Müller Róbert

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Müller Róbert
Név (civil): 
Dr. Müller Róbert
Születési hely: 
Szombathely
Születési év: 
1944
Idegennyelv-ismeret: 
német
Kutatási terület
Kutatott régészeti korszak: 
Speciális szakterület: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, történész
Középfokú tanulmányok: 
Vajda János Gimnázium, Keszthely, 1962.
Felsőfokú tanulmányok: 
 ELTE BTK nappali tagozat, régészet (középkor) 1962–1967.; levelező tagozat, történelem 1967–1969.  
Diplomaszerzés éve: 
1967
Diplomamunka címe : 
A fonyódi járás középkori településtörténete
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
egyetemi doktor
Fokozat megszerzésének éve: 
1971
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
A göcseji "szegek vidékének" középkori településtörténete, ELTE BTK
Tudományos fokozat: 
kandidátus/PhD
Fokozat megszerzésének éve: 
1978
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
A mezőgazdasági vaseszközök fejlődése Magyarországon a késővaskortól a törökkor végéig, Budapest, TMB
Szakmai tagságok
Régészeti és Művészettörténeti Társulat 1968–
MTA Koraközépkori Albizottság 1984–1990.
MTA Régészeti Bizottság 1990–
Magyar Régész Szövetség, alapító tag 2006–
OTKA Régészeti Szakbizottság 1990–1996., 2002–2004.
KÖH Ásatási Bizottság 2002–, 2008-tól elnök
Kitüntetések, díjak
Állami kitüntetések: 
Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje 2004.
Schönvisner István-díj 2011.
Szakmai díjak, elismerések: 
Kuzsinszky Bálint-emlékérem 1989.
Zala Megye Alkotói Díja 1996.
Rómer Flóris-emlékérem 2012.
Munkahelyek
Göcseji Múzeum, Zalaegerszeg,  segédmuzeológus majd régész, muzeológus 1967–1970.; Balatoni Múzeum, Keszthely, muzeológus 1970–, tudományos főmunkatárs 1977–, múzeumigazgató 1979–2005., főtanácsos; közben MTA Régészeti Intézet, aspiráns 1973–1976.
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Zalalövő, római halomsírok (Zala m.), 1968; Göcseji "szegek-vidéke" terepbejárás és középkori falu feltárás Kustánszegen, Csonkahegyháton (Zala m.), 1967–1969.; Zalaszabar-Borjúállás, Karoling kori udvarház, templom és temető (Zala m.), 1968–1969., 1980–1984.; Keszthely-Fenékpuszta késő császárkori erőd és temetői (Zala m.), 1970–1973., 1980, 1992–1993., 1999–2000., 2002;  Esztergályhorváti, Karoling kori temető (Zala m.), 1981; Zalaszabar-Dezső sziget, Karoling kori telep és temető (Zala m.), 1982–1983; Gyenesdiás, avar kori temető (Zala m.), 1982–1983., 1989–1991.; Keszthely-Fenékpuszta-Pusztaszentegyházi-dűlő, LT-D telep, kora avar kori temető, középkori telep, templom és temető (Zala m.), 1997–2000.; Hévíz-Egregy, római kori villagazdaság épületei (Zala m.), 1994–1995., 2001, 2003; M7 Rigyác-Alsó mező, rézkori és 8–9. századi település (Zala m.), 2000; M7 Letenye-Hergyóföldek, Árpád-kori település (Zala m.), 2001–2002.; M7 Zalaszentjakab-Sagoti erdő, 8–9. századi település (Zala m.), Várvölgy-Nagy-Lázhegy, későbronzkori magaslati település (Zala m.), 2003–2006.
Oktatói tevékenység: 
Agrártudományi Egyetem, Keszthely, Agrártörténet 1980–1984.; Georgikon Agrártudományi Egyetem, Gazdaság- és kultúrtörténet, 1995–2000.; Pécsi Tudományegyetem, Népvándorlás- és középkori régészet 2005–2006. (2009-ben címzetes egyetemi docens kinevezés)
Egyéb szakmai tevékenység: 
Fontosabb kiállításrendezések:
Die Awaren in Europa (munkatársként), 1985–1986.
A Balaton és az ember, 1986
Sieben Jahrtausende am Balaton, 1989
Die Awaren in der Umgebung von Keszthely, 1990
100 éves a Balatoni Múzeum, 1998
Attila, Isten ostora, 2002
Die Germanen am Plattensee, 2002–2003.
Publikációk (Fontosabb)
Könyv:
MÜLLER Róbert:
Régészeti terepbejárások a göcseji "szegek" vidékén és településtörténeti tanulságaik. Zalaegerszeg 1971.
MÜLLER Róbert:
A mezőgazdasági vaseszközök fejlődése Magyarországon a késővaskortól a törökkor végéig. Zalai Gyűjtemény 19/I-II. Zalaegerszeg 1982.
