyaga a hun hódítást megelőző évtizedekben (a temetők tükrében)
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
kandidátus/PhD
Fokozat megszerzésének éve: 
1994
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
A Kárpát-medencei szarmata Barbaricum temetkezési rítusa, MTA
Tudományos fokozat: 
habilitáció
Fokozat megszerzésének éve: 
2011
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
A Kárpát-medence császárkori barbárjainak külkapcsolatai, PTE BTK
Szakmai tagságok
Osváth Gedeon Emlékére Létrehozott Múzeumi Alapítvány, tiszteletbeli kuratóriumi tag 1998–
Magyar Régész Szövetség, alapító tag 2006–, elnökségi tag 2007–
Kitüntetések, díjak
Szakmai díjak, elismerések: 
Vác városának közösségi Pro Urbe Díja 1995.
Pro Museo díj (Aszód) 2008.
Munkahelyek
Katona József Múzeum, Kecskemét, régész-muzeológus 1982–1993.; Petőfi Múzeum, Aszód, 1993–2008.; Szegedi Tudományegyetem BTK, Régészeti Tanszék 2009–
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Lajosmizse-Kónya major (M5-ös autópálya), kelta telep, szarmata temető (Bács-Kiskun m.), 1986., 1988.; Kiskunfélegyháza-Páka, Dósa tanya, szarmata és bronzkori temető, Árpád-kori telep (Bács-Kiskun m.), (társásató: Somogyvári Ágnes) 1988–1993.; Vác-Csörögi-rét (2/a. út), császárkori germán telep (Pest m.), 1994.; Üllő 5. és 9. lh. (M0-ás autópálya), szarmata fazekastelep (Pest m.), (társásatók: Batizi Zoltán, Dinnyés István, Kővári Klára, Mérai Dóra, Nagy Andrea, Patay Róbert, Rácz Tibor, Simon László, Tari Edit) 2001–2003., 2006.; Ecser 7. lh. (M0-ás autópálya), császárkori és hunkori telep (Pest m.), (társásató: Kővári Klára, Mérai Dóra, Nagy Andrea, Pesty Krisztina, Voicsek Vanda) 2004–2005.; Szeged- Kiskundorozsma, IV.sz. homokbánya, késő vaskori temető és telep (Csongrád m.), (társásató: Sánta Gábor) 2009.; Makó-Igási járandó (M43/32. és 33. lh.), szarmata telep, temető, újkori telep (Csongrád m.), (társásató: Pintér-Nagy Katalin) 2010–2011.
Egyéb szakmai tevékenység: 
Fontosabb kiállítások:
"A kerámiaművesség emlékei a Duna-Tisza közén": állandó kiállítás, Katona József Múzeum, Kecskemét (munkatárs: Biczó Piroska) 1985.;
„Kelet és Nyugat határán – A magyar föld népeinek története Kr. e. 400 000 – Kr .u. 804-ig”: a Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, állandó kiállításának római termében a barbár rész rendezése (munkatárs: Istvánovits Eszter) 2002.;
"Szkíták aranya": időszaki kiállítás, Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, konzulens, 2009.
Publikációk (Fontosabb)
Könyv:
KULCSÁR Valéria:
A kárpát-medencei szarmaták temetkezési szokásai (The burial rite of the Sarmatians of the Carpathian Basin). Aszód 1998 [1999]. (Múzeumi Füzetek 49)
ISTVÁNOVITS Eszter – KULCSÁR Valéria – ISTVÁNOVITS Márton:
Nartok. Kaukázusi hősi mondák. A világ eposzai 3. Fordította: Istvánovits Eszter, Istvánovits Márton és Kulcsár Valéria. Témakör-, szüzsé és tárgymutató: Benedek Katalin, Istvánovits Eszter, Kulcsár Valéria. Budapest 2009.
 
Tanulmány, folyóiratcikk:
KULCSÁR Valéria:
Szarmata sírok Kiskunfélegyháza, Külsőgalamboson. Cumania 9 (1986) 9–23.
