Németh Péter

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Németh Péter
Név (civil): 
Dr. Németh Péter
Születési hely: 
Zalaegerszeg
Születési év: 
1941
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, történelem szakos középiskolai tanár
Középfokú tanulmányok: 
Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium, Sümeg, 1959.
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE BTK nappali tagozat, régészet - történelem 1959–1964.
Diplomaszerzés éve: 
1964
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
egyetemi doktor
Szakmai tagságok
Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 1970–
Magyar Történeti Társulat 1974–
Magyar Régész Szövetség, alapító tag 2006–
Kitüntetések, díjak
Szakmai díjak, elismerések: 
Tudományért díj 1994.
Kós Károly díj 1994.
Bessenyei György emlékérem 1995.
Móra Ferenc-díj 1996.
Nyíregyháza város tudományos életéért díj 1997.
Megyei alkotói díj 1999.
Munkahelyek
Bakony Múzeum, Veszprém, segédmuzeológus 1964–1965.; Jósa András Múzeum, Nyíregyháza, segédmuzeológus 1965–1969., régész-muzeológus 1970–2007., megyei múzeumigazgató 1974–2003.; Bessenyei György Tanárképző Főiskola történelem tanszékének oktatója 1970–1995., c. főisk. docens 1976., c. főisk. tanár 1986.
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Kisvárda. vár (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), 1960; Városlőd, Karthauzi kolostor (Veszprém m.), 1962; Várpalota, vár (Veszprém m.), 1963; Beszterec, földvár és monostor (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), 19671968, Szabolcs, földvár (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), 19691975.; Tiszadob, földvár (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), 1976.; Szabolcs, református templom (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), 19711973.; Vámosatya, református templom (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), 1971.; Nyiribrony, református templom (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), 1987–; Nagygec, református templom (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), 19831984.; Nyírderzs, görög katolikus templom (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), 1986; Nagycserkész-Nádasi bokor (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), 1970; Tiszavasvári-Gyepáros (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), 1967; Rakamaz-Strázsadomb (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), 1974.

 
Publikációk (Fontosabb)
Könyv:
MEZŐ András – NÉMETH Péter:
Szabolcs-Szatmár megye történeti-etimológiai helyiségnévtára. Nyíregyháza 1972.
NÉMETH Péter:
Királyok, ispánok, jobbágyok. Vázlatok a magyar középkor történetéhez. Debrecen 1988. (Folklór és Ethnografia 48)
NÉMETH Péter:
A szabolcsi főesperesség a középkorban. Nyíregyháza 1990. (Szabolcs-Szatmár-Beregi  Múzeumi Füzetek 7)
NÉMETH Péter – ULRICH Attila – ÁRVA F.:
Tarcal története a honfoglalástól 1849-ig. Tarcal 1996.
NÉMETH Péter:
A középkori Szabolcs megye települései. Nyíregyháza 1997.
 
Tanulmány, folyóiratcikk:
NÉMETH Péter:
Szabolcs és Szatmár megyék Árpád-kori földvárai és monostorai I–II. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1966–67. 2. 127–134. JAMÉ 10 (1967) 91–102.
NÉMETH Péter:
Adatok a felsőtárkányi karthauzi kolostor építéstörténetéhez. EMÉ 5 (1967) 73–86.
NÉMETH Péter:
Obrazovanije pogranicsnoj oblasztyi Borzsavi. Problemi arheologii i drevnej isztorii ugrov. Moszkva 1972, 206–220.
Magyarul: Borzsova határvármegye kialakulása. H.n. 1975. (Kisvárdai Vármúzeum kiadványai 5)
NÉMETH Péter:
A városlődi karthauzi kolostor története és régészeti emlékanyaga I. VMMK 19–20 (1993) 367–382.
NÉMETH Péter:
A karthauziak gazdálkodása a középkori Szepességben. I. A menedékkői kolostor. In: Frisnyák Sándor (szerk.): A Felvidék történeti földrajza. Nyíregyháza 1998, 263–272.
NÉMETH Péter:
Előzetes jelentés a szabolcsi Árpád-kori megyeszékhely régészeti kutatásának első három esztendejéről. ArchÉrt 100 (1973) 167–179.
NÉMETH Péter:
Civitas et suburbium. Adatok Sopron korai várostörténetéhez. SSz 35/1 (1981) 50–58.
NÉMETH Péter:
A honfoglalástól az Árpádok kihalásáig. Az Árpádoktól Mohácsig. In: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye monográfiája I. Történelem és kultúra. Nyíregyháza 1993, 139–160, 173–192.
NÉMETH Péter:
A honfoglalás kor (X. század) régészeti kutatásának története. In: Fodor István (szerk.): Honfoglaló magyarság. Kiállítási katalógus. Budapest 1996, 19–26.
NÉMETH Péter:
Tiszavasvári-Nagy Gyepáros honfoglalás kori temetője. In: Wolf Mária – Révész László (szerk.): A magyar honfoglalás korának régészeti emlékei. Miskolc 1996, 7–21.
Egyéb
megyei főtanácsos 1995.
Utolsó módosítás
2000