Kvassay Judit

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Kvassay Judit
Név (civil): 
dr. Kvassay Judit
Születési hely: 
Budapest
Születési év: 
1953
Idegennyelv-ismeret: 
angol, német
Cím: 
Magyar Nemzeti Múzeum – Nemzeti Örökségvédelmi Központ, 1113 Budapest, Daróci út 3.
Telefonszám: 
+36 1 4306 000
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Speciális szakterület: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, muzeológus, angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
Középfokú tanulmányok: 
Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Budapest, 1972.
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE BTK nappali tagozat, magyar 1973–1975., angol 1973–1979., régészet (középkor) 1974–1979.
Diplomaszerzés éve: 
1979
Diplomamunka címe : 
Régészeti terepbejárások a Gödöllői-dombvidéken
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
egyetemi doktor
Fokozat megszerzésének éve: 
1983
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
Kerámia X–XI. századi sírokban, ELTE BTK
Szakmai tagságok
Régészeti és Művészettörténeti Társulat 1996-
Magyar Régész Szövetség, alapító tag 2006-
Kitüntetések, díjak
Szakmai díjak, elismerések: 
Akadémiai Nívódíj 1997.
Munkahelyek
MTA Régészeti Intézete, Budapest, tudományos ösztöndíjas gyakornok 1979–1981., tudományos segédmunkatárs 1981–1983., tudományos munkatárs 1983–1990.; Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága Göcsej Múzeum, Zalaegerszeg, régész, muzeológus, gyűjteménykezelő 1993–; Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézete, Topográfiai Csoport, Budapest, tudományos továbbképzési ösztöndíjas 1979–1982., tudományos munkatárs 1983–1990.; Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága, Göcseji Múzeum, Zalaegerszeg, régész, muzeológus 1993–2004., főmuzeológus 2005–2008.; Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat, Feldolgozási Osztály, osztályvezető helyettes 2009, osztályvezető 2010; Magyar Nemzeti Múzeum – Nemzeti Örökségvédelmi Központ, Feldolgozási Osztály, osztályvezető 2010–
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Magyarország Régészeti Topográfiája adatgyűjtés, terepbejárás (Pest m.), bibliográfia (országos), feldolgozás (Pest m.), 1977–1990.; Örménykút 54. lelőhely, népvándorlás kori telep (beosztott régész) (Békés m.), 1982–1983.; Alföldi Mikrorégiós Kutatások: Gyomaendrőd 6. lelőhely, Árpád-kori telep (beosztott régész) (Békés m.), 1985–1987.; településtörténeti kutatások a Szévíz és a Principális völgyében: Hahót-Telek-szeg, középkori templom, temető és település (Zala m.), 1987–1992.; településtörténeti kutatások a Kerka-völgyében: Csesztreg–Mihomi-erdő, késő középkori telep (Zala m.), 1993–1994.; Pölöske-Templom-domb és Pölöke-Legelő, rézkori (Balaton-Lasinja és Baden kultúra), késő bronzkori és középkori telep, középkori templom (Zala m.), 1994–1998.; Magyar-szlovén vasútépítés megelőző régészeti feltárások: Zalalövő-Mindszent, őskori és középkori telep, Zalalövő-Vasútállomás, őskori és Árpád-kori telep, római villagazdaság (Zala m.), 1997–1998., Pókaszepetk-Kalló, rézkori, római, Árpád-kori és késő középkori telep (Zala m.), 2007, Pókaszepetk-Pörös-domb K-i fele, rézkori, római, Árpád-kori telep (Zala m.), 2007; 76-os sz. főút Zalaegerszeg É-i elkerülő terepbejárás, 1999, és megelőző régészeti feltárásai (Zala m.), 2002–2003: Zalaegerszeg-Ságod–Bekeháza, rézkori (Balaton-Lasinja és Baden kultúra), középső bronzkori (Veteřov kultúra), és Árpád-kori telep, Zalaegerszeg-Ságod-Kutasi-dűlő, Árpád-kori telep; MOL szénhidrogén projektek (Zala m.), 2002 és 2004: Balatonmagyaród-Alsó-Koloni-dűlő, újkőkori (Dunántúli Vonaldíszes Kerámia idősebb fázisa), római és középkori telep, középkori templom körüli temető, megelőző régészeti feltárások az M7-M70 autópályák nyomvonalán (Zala m.), 1999–2001.: Muraszemenye-Aligvári-mező, DVK és késő bronzkori telep; 2003: Letenye-Korongi-tábla, rézkori, bronzkori, római és Árpád-kori telep; Letenye-Egyeduta, rézkori, kora vaskori, római és Árpád-kori telep; Zalaszentjakab-Aszali-dűlő, rézkori és késő középkori telep; Zalaszentjakab-Hidra-dűlő, rézkori és késő középkori telep; 2004: Nagykanizsa-Katona-temető, 9. századi és Árpád-kori telep; Nagyrécse-Baráka, rézkori, késő bronzkori, 9. századi és Árpád-kori telep; 2005: Rigyác-Magyarocska-dűlő, rézkori, népvándorlás kori és Árpád-kori telep; Nagyrécse-Sárszegi-patak Nyugat, rézkori (Baden kultúra) telep; Eszteregnye-Bozók-földje, rézkori, 9. századi és Árpád-kori telep; 2006: Nagyrécse-Baráka, rézkori, késő bronzkori, 9. századi és Árpád-kori telep; Nagyrécse-Bakónaki-patak, rézkori, kelta, római, avar, 9. századi és Árpád-kori telep; 71-es sz. főút Keszthely város északnyugati és északi elkerülő szakasz, terepbejárás és örökségvédelmi hatástanulmány (Zala m.), 2006–2007.; 76-os sz. főút rekonstrukciója a 26+850 – 36+500 kilométer szelvények közötti szakasz, terepbejárás és örökségvédelmi hatástanulmány (Zala m.), 2008.