ISTVÁNOVITS Eszter – KULCSÁR Valéria:
Pajzsos temetkezések a Dunától keletre eső kárpát-medencei Barbaricumban (Погребения с умбонами в Барбарикуме Карпатского бассейна к востоку от Дуная. Schild-Bestattungen im östlich der Donau gelegenen Barbaricum des Karpatenbeckens). JAMÉ 30–32 (1987–1989) [1992]). 47–96.
KULCSÁR Valéria:
Honfoglalás kori gyermeksír Lajosmizséről. Cumania 13 (1992) 75–85.
ISTVÁNOVITS Eszter – KULCSÁR Valéria:
Tükrök a császárkori és a kora népvándorlás kori barbár népeknél a Kárpát-medencében (Die Spiegel der kaiser- und frühvölkerwanderungszeitlichen Barbarenvölker im Karpatenbecken. Зеркала варварских народов Карпатского Бассейна в римское время и раннюю эпоху переселения народов). HOMÉ 30–31/2 (1993) 9–58.
ISTVÁNOVITS, Eszter – KULCSÁR, Valéria:
Roman and Germanic elements in the armament of the barrowgraves of the 2nd–3rd centuries A.D. in the Great Hungarian Plain. In: Beiträge zu römischer und barbarischer Bewaffung in den ersten vier nachchristlichen Jahrhunderten. Marburger Kolloquium 1994. Lublin–Marburg 1994, 405–416.
ISTVÁNOVITS Eszter – KULCSÁR Valéria:
Szálfegyverek és íjak a Dunától keletre fekvő kárpát-medencei szarmata Barbaricumban (Stichwaffen und Bögen im östlich der Donau gelegenen sarmatischen Barbaricum des Karpatenbeckens). Altum Castrum. A visegrádi Mátyás Király Múzeum füzetei 4 (1995) 9–32.
ISTVÁNOVITS Eszter – KULCSÁR Valéria:
Adatok az alföldi szarmaták vallásához és törzsi hovatartozásához (Some data on the religion and tribal attribution of the Sarmatians of the Great Hungarian Plain). JAMÉ 37–38 (1995–1996 [1997]) 153–188.
KULCSÁR Valéria:
New data on the Germanic-Sarmatian border contacts in Northern Hungary (Contribuţii la relaţiile germanico-sarmatice din nordul Ungariei). In: Römer und Barbaren and den Grenzen des Römischen Daciens / Romani şi barbari la frontierele Daciei. Acta Musei Porolissensis 21 (1997) 705–716.
KULCSÁR Valéria:
Újabb szempontok a hévízgyörki szarmata sírok etnikai meghatározásához. In: Egy múzeum szolgálatában. Tanulmányok Asztalos István tiszteletére. Aszód 1998, 75–84. (Múzeumi Füzetek 48)
KULCSÁR Valéria:
A tűzkultusz nyomai az alföldi szarmatáknál (a sződligeti temető lapján). In: Kutatások Pest megyében. Tudományos konferencia II. Szentendre 1999, 48–53. (Pest Megyei Múzeumi Füzetek 5)
ISTVÁNOVITS Eszter – KULCSÁR Valéria:
„Vadat űzni feljövének...” Egy csodaszarvas nyomában („Chasing a deer...” Some data on the motif of the 'magic deer'). In: Bende Lívia – Lőrinczy Gábor – Szalontai Csaba (szerk.): Hadak útján. Szeged 2000, 353–373.
ISTVÁNOVITS, Eszter – KULCSÁR, Valéria:
Iranian-Germanic contacts in the Sarmatian Barbaricum of the Carpathian basin. In: Magdalena Maczynska – Tadeusz Grabarczyk (Hrsg.): Die spätrömische Kaiserzeit und die frühe Völkerwanderungszeit in Mittel- und Osteuropa. Łódź 2000, 237–260.
