Ottományi Katalin

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Ottományi Katalin
Név (civil): 
dr. Ottományi Katalin
Születési hely: 
Debrecen
Születési év: 
1956
Idegennyelv-ismeret: 
német
Cím: 
Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2001 Szentendre, Fő tér 6.
Telefonszám: 
+36 26 311 190
+36 26 310 790 (fax)
Kutatási terület
Kutatott régészeti korszak: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, latin nyelv és irodalom szakos előadó
Középfokú tanulmányok: 
Kaffka Margit Gimnázium, Budapest, 1974.
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE BTK nappali tagozat, régészet 1975–1980. (provinciális római régészet, népvándorlás kori speciális tanulmányok 1977–1980.), nappali tagozat, latin nyelv és irodalom szak 1976–1980., levelező tagozat, latin 1981.  
Diplomaszerzés éve: 
1980
Diplomamunka címe : 
A késő római besimított díszítésű kerámia
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
egyetemi doktor
Fokozat megszerzésének éve: 
1988
Tudományos fokozat: 
kandidátus/PhD
Fokozat megszerzésének éve: 
1996
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
A késő római telepkerámia főbb típusai Pannoniában, ELTE BTK
Szakmai tagságok
Ókortudományi Társaság 1975–1996.
Régészeti és Művészettörténeti Társulat 1976–
Magyar Régész Szövetség, alapító tag 2006–
Kitüntetések, díjak
Szakmai díjak, elismerések: 
Kuzsinszky Bálint-emlékérem 2012.
Munkahelyek
ELTE BTK Régészeti tanszék, tudományos segédmunkatárs 1980; Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szentendre, régész, muzeológus 1981–1983.; ELTE BTK Régészeti tanszék, könyvtáros 1983–1997.; Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szentendre, régész,muzeológus 1997–
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Herceghalom, római villagazdaság (Pest m.), 1981–1982.; Páty, római villa/vicus, temető (Pest m.), 1982–1984. és 1997–1999.; Százhalombatta, katonai vicus (Pest m.), 1984; Budaörs, római vicus és temető (Pest m.), 2002–2003.; Érd, M6-os autópálya terepbejárás és megelőző feltárás: bronzkori temető, kelta telep, római villagazdaság, középkori falu (Pest m.), 2004 és 2006; Budakalász, M0-s körgyűrű terepbejárás és megelőző feltárás, kora bronzkori temető, kelta telep, hunkori sírcsoport (Pest m.), 2005–2006.; Budakeszi,  neolit telep (Pest m.), 2006; Perbál, római település (Pest m.), 2007–2009.; Gödöllő, szarmata és Árpád-kori telep (Pest m.), 2009–2010.
Egyéb szakmai tevékenység: 
Kerámiafeldolgozás:
OTKA pályázat keretén belül a Visegrád-Gizellamajori erőd késő római kerámiájának feldolgozása 2000–2003.
Kiállításrendezés:
Budaörsön a Városi Régészeti állandó kiállítás rendezése és folyamatos újítása 2002–
Publikációk (Fontosabb)
Könyv:
OTTOMÁNYI Katalin – MESTER Edit – MRÁV Zsolt:
Antik gyökereink. Budaörs múltja a régészeti leletek fényében. Budaörs 2005.
OTTOMÁNYI Katalin (szerk.):
Képek a múltból. Az elmúlt évek ásatásaiból Pest megyében. Szentendre, 2008. (A köteten belül a kelta, római s hunkori bevezető, valamint a budakalászi, budaörsi, érdi, pátyi és torbágyi lelőhelyek ismertetése.)
 
Tanulmány, folyóiratcikk:
OTTOMÁNYI Katalin:
Fragen der spätrömischen eingeglätteten Keramik in Pannonien. DissArch II/10 (1981)
OTTOMÁNYI Katalin – GABLER Dénes:
Római telepek Herceghalom és Páty határában (A pátyi terra sigilláta). StudCom 17 (1985) 185–272.