Egyéb szakmai tevékenység: 
Kiállításrendezés:
"A nagy utazás..." Kultúrák határán. Településtörténeti kutatások a Szévíz és Principális völgyében. Göcseji Múzeum, Zalaegerszeg, 1994.
A középkor (14–16. század) világi és egyházi emlékei Zala megyében. A „Központok a Zala mentén” állandó kiállítás része. Göcseji Múzeum, Zalaegerszeg, 2000.
 
Publikációk (Fontosabb)
Könyv:
DINNYÉS István – KŐVÁRI Klára – KVASSAY Judit – MIKLÓS Zsuzsa – TETTAMANTI Sarolta – TORMA István:
Pest megye régészeti topográfiája. A szobi és a váci járás (XIII/2. kötet). Budapest 1993. (Magyarország régészeti topográfiája 9.)
KVASSAY Judit (szerk.):
Település- és temetőfeltárás Dunaszentgyörgy határában. A 6 sz. főút 121+650 – 124+800 km szakasza között, a rehabilitációs munkálatokat megelőző régészeti feltárások (2007) eredményei (Settlement and cemetery excavations at the borders of Dunaszentgyörgy. Results of the Archaeological Salvage Excavations (2007) between the 121+650 – 124+800 km Sections of Highway No. 6)., Budapest 2009. (VIA-Kulturális Örökségvédelmi Kismonográfiák 1.)
ILON Gábor – SÜMEGI Pál, et al.:
Szombathely–Zanat késő urnamezős korú temetője és a lelőhely más ős- és középkori emlékei. Természettudományos vizsgálatokkal kiegészített anyagközlés (The late Urnfield Period cemetery from Szombathely–Zanat supplemented by an assessment of prehistoric and medieval settlement features and interdisciplinary analyses). Szerkesztő: Kvassay Judit. Budapest 2011 (VIA-Kulturális Örökségvédelmi Kismonográfiák 2.)
KVASSAY Judit (szerk.):
Évkönyv és jelentés a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 2008. évi feltárásairól (Field Service for Cultural Heritage 2008 Yearbook and Review of Archaeological Investigations). Budapest 2010.
 
Tanulmány, folyóiratcikk:
KVASSAY, Judit:
Keramikbeigaben in den Gräbern des 10. und 11. Jahrhunderts im Karpatenbecken. In: Chropovský, Bohuslav (hrsg.): Interaktionen der mitteleuropäischen Slawen und anderen Ethnika im 6.–10.Jahrhundert. Symposium Nové Vozokany 3.–7. Oktober 1983. Nitra 1984, 173–178.
JANKOVICH-B., Dénes – KVASSAY, Judit – PATTANTYÚS-Á., Miklós:
Interdisciplinary survey and trial excavation of a multicomponent site, Endrőd 170. In: Bökönyi, Sándor (ed.): Cultural and Landscape Changes in South-East Hungary I. Reports on the Gyomaendrőd Project. Budapest 1992, 99–120.
KVASSAY, Judit:
Das mittelalterliche Dorf Buzád (Sárkány)-sziget von Hahót-Telek-szeg. In: Szőke Béla Miklós (szerk.): Archäologie und Siedlungsgeschichte im Hahóter Becken, Südwest-Ungarn. Antaeus 23 (1996) 219–241, 66, 86–103. t.
KVASSAY Judit:
Régészeti adatok a Zala megyei 15–16. századi háztípusokhoz (Archäologische Angaben zu den Häusertypen des 15–16. Jahrhunderts im Komitat Zala). In: Cseri Miklós (szerk.): Nyugat-Dunántúl népi építészete. Szentendre–Velem 1996, 183–196.