 
Tanulmány, folyóiratcikk:
MÜLLER Róbert:
A zalalövői császárkori tumulusok. ArchÉrt 98 (1971) 3–24.
MÜLLER, Róbert:
Die Datierung der mittelalterliehen Eisengerätfunde in Ungarn. ActaArchHung 27 (1975) 59–102.
MÜLLER Róbert:
A rákoscsabai és a balatonalmádi vaseszköz lelet új keltezése. ArchÉrt 103 (1976) 263–277.
MÜLLER, Róbert:
Die ungarischen Kalkbrennöfen. Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 4 (1976) 69–82.
MÜLLER Róbert:
V. századi bronzműves műhely maradványai Keszthely-Fenékpusztáról. ArchÉrt 105 (1978) 11–29.
MÜLLER Róbert:
A Keszthely-fenékpusztai erőd északi kapujának feltárása 1971-ben. VMMK 14 (1979) 123–156.
MÜLLER Róbert:
Megjegyzések Fenékpuszta történetéhez. ZaM 1 (1987) 105–122.
MÜLLER, Róbert:
Vorbericht über die Freilegung des Grabes eines hohen Militärs der Mittelawarenzeit in Gyenesdiás. ComArchHung (1989) 141–164.
MÜLLER, Róbert:
Neue archäologische Funde der Keszthely Kultur. In: F. Daim (szerk.): Awarenforschungen. Wien 1992, 251–307.
MÜLLER, Róbert:
Gräberfeld und Siedlungsreste aus der Karolingerzeit von Zalaszabar-Dezsősziget. In: L. Török (szerk.): Die Karolingerzeit im unteren Zalatal. Antaeus 21 (1992) 271–336, 551–572.
MÜLLER, Róbert:
Keramikformen des 9-10. Jahrhunderts in der Gegend Keszthely-Zalavár. In: Č. Staňa (szerk.): Slawische Keramik in Mitteleuropa vom 8. bis zum 11. Jahrhundert. Internationale Tagungen in Mikulčice I. Brno 1994, 63–82.
MÜLLER, Róbert:
Ein karolingezeitzeitlieher Herrenhof in Zalaszabar (Ungarn, Komitat Zala). SPFFBUE 40 (1995) 91–100.
MÜLLER, Róbert:
Ein Nebenschauplatz, die Befestigung von Fenékpuszta. In: Č. Staňa (szerk.): Frühmittelalterliche Machtzentren in Mitteleuropa - mehrjärige Ausgrabungen und ihre Auswertung. Internationale Tagungen in Mikulèice III. Brno 1996. 127–139.
MÜLLER Róbert:
Sági Károly temetőfeltárása a Keszthely-fenékpusztai erőd déli fala előtt (1963-1967). ZaM 9 (1999) 153–179.
MÜLLER, Róbert:
Ein germanisches Grab der Frühawarenzeit aus Keszthely-Fenékpuszta. ActaArchHung 51 (1999/2000) 341–357.
MÜLLER, Róbert:
Der Untergang der Antike und ihr Nachleben im nördlichen Pannonien. In: R. Bratož (szerk.): Slowenien und ihre Nachbarländer zwischen Antike und Karolingischer Epoche. Ljubljana, 2000, 241–254.
MÜLLER Róbert:
Régészeti összefoglaló az Esztergályhorváti-Alsóbárándpusztán feltárt Karoling-kori temetőről (Archäologische Zusammenfassung des karolingerzeitlichen Gräberfeldes von Esztergályhorváti-Alsóbárándpuszta). In: Tóth G. (szerk.): Karoling-kori emlékek. Szombathely 2004, 9–31.
MÜLLER Róbert:
A Várvölgy-Nagy-Lázhegyen feltárt későbronzkori magaslati település szerkezete (Die Struktur des in Várvölgy am Nagy-Lázhegy erschlossenen, spätbronzezeitlichen Höhensiedlungsdetails). ZaM 15 (2006) 189–201.
MÜLLER, Róbert:
Die früh- und mittelawarenzeitlichen Bestattungen des Gräberfeldes von Gyenesdiás. Antaeus 29-30 (2008) 279–300.
MÜLLER, Róbert:
Die Gräberfelder vor der Südmauer der Befestigung von Keszthely-Fenékpuszta. Castellum Pannonicum Pelsonense 1. Budapest–Keszthely–Leipzig–Rahden 2010.
MÜLLER, Róbert:
Karolingerzeitliche Bestattungen in Keszthely-Fenékpuszta. Antaeus 31-32 (2010) 173–197.
MÜLLER Róbert:
Mikor épült a keszthely-fenékpusztai késő római kori erőd? (Wann wurde die spätrömische Festung von Keszthely-Fenékpuszta erbaut?) MFMÉ – StudArch 11 (2011) 145–153.
MÜLLER, Róbert:
Spinnrocken aus Metall und Spinnwirtel im spätkaiserzeitlichen Pannonien. ActaArchHung 62 (2011) 175–198.
Utolsó módosítás
2012.03.30.