Nagy Margit

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Nagy Margit
Név (civil): 
Nagy Margit
Születési hely: 
Hódmezővásárhely
Születési év: 
1945
Idegennyelv-ismeret: 
német, orosz
Cím: 
Budapesti Történeti Múzeum, 1014 Budapest, Szent György tér 2. és Aquincumi Múzeum, 1031 Budapest, Szentendrei út 135.
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, történész
Középfokú tanulmányok: 
Bethlen Gábor Gimnázium, Hódmezővásárhely, 1963.
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE BTK nappali tagozat, régészet-történelem 1963–1968.
Diplomaszerzés éve: 
1968
Szakmai tagságok
Pulszky Társaság 1989–1992.
Munkahelyek

Budapesti Történeti Múzeum  Régészeti Osztály, Budapest, 1968–, osztályvezető helyettes 1975–1980., régész, muzeológus, a népvándorlás kori gyűjtemény vezetője 1989–

Publikációk (Fontosabb)
Könyv:
NAGY, Margit:
Awarenzeitliche Gräberfelder im Stadtgebiet von Budapest I-II. Monumenta Avarorum Archaeologica 2. Budapest 1998.
 
Tanulmány, folyóiratcikk:.
NAGY Margit:
A Fehérvári úti avar temető (The Avar Cemetery of Budapest-Fehérvári út). BudRég 23 (1973) 59–85., 86–87.
NAGY Margit:
A gepidák kora. Tárgyi hagyatékuk. In: Kristó Gyula (szerk.): Szeged története. Szeged 1993, 154–161.
NAGY Margit:
Az i.e.1.- i. sz. VI. század. In: Nagy I. (főszerk.): Hódmezővásárhely története. Hódmezővásárhely1984, 189–228.
NAGY Margit:
Frühawarenzeitliche Grabfunde aus Budapest. Bemerkungen zur awarenzeitliche Tierornamentik. In: Popoli delle Steppe: Unni, Avari, Ungari. Spoleto 1988, 373–411.
NAGY, Margit:
Die Zeit der Völkerwartderung. In: Biegel, Gerd (Hrsg.): Budapest im Mittelalter. Braunschweig 1991, 95–101., 439–444.
NAGY Margit:
Kora avarkori sírleletek Budapestről. Megjegyzések az avarkori állatornamentikához (EarlyAvar grave finds from Budapest: Notes on theAvar Period animal style). ArchÉrt 119 (1992) 15–42.
NAGY Margit:
Óbuda a népvándorlás korban (Óbuda zur Zeit der Völkerwanderung). BudRég 30 (1993) 353–395., 370–371.
NAGY Margit:
Népvándorlás kori gyűjtemény (Sammlung derVölkerwanderungszeit). In: Budapesti Történeti Múzeum (Historisches Museum der Stadt Budapest). Budapest 1995, 40–45.; 123–125., 151 (153).
NAGY, Margit:
L’oreficeria. In: Menis, G. C. (ed.): Gli avari. Un popolo d’Europa. Pubblicazioni della deputazione di storia Patria per il Friuli 22. Udine 1995, 93–101.
NAGY Margit:
Rákosmente története a római és népvándorlás korban. In: Kézdi Nagy G. (szerk.): Évszázadok a Rákosmentén. Budapest 1996, 20–31.
NAGY Margit:
Szentes és környéke az 1-6. században. Történeti vázlat és régészeti lelőhelykataszter (Szentes und seine Umgebung vom 1. bis 6. Jahrhundert. Eine geschichtliche Skizze und ein archüologischer Fundortkataster). MFMÉ – StudArch 3 ( 1997) 39–68., 68–95.
NAGY Margit:
Ornamenta Avarica l. Az avar kori ornamemika geometrikus elemei (Ornamenta Avarica I. Die geometrischen Elemente der awarenzeitlichen Ornamentik). MFMÉ – StudArch 4 (1998) 377–398., 389–459.
B. TÓTH, Ágnes – NAGY, Margit:
Gepiden. In: Archäologisches Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 11. Berlin–NewYork 1998, 118–131.
Utolsó módosítás
2000