Lázár Sarolta

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Lázár Sarolta
Név (civil): 
Dr. Lázár Sarolta
Születési hely: 
Budapest
Születési év: 
1954
Cím: 
Balassa Bálint Múzeum, 2500 Esztergom, Mindszenty tér 5.
Telefonszám: 
+36 30 603 0583
+36 33 500 175
Kutatási terület
Kutatott régészeti korszak: 
Speciális szakterület: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, történész
Középfokú tanulmányok: 
Kölcsey Ferenc Gimnázium, Budapest, 1972.
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE BTK, nappali tagozat (1972–1977/I. félév), levelező tagozat (1977/II. félév), régészet-történelem 1972–1977.
Diplomaszerzés éve: 
1977
Diplomamunka címe : 
Az egri vár későközépkori magyar használati cserépedényei
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
egyetemi doktor
Fokozat megszerzésének éve: 
1994
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
Településásatás Esztergom−Szentgyörgymezőn, ELTE BTK
Szakmai tagságok
Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 1980−
Castrum Bene Egyesület 1989−
Pulszky Társaság 1995−
Magyar Régész Szövetség, alapító tag 2006−
Esztergomi Balassa Bálint Társaság 1985−
Munkahelyek

Balassa Bálint Múzeum, Esztergom, muzeológus 1977−1997., főmuzeológus 1997−, helytörténész-régész 1977−90., régész-helytörténész 1990−

Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Munkatársként:
Esztergom, Kossuth L. u. 14 - 18., településnyomok a bronzkortól a XVIII. századig (Horváth István és H. Kelemen Márta feltárása) (Komárom-Esztergom m.), 1994–1995.; Esztergom–Szentkirály Temető II., Árpád-kori település- és török kori temetőrészlet (Biczó Piroska ásatása) (Komárom-Esztergom m.), 1988; Esztergom, Berényi Zs. u. 18. sz. ház és kertje, Uzicseli Hadzsi Ibrahim dzsámi és a Malombástya belseje (Horváth István feltárása) (Komárom-Esztergom m.), 1998–1999., 2004.
Feltárásvezetőként:
Esztergom-Kovácsi, Vasút u., Árpád-kori templom temetőjének északi széle és középkori településnyom (Komárom-Esztergom m.), 1977; Kesztölc-Tatárszállás, Árpád-kori településnyom (Komárom-Esztergom m.), 1977, 1979; Esztergom-Szentgyörgymező-Dunapart, őskori, kelta és kora Árpád-kori településrészlet (Komárom-Esztergom m.),1980–1983., 1986–1988., 2005; Esztergom-Városközpont, Hévízi malom, XVIII–XIX. sz.-i épületmaradványok (Komárom-Esztergom m.), 1985;  Pilisszentlélek, középkori pálos monostor (Komárom-Esztergom m.), 1985–1992., állagmegóvása 1985–1994.; Bajót, Árpád-kori eredetű plébániatemplom kutatása és a templom körüli késő középkori temető részlete (Komárom-Esztergom m.), 1994; Esztergom, Kossuth L. u. 60. (Rác templom telke), középkori épületmaradványok (Komárom-Esztergom m.), 2001; Esztergom-Örmény, Imaház u. 12., kelta és Árpád-kori településnyomok (Komárom-Esztergom m.), 2002; Tát-Felső, Körtvélyesi-dűlő, rézkori településrészlet (Komárom-Esztergom m.), 2003; Esztergom, Szent Lőrinc templom és a templom körüli temető részlete, XI–XVIII. sz. (Komárom-Esztergom m.), 2005.
Publikációk (Fontosabb)
Könyv:
LÁZÁR Sarolta:
Kora Árpád-kori település Esztergom-Szentgyörgymezőn. Opuscula Hungarica I. Budapest, 1998.
 