KVASSAY Judit:
A középkor (14–16. század) világi és egyházi emlékei Zala megyében. In: Béres Katalin – Kostyál László – Kvassay Judit (szerk.): Központok a Zala mentén. A Göcseji Múzeum állandó kiállítása. Katalógus. Zalaegerszeg 2002, 127–138.
KVASSAY Judit:
Árpád-kori leletek Nagykanizsa-Billa lelőhelyen (Prähistorische und mittelalterliche Siedlungsreste von Zalaegerszeg–Ságod-Bekeháza). ZaM 12 (2003) 143–153.
KVASSAY Judit:
Árpád-kori településnyomok Letenye vidékén (Az M7 és M70 autópályák nyomvonalán 2003-ban végzett régészeti kutatások eredményei) (Arpádian Age settlement-remains in the surroundings of Letenye. Results of the archaeological survey of 2003 along the motorways M7 and M70). ZaM 14 (2005) 245–261.
KVASSAY, Judit:
The medieval settlement at Csesztreg–Mihomi-erdő. In: Bánffy, Eszeter (szerk.): Archaeology and Settlement History in the Kerka Valley, South-West Hungary. Antaeus 28 (2005 [2006]) 321–346.
KVASSAY Judit:
Árpád-kori és késő középkori településrészletek Balatonmagyaród–Alsó-Koloni-dűlő lelőhelyen (Arpádian Age and Late Medieval settlement-remains from Balatonmagyaród-Alsó-Kolon). ZaM 15 (2006 [2007]) 259–280.
EKE, István – FRANKOVICS, Tibor – KVASSAY, Judit:
Using Archaeological GIS in Zala County. In: Jerem, Erzsébet – Mester, Zsolt – Benczes, Réka (szerk.): Archaeological and Cultural Heritage Preservation. Within the Light of New Technologies. Selected papers from the joint Archaeolingua–EPOCH workshop, 27 September – 2 October 2004, Százhalombatta, Hungary. Budapest (2006 [2007]) 111–119.
KVASSAY Judit:
Árpád-kori településnyomok Nagykanizsa vidékén (Az M7 és M70 autópályák nyomvonalán 2004–2005-ben végzett régészeti kutatások eredményei) (Arpádian Age settlement-remains in the surroundings of Nagykanizsa. Results of the archaeological survey of 2004 along the motorway M7). ZaM 16 (2007 [2008]) 55–70.
EKE István – FRANKOVICS Tibor – KVASSAY Judit:
Első tapasztalatok a nagyfelületű régészeti feltárások térinformatikai feldolgozása során Zala megyében (Primary experiences in processing geographic information of large-scale excavations of Zala County). ZaM 16 (2007 [2008]) 259–269.
KVASSAY, Judit:
Medieval settlement history of the Hahót Valley. In: Zatykó, Csilla – Juhász, Imola – Sümegi, Pál (eds): Environmental archaeology in Transdanubia. (Varia Archaeologica Hungarica 20.)
Budapest 2007 [2008], 224–230.
KVASSAY Judit – MÉSZÁROS Melinda:
Ung falu Árpád-kori temploma és középkori településrészlete Dióskál határában (Árpádian Age church and remains of the Medieval village of U ng at Dióskál). ZaM 17 (2008) 239–252.
KVASSAY, Judit:
Ceramic finds from a 11–12 th century feature at Letenye–Korongi-tábla (Zala county, Hungary). In: Guštin, Mitja (szerk.): Srednji vek. Archeološke raziskave med Jadrankim morjem in Panonsko nižino. Mittelalter. Archäologische Forschungen zwischen der Adria und der Pannonischen Tiefebene. (Annales Mediterranea) Ljubjana 2008, 103–106.
KVASSAY Judit:
Lelőhelyismertetések. In: Horváth László, Frankovics Tibor (szerk.): Régészeti feltárások az M7–M70 autópálya Zala emgyei nyomvonalán. Összefoglaló jelentés az 1999–2008 között végzett feltárásokról. Zalaegerszeg, 2008. Online változata elérhető: http://www.zmmi.hu/gm/m7_kiadvany/Htm/001_Index.htm [2009. szept.9.]
KVASSAY Judit:
Mire használhattak agyaggolyókat az Árpád-kori kovácsműhelyekben? In: Szulyovszky János (szerk.): A vasművesség évezredei a Kárpát-medencében. Interdiszciplináris konferencia, Miskolc, 2007. június 12-13. Budapest 2009, 101–104.
KVASSAY Judit – VÖRÖS István:
Az Árpád-kori Kolon falu kovácsműhelyének archaeozoológiai bizonyítékai. (The Archaeozoological Proof of a Smithy from the Árpád Period Village of Kolon). In: Gömöri János – Kőrösi Andrea (szerk.): Csont és bőr. Az állati eredetű nyersanyagok feldolgozásának története, régészete és néprajza. Budapest 2010, 127–141.
Utolsó módosítás
2011.12.02.