Madaras László

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Madaras László
Név (civil): 
Dr. Madaras László
Születési hely: 
Győr
Születési év: 
1953
Idegennyelv-ismeret: 
német, orosz
Cím: 
Damjanich János Múzeum, 5000 Szolnok, Kossuth tér 4.
E-mail: 
Telefonszám: 
+36 56 421 602
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, történész
Középfokú tanulmányok: 
Bányai Júlia Gimnázium, Kecskemét, 1971.
Felsőfokú tanulmányok: 
József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem-régészet 1972–1977.
Diplomaszerzés éve: 
1977
Diplomamunka címe : 
A Szeged-Fehértó „A” és „B” temetők összehasonlító vizsgálata
Speciális kurzusok, tanfolyamok: 
altaisztika speciális képzés 1973–1976.
magyar szak 1972–1974.
ECDL vizsga
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
egyetemi doktor
Fokozat megszerzésének éve: 
1984
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
A Szentes-kajáni avar temető, JATE
Tudományos fokozat: 
kandidátus/PhD
Fokozat megszerzésének éve: 
1994
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
Az Avar Birodalomban lejátszódó VII-VIII. századi változások vizsgálata a Közép-Tisza vidéken, MTA Tudományos Minősítő Bizottsága
Szakmai tagságok
MTA Köztestületi tag 1994–
Magyar Őstörténeti Munkaközösség, elnökségi tag 2003– 2005.
Vámbéri Polgári Társulás, elnökségi tag 2011–
MTA DAB Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szakbizottság 2011–
Kitüntetések, díjak
Szakmai díjak, elismerések: 
Minisztériumi Nívó-díj 1992.
Munkahelyek

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága, régész, muzeológus 1977−1982., igazgatóhelyettes 1982–1991.; régészeti osztályvezető 1991– 1998.; régész, muzeológus 1998–

Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Jászberény-Hajtai-halom, kelta temető (Jász-Nagykun-Szolnok m.), 1977; Öcsöd-Rédei kert, kelta temető, honfoglalás kori temető (Jász-Nagykun-Szolnok m.), 1978; Túrkeve-Bokros-halom, honfoglalás kori temető (Jász-Nagykun-Szolnok m.), 1978; Tiszasüly-Éhhalom, honfoglalás kori temető (Jász-Nagykun-Szolnok m.), 1980; Jászberény-Necsőegyháza, Árpád kori templom (Jász-Nagykun-Szolnok m.), 1980; Tiszaörs-Kilences-halom, 9. századi temető (Jász-Nagykun-Szolnok m.), 1981; Szolnok-Lenin Tsz-központ, honfoglalás kori temető (Jász-Nagykun-Szolnok m.), 1981; Jászberény-Réti földek, avar település (Jász-Nagykun-Szolnok m.), 1982; Karcag-Apavára, avar falu (Jász-Nagykun-Szolnok m.), 1983; Tiszaszentimre, avar temető részlete (Jász-Nagykun-Szolnok m.), 1986; Öcsöd MRT 56-A, avar temető (Jász-Nagykun-Szolnok m.), 1986; Jászapáti-Nagyállás út, avar temető (Jász-Nagykun-Szolnok m.), 1982–1993.; Jászapáti-Repülőtér, Árpád-kori falu házai (Jász-Nagykun-Szolnok m.), 1988; Öcsöd MRT 96-A, avar temető (Jász-Nagykun-Szolnok m.), 1988; Szolnok 4. sz. főút elkerülő szakasz 2-3. ütem (ásatásvezető), szarmata temető (Jász-Nagykun-Szolnok m.), 1990; Kunszentmárton-Regionális Hulladéklerakó, AVK , Szakálhát, Tisza telep (Jász-Nagykun-Szolnok m.), 1998; Szolnok-Szanda-Beke Pál-halma, honfoglalás kori temető (Jász-Nagykun-Szolnok m.), 2001-2002.; Jászárokszállás-MOL vezeték, avar temetők (Jász-Nagykun-Szolnok m.), 2006; Törökszentmiklós gázvezeték, avar települések (Jász-Nagykun-Szolnok m.), 2007; Nagykörű-Május 1 úti Bölcsőde, honfoglalás kori temető (Jász-Nagykun-Szolnok m.), 2010; Doba-Szórópuszta, szarmata település, 2011.
Oktatói tevékenység: 
Tiszaparti Gimnázium, muzeológia 1977– 80.; Debreceni Egyetem, óraadó 2003.
Publikációk (Fontosabb)
Könyv:
MADARAS László:
A Szentes–kajáni temető és néprajzi vonatkozásai. (Folklór és Etnográfia 57.) Debrecen 1991. MADARAS László:
Das awarenzeitliche Gräberfeld von Jászapáti. Das awarische Corpus – Avar Corpus Füzetek. Budapest–Debrecen 1994.
MADARAS, László:
The Szeged-Fehértó „A” and „B” Cemeteries. Kovrig, I. – Madaras, L. szerk.: Das Awarische Corpus. Avar Corpus füzetek. Beihefte III. Debrecen- Budapest l995.
GENITÓ, B. – MÁDARAS, L.:
Archaeological remains of a steppe people in the Hungarian Great Plain. (The awarien cemetery of Öcsöd Büdös Halom MRT 59- Central Hungary) Materials and problems. Napoli 2005.
 
