László Csaba

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
László Csaba
Név (civil): 
László Csaba
Születési hely: 
Győr
Születési év: 
1950
Idegennyelv-ismeret: 
német
E-mail: 
Telefonszám: 
+36 30 2514 179
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész
Középfokú tanulmányok: 
Czuczor Gergely Bencés Gimnázium, Győr, 1968.
Felsőfokú tanulmányok: 
Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola nappali tagozat 1970–1973.; ELTE BTK levelező tagozat, régészet 1976–1981.
Diplomaszerzés éve: 
1981
Diplomamunka címe : 
A cseszneki vár
Szakmai tagságok
Magyar Régész Szövetség, alapító tag 2006-
Kitüntetések, díjak
Szakmai díjak, elismerések: 
Kuzsinszky Bálint-emlékérem 2005.
Munkahelyek
Országos Műemlékfelügyelőség 1975–, átszervezését követően Műemlékhelyreállítási és Restaurálási Központ, osztályvezető 2002–2007., átalakulását követően Kulturális Örökségvedelmi Hivatal, Műemléki Kutatási és Dokumentációs Igazgatóság, igazgató 2007–2010, régész kutató 2010–2011. dec.16.
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Szerencs, vár (Borsod-Abaúj-Zemplén m.), 1979–1984.; Pannonhalma (Győr-Moson-Sopron m.), 1986–1996.; Győr, Püspökség (Győr-Moson-Sopron m.), 1982–1984.; Rábaszentmiklós, római katolikus templom (Győr-Moson-Sopron m.), 1996–1999.; Tihany, apátság (Veszprém m.), 1995–1999.
Oktatói tevékenység: 
BME Műemléki Szakmérnöki Kurzus, épületkutatás oktatása 1998–
Publikációk (Fontosabb)
Könyv:
LÁSZLÓ Csaba:
Hédervár, műemlékek. Budapest 1991. (TKM Kiskönyvtára 397)
 
Tanulmány, folyóiratcikk:
LÁSZLÓ Csaba:
A balatonszőlősi református templom kutatása. VMMK 15 (1980) 113–124.
LÁSZLÓ Csaba – FELD István:
Gótikus és reneszánsz kőfaragványok a csővári és solymári várból. MűÉ 30 (1981) 81–94.
LÁSZLÓ Csaba – SEDLMAYR János:
A rajkai r.k. templom külső helyreállitása. In: Entz Géza nyolcvanadik születésnapjára - tanulmányok (Művészettörténet-Műemlékvédelem II.) Budapest 1993, 109–123.
LÁSZLÓ Csaba:
A szécsényi tűztorony. Műemlékvédelem 37/4 (1993) 220–226.
LÁSZLÓ Csaba:
A pannonhalmi millenniumi emlékmű. In: Horler Miklós hetvenedik születésnapjára – tanulmányok (Művészettörténet-Műemlékvédelem IV.) Budapest, l993. 445–459.
LÁSZLÓ Csaba – JÁMBOR Andrea:
A hédervári Boldogasszony templom kutatása és helyreállitása. Műemlékvédelem 39/1 (1995) 31–36.
LÁSZLÓ Csaba:
Régészeti adatok Pannonhalma épitéstörténetéhez. Mons Sacer 996–1996. Pannonhalma ezer éve. I. Pannonhalma 1996, 143–169.
LÁSZLÓ Csaba – F. MENTÉNYI Klára:
A kőszegi Kelcz-Adelffy árvaház épülete. In: Tanulmányok. Koppány Tibor hetvenedik születésnapjára. (Művészettörténet-műemlékvédelem) Budapest 1998, 373–398.
LÁSZLÓ Csaba:
A győri egyházmegye az Árpád-korban. In: Tomka Péter (szerk.): Államalapitás, ispáni vár, megye: világi és egyházi központok a X–XI. század fordulóján. Kalauz az ezredévi kiállitáshoz. Győr 2000.
LÁSZLÓ Csaba:
A győri Püspökvár építéstörténetének vázlata (Data concerning the Medieval History of the Bishop's See in Győr). Arrabona 38 (2000) 97–130.
LÁSZLÓ Csaba:
A hédervári kastély műemléki felújítása (Hédervár, der Schloss. The Castle of Hédervár). Arrabona 40 (2002) 91–118.
LÁSZLÓ Csaba:
A szerencsi vár és inventáriumai. In: Tanulmányok Détshy Mihály nyolcvanadik születésnapjára. (Művészettörténet-műemlékvédelem) Budapest 2002, 317–363.
LÁSZLÓ Csaba – HARIS Andrea:
„ A Balaton felett Tihany nevű helyen” apátság alapíttatott. Amit a középkori apátságról tudunk. In: Tihanyi Kalendárium. Tihany 2003, 3–5.
LÁSZLÓ Csaba – FÜLÖP András:
Doba, Somlóvár. Műemlékvédelmi Szemle 2003/2, 20–21.
LÁSZLÓ Csaba:
Gödöllő, Grassalkovich-kastély. A barokk szinház környezete. Műemlékvédelmi Szemle 2003/2, 33–34.
LÁSZLÓ Csaba:
Gönyü, Kossuth Lajos u. 52. (volt vendégfogadó). Műemlékvédelmi Szemle 2003/2, 41–42.
LÁSZLÓ Csaba – HARIS Andrea:
Tichon super Balatin 1055, „A balaton felett tihany nevű helyen” apátság alapíttatott. Tihany 2005, 35–41.
LÁSZLÓ Csaba:
A várpalotai 14. századi „palota”. In: „Gondolják, látják az várnak nagy voltát…” Tanulmányok a 80 éves Nováki Gyula tiszteletére. Budapest 2006.
LÁSZLÓ Csaba:
Rábaszentmiklós középkori temploma (The medieval church of Rábaszentmiklós. Die mittelalterliche Kirche in Rábaszentmiklós). Arrabona 44/1 (2006) 251–262.
LÁSZLÓ Csaba:
Néhány gondolat egy, az ÁMRK Kutatási Osztályán dolgozó régésztől. Műemlékvédelem 51/2 (2007) 75–81.
LÁSZLÓ Csaba:
Reneszánsz nyíláskeretek a szerencsi várban. Castrum 2008/2, 109–127.
LÁSZLÓ Csaba – Juan CABELLO – SIMON Zoltán:
A háromhegyi Boldogságos Szűz Mária pálos kolostor régészeti kutatása (The archaeological investigation of the Pauline Monastery dedicated to the Blessed Virgin Mary of Háromhegy). HOMÉ 47 (2008) 147–168.
Utolsó módosítás
2011.11.27.