Lőrinczy Gábor

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Lőrinczy Gábor
Név (civil): 
Lőrinczy Gábor
Születési hely: 
Szentendre
Születési év: 
1952
Cím: 
Móra Ferenc Múzeum, 6721 Szeged, Roosevelt tér 1–3.
Telefonszám: 
+36 62 549 049
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Speciális szakterület: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, történelem szakos középiskolai tanár
Középfokú tanulmányok: 
II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, Budapest, 1972.
Felsőfokú tanulmányok: 
JATE BTK nappali, történelem-régészet 1976–1981.
Diplomaszerzés éve: 
1981
Diplomamunka címe : 
A szegvár-oromdűlői kora avar temető
Szakmai tagságok
Ősrégészeti Társaság, alapító tag 1999–
Magyar Régész Szövetség, alapító tag 2006–, a Felügyelő Bizottság elnöke 2006–2008., alelnök 2009–2011.
Kitüntetések, díjak
Szakmai díjak, elismerések: 
Tömörkény-díj 2002. (Megosztva Bende Líviával és Szalontai Csabával)
Munkahelyek
Jósa András Múzeum, Nyíregyháza, régész-muzeológus 1981–1984.; Móra Ferenc Múzeum, Szeged, régész-muzeológus 1985–1990., régész-főmuzeológus 1990–1998., régészeti osztályvezető 1998–2010., régész-főmuzeológus 2011–
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Szegvár-Oromdűlő, császárkori telep, szarmata temető, kora avar temető, X–XI. századi temető (Csongrád m.), 1980–1997.; Tiszalök-Kövestelek, avar temető, XI–XII. századi temető, Árpád-kori téglaégető kemencék (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), 1981–1982.; Nagyhalász-Pusztatemplom, középkori templom (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), 1981–1982.; Szeged-Kiskundorozsma-Hosszúhát, III. homokbánya, kora bronzkori telep és temető, szarmata telep és temető, X. századi temető, Árpád-kori telep (Csongrád m.), 2002., 2004.; Szeged-Kiskundorozsma, M5/30. lh., szarmata telep (Csongrád m.), 1998.; Kistelek M5/57. lh., szarmata temető, Árpád-kori telep (Csongrád m.), 2000.; Szatymaz M5/58. lh., késő bronzkori telep (Csongrád m.), 2003.; Hódmezővásárhely-Kishomok, bronzkori, gepida és avar teleprészlet, avar temetőrészlet (Csongrád m.), 2002.; Szeged, Nyugati elkerülő, Árpád-kori telep (Csongrád m.), 2004–2005.
Oktatói tevékenység: 
JATE, majd SzE BTK, Régészeti Tanszék: tanársegéd, terepbejárási gyakorlat, avar anyagismeret stb. 1989–2005.
Egyéb szakmai tevékenység: 
Móra Ferenc Múzeum Évkönyve – Studia Archaeologica I–XII. kötetek társszerkesztője 1995–2005.; A szegedi Móra Ferenc Múzeum régészeti tárgyú kiadványainak egyik szerkesztője 1995–2010.; Régészeti Kutatások Magyarországon – Archaeological Investigations in Hungary szerkesztőbizottsági tag, 2001–
Publikációk (Fontosabb)
Könyv:
LŐRINCZY Gábor (szerk.):
A népvándorláskor fiatal kutatóinak szentesi találkozóján elhangzott előadások. MFMÉ (1984–1985/2 [1991])
LŐRINCZY Gábor (szerk.):
Az Alföld a 9. században. Szeged 1993.
LŐRINCZY Gábor (szerk.):
A kőkortól a középkorig. Tanulmányok Trogmayer Ottó 60. születésnapjára (Von der steinzeit bis zum Mittelalter. Studien zum 60. Geburtstag von Ottó Trogmayer). Szeged 1994.
LŐRINCZY Gábor – Bende Lívia – Szalontai Csaba (szerk.):
Hadak útján. A népvándorlás kor fiatal kutatóinak 10. konferenciája. Szeged 2000.
LŐRINCZY Gábor – BENDE Lívia (szerk.):
B. Nagy Katalin: A székkutas-kápolnadűlői avar temető. Szeged 2003. (MFMÉ – Monographia Archaeologica 1.)
LŐRINCZY Gábor – BENDE Lívia (szerk.):
Medinától Etéig. Tisztelgő írások Csalog József születésének 100. évfordulóján. Szentes 2009.
LŐRINCZY Gábor (szerk.):
Kisléghi Nagy Gyula: Archaeológiai napló. Szeged–Temesvár 2010.
LŐRINCZY Gábor (szerk.):
Pusztaszertől Algyőig. Régészeti lelőhelyek és leletek egy gázvezeték nyomvonalának Csongrád megyei szakaszán. Szeged 2010. (MFMÉ – Monumenta Archaeologica 2.)
 