Tanulmány, folyóiratcikk:
MADARAS László:
A kettős honfoglalás elméletének néhány településtörténeti problémája. Acta Iuvenum, Szeged, 1975.
MADARAS László:
Avarkori és X-XII. századi magyar köznépi sírok Rákóczifalván. SzMMÉ 4 (1979-80) 141–172.
MADARAS László:
A Jászapáti-Nagyállás úti avar temető. Újabb adatok az avar kori csontlemezes tegez történetéhez. SzMMÉ 7 (1990) 167–206.
MADARAS László:
Az avar falu. In: Régészeti ásatások Tiszafüred-Morotvaparton. Szolnok 1991, 227–316.
MADARAS László:
Die Bestattung in Nischengräben in der Germarkung von Öcsöd (Fülkesíros temetkezés Öcsöd határában). Műveltség és hagyomány 25-26. Ethnographica et Folkloristica Carpathica 7-8/I (1992) 177–196.
MADARAS László:
Az alföldi avarság 9. századi továbbélésének lehetőségeiről a régészeti leletek tükrében (Das Vermutete Fortleben des Awarentums im 9. Jahrhundert in der Tiefebene im Spiegel der archäologischen Quellen). In: Az Alföld a 9. században. Szeged 1993, 11–32.
MADARAS László:
A Tótipuszta-Igar kör és a griffes-indás kultúra kapcsolatai néhány VII-VIII. századi alföldi temető tükrében. Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében. Kecskemét 1995, 161–166.
MADARAS, László:
The Question of the Early Avar Niche Grave Population’s Continuity in the 8th Century. Tisicum 9 (1996) 137–144.
MADARAS László:
Szolnok Lenin Tsz. (Ugar) 10. századi temetője (Jász-Nagykun-Szolnok megye 10. századi leletei és azok történeti tanúságai) (Der Begräbnisplatz aus der Zeit der Landnahme in der Zentrale der Szolnoker „Lenin” Lpg.). In: Wolf Mária – Révész László (szerk.): A magyar honfoglalás korának régészeti emlékei. Miskolc 1996, 65–116.
MADARAS László:
Az avar társadalom. (Gondolatok és megjegyzések az avar korban lejátszódó társadalmi változásokról) In: Az Alföld társadalma. Az Arany János Múzeum Közleményei 8 (1998) 47–66.
MADARAS László:
Az öcsödi avar kori (VII. század utolsó harmada – VIII. század) temető egy különleges lelete és egy lehetséges funkciójának meghatározása a néprajzi párhuzamok segítségével (Ein besonderer Fund und die Bestimmung einer seiner möglichen Funktionen des awarenzeitlichen Friedhof von Öcsöd. /Letztes drittel des 7. Jahrhunderts – 8. Jahrhundert/ mit der hilfe der Ethnographuschen paralellen). Tisicum 11 (l999) 31–41.
MADARAS László:
A Szolnok-szandai honfoglalás kori korongpár (Das Landhahmezeitliche Scheibenpaar von Szolnok-Szanda). Studia Archaeologica 9 (2003) 277–282.
MADARAS László:
Griffek – indák – avar művészet (Egy öcsödi temető különleges övveretei) Arrabona – Múzeumi közlemények 44/1 (2006) Ünnepi kötet a 65 éves Tomka Péter tiszteletére.
MADARAS László:
Honfoglaláskori temető Szolnok határában (Gräberfeld Szolnok-Szanda Beke Pál halma aus dem 10. Jahrhundert. Neue Angaben zur Rekonstruktion der Landnachmezeitlichen Frauentracht). CommArchHung (2006) 213–251.
MADARAS László:
Régészeti feltárások Szelevény-Telekparton (Előzetes ásatási beszámoló a Kunszentmártoni Szilárd Hulladéklerakó területén végzett kutatásokról). Tiszavilág – A Tiszaföldvári Földrajzi Múzeum Közleményei 2 (2007) 54–68.
MADARAS László:
Avarkor-e az avarkor? (A Kárpát-medence népessége 567/568-829 között). In: A becsvágy igézetében. Dunaszerdahely 2008, 175–193.
MADARAS László:
Egy méltatlanul elfelejtett törzsfői sír (Régészeti adatok egyik honfoglaló törzsünk és annak törzsfőnöke temetkezéséhez). In: Dobrovits Mihály (szerk.): A kívánt világosság. VI. Nemzetközi Vámbéry Konferencia. Dunaszerdahely 2009, 22–61.
MADARAS László:
Honfoglalás kori leletek Tiszasüly-Éhhalmon (Archeological findings from the age of the Hungarian Conquest in Tiszasüly-Éhhalom). Tisicum 18 (2009) 52–62.
MADARAS László:
Adalékok a kettős temetkezések egyik változatának értelmezéséhez (Angaben zur Deutung einer Doppelgrabtypen). Tisicum 19 (2009) 333–339.
MADARAS László:
Egy honfoglalás-kori sír Ausztriában. In: A kelet ritka nyugalma. Dunaszerdahely 2010, 23–41.
MADARAS László:
Az avarok „onogur” neve a régészeti kutatások tükrében. In: A segítő kéznek ez a mesterfogása. Dunaszerdahely 2011, 15–40.
Utolsó módosítás
2011.09.15.