OTTOMÁNYI Katalin:
Late Roman pottery. In: Gabler Dénes (szerk.): The Roman fort at Ács-Vaspuszta (Hungary) an the Danubian Limes. Oxford 1989, 318–386, 492–570. (BAR-IS 531.)
OTTOMÁNYIKatalin:
Késő római kerámia a leányfalui őrtoronyból (Die Keramik von Burgus in Leányfalu). StudCom 22 (1991) 5–144.
OTTOMÁNYI Katalin::
Eine Töpferwerkstatt der spätrömische Keramik mit Glättverzierung von Pilismarót-Malompatak. ActaArchHung 48 (1996) 71–134.
OTTOMÁNYI Katalin:
Late Roman pottery in the Dunabogdány kemp (A dunabogdányi tábor későrómai kerámiája). Antaeus 24 (1997–98 [1999]) 333–373, 726–738.
OTTOMÁNYI Katalin: – SOSZTARITS Ottó:
Spätrömische Töpferofen in südlichen Stadteil von Savaria. Savaria 23/3 (1996-98 [1999]) 145–216.
OTTOMÁNYI Katalin:
Hunkori sírok a pátyi temetőben („Hunnenzeitliche” Gräber im Gräberfeld von Páty). ArchÉrt 126 (2001) 35–74.
OTTOMÁNYI Katalin:
Késő római kutak, Szombathely-Fő-tér (Spätrömische Brunnen, Szombathely-Főtér /Hauptplatz/). Savaria 25/3 (2000–2001 [2002]) 133–154.
OTTOMÁNYI Katalin:
A Budakalász-Luppacsárdai őrtorony késő római kerámiája (Die spätrömischen Keramiken des Wachtturmes von Budakalász-Luppacsárda). StudCom 28 (2004) 265–294.
OTTOMÁNYI Katalin:
Mintásan festett kora római kerámia a budaörsi és pátyi telepről (Gemustert bemalte römische Keramik in den Siedlungen Budaörs und Páty). ArchÉrt 130 (2005) 53–103.
OTTOMÁNYI Katalin:
Die spätlaténezeitlich-römische Siedlung von Budaörs. ActaArchHung 56 (2005) 67–132.
OTTOMÁNYI Katalin:
Römerzeitlicher vicus in Budaörs. Balácai Közlemények 9 (2005) 361–374.
OTTOMÁNYI Katalin:
A szentendrei tábor besimított díszítésű kerámiája. Specimina Nova 20 (2006) 121–146.
OTTOMÁNYI Katalin:
A pátyi római telep újabb kutatási eredményei (Die neue Forschungsergebnisse der römischen Siedlung von Páty). StudCom 30 (2007) 7–238.
OTTOMÁNYI Katalin:
A római kor emlékei Pest megyében (őslakosság, településszerkezet, temetkezés, vallás, betelepített barbárok). In: Torma István – Fancsalszky Gábor (szerk.): Pest megye monográfiája I/1. A kezdetektől a Honfoglalásig. Budapest 2007 [2008] 249–341.
OTTOMÁNYI Katalin:
Hunnenzeitliche Gräber in Budakalász und Páty. ComArchHung (2008) 231–263.
OTTOMÁNYI Katalin:
Késő római – kora népvándorlás koritelepülés részlet Biatorbágyról (Ein Siedlungsteil von Biatorbágy aus der späten Römer- und frühen Völkerwanderungszeit). ArchÉrt 133 (2008) 133–197.
OTTOMÁNYI Katalin:
Eingeglättete Gefässe aus der letzten Periode der Siedlung von Budaörs. In: Bíró, Szilvia (szerk.): Ex officina... Studia in honorem Dénes Gabler. Győr 2009, 411–442.
OTTOMÁNYI Katalin:
Késő kelta telep a budakalászi Duna parton (Spätkeltische Siedlung von Budakalász-Dunapart). ComArchHung (2009) 179–207.
Utolsó módosítás
2012.04.30.