Tanulmány, folyóiratcikk:
LÁZÁR Sarolta:
Árpád-kori szabadban lévő kemencék Kesztölc–Tatárszálláson. ArchÉrt 111 (1984/1) 71–77.
LÁZÁR Sarolta:
Az egri vár törökkori magyar cserépedényei. Egri Dobó István Vármúzeum Évkönyve, Agria 22 (1986) 35–63.
LÁZÁR Sarolta:
Az esztergom-szentgyörgymezei Árpád-kori település ásatásáról (1980–83). In: Biczó Piroska (szerk.): Dunai Régészeti Közlemények. Budapest 1989, 43–49.
LÁZÁR, Sarolta:
Freilegung eines Siedlungsteiles aus der frühen Arpadenzeit in Esztergom-Szentgyörgymező. Die Ergebnisse der Archäologischen Ausgrabungen beim Aufbau des Kraftwerksystems Gabčikovo-Nagymaros. Archäologisches Iustitut der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. Nitra 1990, 73–78.
LÁZÁR Sarolta:
A pilisszentléleki pálos kolostor kutatása. In: Sarbak Gábor (szerk.): Pálos rendtörténeti tanulmányok. (Varia Paulina I.) Csorna 1994, 177–180.
LÁZÁR Sarolta:
A pilisszentléleki volt pálos kolostortemplom kutatása 1985–86. KEMK 5 (1992 [1997]), 493–518.
LÁZÁR Sarolta:
A bajóti r. k. plébániatemplom kutatása. KEMK 6 (1999) 291–306.
LÁZÁR Sarolta:
Török kori temető Esztergom-Szentkirályon. KEMK 6 (1999) 307–324.
LÁZÁR Sarolta:
A pilisszentléleki pálos kolostor kályhacsempéi. KEMK 8 (2001) 167–180.
LÁZÁR Sarolta:
Pilisszentlélek (Tisovszki Zsuzsanna: A falu története. Lázár Sarolta: Pálos kolostor). (Tájak-Korok-Múzeumok Kiskönyvtára 716.) Budapest 2002, 15.
LÁZÁR Sarolta:
Török kori temető Esztergom-Szentkirályon. In: Gerelyes Ibolya – Kovács Gyöngyi (szerk.): A hódoltság régészeti kutatása. (Opuscula Hungarica III.) Budapest 2002, 219–224.
LÁZÁR Sarolta:
Tárgyjegyzék (Horváth István: Balassa Bálint Múzeum Esztergom). In: Holló Szilvia Andrea (szerk.): Múzsák kertje. A magyar múzeumok születése. Budapest 2002, 108–111.
LÁZÁR, Sarolta:
An Ottoman-age Cemetery at Esztergom-Szentkirály. In: Gerelyes, Ibolya – Kovács, Gyöngyi (eds): Archaeology of the Ottoman period in Hungary. (Opuscula Hungarica III.) Budapest 2003, 231–236.
LÁZÁR Sarolta:
Esztergom, a Rác-templom környéki ásatás. Műemlékvédelmi Szemle (2002/1–2 [2004]), 29–30.
LÁZÁR Sarolta:
Egy esztergomi fogadó XVIII. századi cserépedényei. Magyar Múzeumok (2004/3) 25–26.
LÁZÁR Sarolta:
13. századi polírozott palack Esztergom-Örmény területéről. KEMK 11 (2004) 111–121.
LÁZÁR Sarolta:
Az esztergomi Szent Lőrinc templom feltárása. Magyar Sion Új Folyam 1, 43/1 (2007) 122–125.
LÁZÁR Sarolta:
A pilisszentléleki pálos monostor. In: Sarbak Gábor (szerk., Öze Sándor közreműködésével): Decus solitudinis. Pálos évszázadok. (Művelődéstörténeti Műhely, Rendtörténeti konferenciák 4/1.) Budapest 2007, 503–514.
LÁZÁR, Sarolta:
Das Paulinerkloster von Pilisszentlélek. In: Sarbak Gábor (hrsg.): Der Paulinerorden Geschichte – Geist – Kultur. (Tagungen zur Ordensgeschichte 4/2.) Budapest 2010, 411–422.
LÁZÁR Sarolta:
Az esztergomi Szent Lőrinc-templom. In: Benkő Elek – Kovács Gyöngyi (szerk.): A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon. Budapest 2010, 439–444.
Utolsó módosítás
2011.06.28.