Nagy Mihály

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Nagy Mihály
Név (civil): 
Dr. Nagy Mihály
Születési hely: 
Kaba
Születési év: 
1957
Idegennyelv-ismeret: 
angol, német
Tanulmányok
Végzettség: 
régész
Középfokú tanulmányok: 
Fazekas Mihály Gimnázium, Debrecen, 1976.
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE BTK nappali tagozat, régészet (provinciális régészet és őskor főszak, népvándorlás- és középkor mellékszak) 1978–1983.  
Diplomaszerzés éve: 
1983
Diplomamunka címe : 
Közcélú magánépítkezések a Római-Birodalom dunavidéki provinciáiban
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
kandidátus/PhD
Szakmai tagságok
Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 1983–
PulszkyTársaság 1997–
Kitüntetések, díjak
Szakmai díjak, elismerések: 
Szocialista Kultúráért 1988.
Munkahelyek

MTA Tudományos Minősítő Bizottsága, Budapest, tudományos továbbképzési ösztöndíjas 1983–1986.; Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, gyűjteményvezető 1986–1998, tudományos titkár 1989–1993.; Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, főosztályvezető-helyettes 1998–1999.

Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Szob-Hidegrét (Pest m.), 1989–1990.; Somlóvásárhely-Holt tó (Veszprém m.), 1991–1995.
Egyéb szakmai tevékenység: 
Kiállításrendezés:
Az első kínai császár cseréphadserege. Magyar Nemzeti Múzeum, 1988.
Római kőtár, Magyar Nemzeti Múzeum, 1998.
Publikációk (Fontosabb)
Könyv:
NAGY Mihály – BICZÓ Piroska:
Lapidárium. A Magyar Nemzeti Múzeum Kőtára. Római, középkori és koraújkori gyűjtemény. Budapest 1998.
NAGY Mihály – GESZTHELYI Tamás – HAVAS Lászlóné:
Pannonia. Egy római provincia története és kultúrája. Encyclopaedia Humana Egyesület – Kossuth Kiadó Rt. CD-ROM kiadványa. Budapest 1998.

Tanulmány, folyóiratcikk:
NAGY Mihály:
Római építészeti emlékek (lelőhely-kataszter). In: Hajnóczi J. Gyula: Pannonia római romjai. Budapest 1987, passim.
NAGY, Mihály:
Die nordostpannonische Gruppe der mit sog. Astralsymbolen verzierten Grabsteine. ComArchHung (1998) 93–111.
NAGY, Mihály:
Vitta. licium, taenia - gammadion. Beiträge zur Interpretation des Gammadions und zur Geschichte seiner Entstehung. ComArchHung (1988) 81–91.
NAGY, Mihály:
Über eine Monopodiumtyp.Versuch zur Umwertung der sog. pannonischen frühchristlichen Reliquienaltäre. FolArch 39 (1988) 135–158.
NAGY Mihály:
A Seuso-kincs pannoniai kapcsolatai. Magyar Tudomány (1994/3) 289–300.
NAGY, Mihály:
The Hasdingian Vandals in the Carpathian Basin. A Preliminary Report. Specimina Nova dissertationum ex Instituto Historico Universitatis Quinqueecclesiensis de Iano Pannonio Nominatae (1994) 157–184.
NAGY, Mihály:
Research on bronze and silver objects in Pannonia, after Paulovics. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis 30 (1994) 55–61., 142–144.
NAGY, Mihály:
A double building inscription from Pannonhalma. Specimina Nova dissertationum ex Instituto Historico Universitatis Quinqueecclesiensis de Iano Pannonio Nominatae (1995) 147–153.
NAGY Mihály:
A pannoniai IV. századi burgus-típusok méretei (Dimensions of 4th Century A.D. burgustypes in Pannonia). Pannoniai kutatások. A Soproni Sándor emlékkonferencia előadásai (Bölcske, 1998 október 7.) Szekszárd 1999, 113–140.
NAGY, Mihály:
The Lovas Casket (A lovasi ládika). FolArch 45 (1996) 157–180.
NAGY, Mihály:
The impact of the Classical World in the Carpathian Basin. Античная цивилизация и варварский мир (материалы 6-го археологического семинара) ч.2. Краснодар 1998, 50–58.
NAGY, Mihály:
Routes in the Carpathian Basin and the interaction between Romans and Barbarians (Cesty v Karpatské Kotline a vzájemné vlivy mezi Římany a barbary). Peregrinatio Grothica. Janátorvá stezka. Supplementum ad Acta Musei Moraviae Scientiae Sociales 82 (1997) 151–162.
NAGY Mihály:
Nagy Lajos, a Dunakanyar késő római védőrendszerének kutatója. BudRég 32 (1998) 35–43.
 
Folyóirat- vagy sorozatszerkesztés:
Archaeológiai Értesítő
Utolsó módosítás
2000