Kurucz Katalin

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Kurucz Katalin
Név (civil): 
Pappné dr. Kurucz Katalin
Születési hely: 
Kiskunfélegyháza
Születési év: 
1954
Idegennyelv-ismeret: 
angol
Cím: 
Nemzeti Örökségvédelmi Központ, Kelet-magyarországi Regionális Iroda, 4400 Nyíregyháza, Tünde u. 13/B.
Telefonszám: 
+36 42 801 470
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, történelem szakos középiskolai tanár
Középfokú tanulmányok: 
JATE Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziuma, Szeged, 1972.
Felsőfokú tanulmányok: 
JATE BTK nappali tagozat, régészet-történelem 1972–1977.
Diplomaszerzés éve: 
1977
Diplomamunka címe : 
Szegvár község régészeti topográfiája.
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
egyetemi doktor
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
JATE BTK
Szakmai tagságok
Magyar Régész Szövetség, alapító tag 2006–
Munkahelyek
Jósa András Múzeum, Nyíregyháza, régész-muzeológus 19772010., Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeumok Igazgatósága, megyei múzeumigazgató helyettes 19982008.; Nemzeti Örökségvédelmi Központ, Kelet-magyarországi Regionális Iroda, irodavezető 2010
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Szabolcs-Fecskepart, neolit telep (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), 1978.; Tiszavasvári-köztemető, neolit telep (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), 1984.; Tiszalök-Hajnalos, neolit telep (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), 1985–1986.; M3-as autópálya megelőző feltárásainak koordinálása: 2003–2006.
Publikációk (Fontosabb)
Könyv:
KURUCZ Katalin:
A nyíri Mezőség neolitikuma. Nyíregyháza 1989. (Jósa András Múzeum Kiadványai 28)
 
Tanulmány, folyóiratcikk:
ISTVÁNOVITS Eszter – KURUCZ Katalin – LŐRINCZY Gábor:
A Tisza-Szamos közének története a kezdetektől az Árpád-kor végéig. In: Szamosközi Tanulmányok. Fehérgyarmat 1988, 23–62.
ISTVÁNOVITS Eszter – KURUCZ Katalin:
Régészeti ásatások és leletek Szabolcs-Szatmár megyében 1984/86-ban. Nyírbátor 1988, (Folia Historica et Ethnografica 2)
5–60.
ISTVÁNOVITS Eszter – KURUCZ Katalin:
Régészeti ásatások és leletek Szabolcs-Szatmár megyében 1987/88-ban. NyJAMÉ 27–29 (1984–1986 [1990]) 13–82.
ISTVÁNOVITS Eszter – KURUCZ Katalin:
Adatok Királytelek területének legkorábbi történetéhez. In: Dankó Mihály – Mezei Zoltán (szerk.): Királytelek története-kezdetektől 1952-ig M. és é.n. 15–24.
KURUCZ Katalin – ISTVÁNOVITS Eszter:
Mátészalka és környékének története az őskortól a népvándorláskorig. In: Ujvári Zoltán (szerk.): Mátészalka története. Debrecen 1992, 21–84.
KURUCZ Katalin:
A Felső-Tisza vidék az újkőkorban. Acta Hungarica 1 (1990 [1992]) 128–129.
KURUCZ Katalin:
Különösen szép tárgyak a Jósa András Múzeum újkőkori gyűjteményéből. SzSzBSz 28/4 (1993) 366–372.
KURUCZ Katalin:
Újkőkori sírok Tiszavasvári határából (Neolithic graves from the outskirts of Tiszavasvári). In: Lőrinczy Gábor (szerk.): Kőkortól a középkorig. Tanulmányok Trogmayer Ottó 60. születésnapjára. Szeged 1994, 125–134.
RACZKY Pál – Walter MEIER-ARENDT – KURUCZ Katalin – HAJDÚ Zsigmond – SZIKORA Ágnes:
Polgár-Csőszhalom. A Late Neolithic settlement in the Upper Tisza Region and its cultural connections. (Preliminary report) (Polgár-Csőszhalom.Egy késő neolitikus lelőhely kutatása a Felső-Tisza vidéken és annak kulturális összefüggései). JAMÉ 36 (1994 [1995]) 237–240.
RACZKY, Pál – ANDERS, Alexandra – MEIER-ARENDT, Walter – HAJDÚ, Zsigmond – KURUCZ, Katalin – NAGY, Emese:
Two unique assemblages from the Late Neolithic tell settlement at Polgár-Csőszhalom. In: Kovács, Tibor (Hrsg.): Studien zur Metallindustrie im Karpatenbecken und den benachbarten Regionen. Festschrift für Amália Mozsolics zum 85. Geburtstag. Budapest 1996, 17–30.
ANDERS Alexandra – RACZKY Pál – NAGY Emese – KURUCZ Katalin – HAJDÚ Zsigmond – Walter MEIER-ARENDT:
Polgár–Csőszhalom-dűlő: Újkőkor végi telep és sírok a Kr. e. V. évezredből (Late Neolithic Settlement and Graves from the 5th Millenium B.C.). In: Raczky Pál – Kovács Tibor – Anders Alexandra (szerk.): Utak a múltba – Az M3-as autópálya régészeti leletmentései / Path into the Past – Rescue excavations on the M3 motorway. Budapest 1997, 34–43.
Utolsó módosítás
2012 (részben)