ISTVÁNOVITS, Eszter – KULCSÁR, Valéria:
Sarmatians through the eyes of strangers. The Sarmatian warrior. In: Istvánovits, Eszter – Kulcsár, Valéria (eds): International Connections of the Barbarians of the Carpathian Basin in the 1st–5th centuries A.D. Aszód–Nyíregyháza 2001, 139–169. (Múzeumi Füzetek (Aszód) 51 – JAMK 47)
KULCSÁR Valéria:
Kőpakolásos temetkezések a Kárpát-medencei szarmata Barbaricum északi részén. In: Korkes Zsuzsa (szerk.): Kutatások Pest megyében. Tudományos konferencia III. Szentendre 2002, 47–53. (Pest Megyei Múzeumi Füzetek 6)
ISTVÁNOVITS, Eszter – KULCSÁR, Valéria:
Some traces of Sarmatian-Germanic contacts in the Great Hungarian Plain. In: Claus von Carnap-Bornheim (Hrsg.): Kontakt – Kooperation – Konflikt. Germanen und Sarmaten zwischen dem 1. und dem 4. Jahrhundert nach Christus. Neumünster 2003, 227–238. (Schriften des Archäologischen Landesmuseums 1)
KULCSÁR, Valéria:
Germanic Settlement of Imperial Age near Vác. ŠtZ 36 (2004) 229–237.
IШТВАНОВИЧ, Эстер – КУЛЬЧАР, Валериа:
Северопричерноморские (?) золотые ювелирные изделия в материале сарматов Карпатского бассейна. In: Боспорский феномен. Проблема соотношения письменных и археологических источников. (отв. ред. В.Ю. Зуев) Санкт-Петербург 2005, 335–342.
ISTVÁNOVITS, Eszter – KULCSÁR, Valéria – Claus von CARNAP-BORNHEIM:
The barbarian warrior burial from Tiszalök-Rázompuszta in the 3rd century history of the Upper Tisza Region. AKorr 36 (2006) 91–110.
ISTVÁNOVITS Eszter – KULCSÁR Valéria:
Az első szarmaták az Alföldön (Gondolatok a Kárpát-medencei jazig foglalásról) (The first Sarmatians in the Great Hungarian Plain (Some notes on the Jazygian immigration into the Carpathian Basin). JAMÉ 48 (2006 [2007]) 203–237.
ISTVÁNOVITS Eszter – KULCSÁR Valéria:
Az ún. „meót” típusú kardok/tőrök a Kárpát-medencében (The so-called „Meotian” type sword/daggers in the Carpathian Basin). JAMÉ 50 (2008) 281–290.
ISTVÁNOVITS, Eszter – KULCSÁR, Valéria – MÉRAI, Dóra:
Roman Age Barbarian Pottery Workshops in the Great Hungarian Plain. In: Jan Bemmann, Morten Hegewisch, Michael Meyer, Michael Schmauder (Hrsg.): Drehscheibentöpferei im Barbaricum Technologietransfer und Professionalisierung eines Handwerks am Rande des Römischen Imperiums. Akten der Internationalen Tagung in Bonn vom 11. bis 14. Juni 2009. Bonn 2011, 355–369.
ISTVÁNOVITS, Eszter – KULCSÁR, Valéria:
Satana and others: priestesses, witches and queens of the steppe-region. Matriarchy in the Sarmatian society? In: Dieter Quast (Hrsg.): Weibliche Eliten in der Frühgeschichte: archäologische und historische Beiträge zum ersten Jahrtausend in Nord- Mittel- und Südosteuropa. RGZM-Tagungen 10. Mainz 2011, 201–218.
ISTVÁNOVITS, Eszter – KULCSÁR, Valéria:
Actual problems of Scythian Age in the Great Hungarian Plain. In: „Terra Scythica”. Материалы международного симпозиума „Terra Scythica” (17–23 августа 2011 г., Денисова пещера, горный Алтай) (отв. ред. В.И. Молодин, С. Хансен). Новосибирск 2011, 77–81.
Utolsó módosítás
2012.03.28.