Tanulmány, folyóiratcikk:
LŐRINCZY Gábor:
Szegvár-Szőlőkalja X. századi temetője (Das Gräberfeld von Szegvár-Szőlőkalja aus dem 10. Jh.). ComArchHung (1985) 141–162.
LŐRINCZY Gábor:
A szegvár-oromdűlői kora avarkori temető 1. sírja (Das grab 1 des frühawarenzeitlichen Gräberfeldes von Szegvár-Oromdűlő). MFMÉ (1984–1985/2 [1991]) 127–154.
LŐRINCZY Gábor:
Középkori téglaégető kemencék Csongrádról és Békéscsabáról (Mittelalterliche Ziegelöfen aus Csongrád und Békéscsaba). MFMÉ (1989–1990/1 [1992]) 159–180.
LŐRINCZY, Gábor:
Vorläufiger Bericht über die Freilegung des Gräberfeldes aus dem 6.–7. Jahrhundert in Szegvár-Oromdűlő (Weitere Daten zur Interpretierung und Bewertung der partiellen Tierbestattungen in der frühen Awarenzeit). ComArchHung (1993) 51–96.
LŐRINCZY Gábor:
Megjegyzések a korai csongrádi vár topográfiájáról. In: Lőrinczy G. (szerk.): Az Alföld a 9. században. Szeged 1993, 187–196.
LŐRINCZY Gábor:
Megjegyzések a kora avar kori temetkezési szokásokhoz. (A fülkesíros temetkezés.) (Bemerkungen zu den frühawarenzeitlichen Bestattungssitten. (Die Stollengräber). In: LŐRINCZY Gábor (szerk.):
A kőkortól a középkorig. Szeged 1994, 311–335.
LŐRINCZY Gábor:
Fülkesírok a szegvár-oromdűlői kora avar kori temetőből. Néhány megjegyzés a fülkesíros temetkezések változatairól, kronológiájáról és területi elhelyezkedéséről (Stollengräber im frühawarenzeitliche Gräberfeld von Szegvár-Oromdűlő. Beiträge zu den Varianten, zu Chronologie und territorialen Lage der Stollengräber.) MFMÉ – StudArch 1 (1995) 399–416.
LŐRINCZY Gábor:
Kora avar kori sír Szentes-Borbásföldről (Ein frühawarenzeitliches Grab in Szentes-Borbásföld). MFMÉ – StudArch 2 (1996) 177–190.
LŐRINCZY Gábor – BENDE Lívia:
A szegvár-oromdűlői 10–11. századi temető. (Das Gräberfeld von Szegvár-Oromdűlő aus dem 10. bis 11. Jahrhundert.) MFMÉ – StudArch 3 (1997) 201–285.
LŐRINCZY Gábor:
Kelet-európai steppei népesség a 6–7. századi Kárpát-medencében. Régészeti adatok a Tiszántúl kora avar kori betelepüléséhez. (Osteuropäische Steppenbevölkerung im 6. und 7. Jahrhundert im Karpatenbecken. Archäologische Beiträge zur frühawarenzeitlichen Einsiedlung des Gebietes jenseits der Theiß.) MFMÉ – StudArch 4 (1998) 343–372.
LŐRINCZY Gábor – BENDE Lívia:
Kora bronzkori temető és település a kiskundorozsmai Hosszúhát-Halmon (Ein Gräberfeld und eine Siedlung aus der Frühbronzezeit auf dem Hosszúhát-Hügel in Kis¬kun¬dorozsma). MFMÉ – StudArch 8 (2002) 77–107.
LŐRINCZY Gábor – BENDE Lívia – TÜRK Attila:
Honfoglalás kori temetkezés Kiskundorozsma-Hosszúhát-halomról (Eine landnahmezeitliche Bestattung von Kiskundorozsma-Hosszúhát-Hügel). MFMÉ – StudArch 8 (2002) 351–402.
LŐRINCZY Gábor – STRAUB Péter:
Alpi típusú övgarnitúra a szegvár-oromdűlői 81. sírból (Alpine-type belt set from Szegvár-Oromdűlő, grave 81.). ZaM 14 (2005) 137–167.
LŐRINCZY Gábor – STRAUB Péter:
Az avar kori padmalyos temetkezésekről. Szempontok a Kárpát-medencei padmalyos temetkezések értékeléséhez (Über die awarenzeitlichen Nischengräber. Angaben zur Bewertung der Nischengräber des Karpatenbeckens.) Arrabona 44/1 (2006) 279–316.
LŐRINCZY Gábor – TÜRK Attila:
10. századi temető Szeged-Kiskundorozsma, Hosszúhátról. Újabb adatok a Maros-torkolat Duna–Tisza közi oldalának 10. századi településtörténetéhez (Gräberfeld des 10. Jh. in Szeged-Kiskundorozsma, Hosszúhát. Neue Ergebnisse zur Siedlungsgeschichte des 10. Jh. der Region zwischen Donau und Theiß gegenüber der Maros-Mündung). MFMÉ – StudArch 12 (2011) 419–449.
 
Folyóiratszerkesztés, sorozatszerkesztés:
Móra Ferenc Múzeum Évkönyve – Studia Archaeologica 1–12 (1995–2011) (Társszerkesztő).
 
Utolsó módosítás
2011.10.19.