Papp Szilárd

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Papp Szilárd
Név (civil): 
Papp Szilárd
Születési hely: 
Veszprém
Születési év: 
1970
Idegennyelv-ismeret: 
angol, német, olasz
Cím: 
Szépművészeti Múzeum, 1146 Budapest, Dózsa György út 41.
Telefonszám: 
+36 1 469 7100
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Speciális szakterület: 
Tanulmányok
Végzettség: 
művészettörténész, régész
Középfokú tanulmányok: 
Lovassy László Gimnázium, Veszprém, 1988.
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE BTK nappali tagozat, művészettörténet 1989–1994.; régészet (középkor) 1990–1995.
Diplomaszerzés éve: 
1995
Diplomamunka címe : 
Késő gótikus építkezések Pannonhalmán
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
kandidátus/PhD
Fokozat megszerzésének éve: 
2003
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
A királyi udvar építkezései Magyarországon 1480-1515 között, ELTE BTK
Szakmai tagságok
Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 1994–
MTA Művészettörténeti Tudományos Bizottság 2008–
OTKA Társadalom- és Bölcsészettudományi Zsűri 2011–
Kitüntetések, díjak
Szakmai díjak, elismerések: 
Opus Mirabile-díj 2007.
Pasteiner Gyula-díj 2007.
Zádor Anna-díj 2004.
Munkahelyek

Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 1994–2000.; Szépművészeti Múzeum 2000–

Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Oktatói tevékenység: 
Külső óraadóként:
ELTE Művészettörténeti Intézete, középkori itáliai szobrászat, 2010 őszi szemeszter
Képzőművészeti Egyetem, a középkori művészet világa, 2009 őszi szemeszter
ELTE Művészettörténeti Intézete, múzeumi gyakorlat és tudománytörténet, 2006 őszi – 2007 tavaszi szemeszter
A kolozsvári Sapientia Egyetem, Mátyás és Jagelló kori művészet Magyarországon, 2003 őszi szemeszter
Egyéb szakmai tevékenység: 
Kiállításrendezés:
Pannonia Regia, Magyar Nemzeti Galéria, 1994.
Mons Sacer. Pannonhalma 1000 éve, Pannonhalma, 1995–1996.
Országháza - A Parlament épületének múlt századi tervpályázatai, 1999–2000.
2003 őszétől 2006 őszéig, a Szépművészeti Múzeumban és a luxemburgi Musée National d’Histoire et d’Art-ban Sigismundus – Rex et Imperator. Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában, 1387–1437 címmel megrendezésre kerülő nemzetközi kiállítás egyik kurátora
Publikációk (Fontosabb)
Könyv:
PAPP Szilárd:
A királyi udvar építkezései Magyarországon 1480–1515. Balassi Kiadó. Budapest 2005.
 
Tanulmány, folyóiratcikk:
PAPP Szilárd:
A nagyvázsonyi pálos kolostor. Művészettörténeti Értesítő 44 (1995) 43–77.
PAPP Szilárd:
Késő gótikus építkezések Pannonhalmán. In: Takács Imre (szerk.): Mons Sacer 996–1996, Pannonhalma 1000 éve. I. Kiállítási katalógus. Pannonhalma 1996, 237–271.
PAPP Szilárd:
Kőfaragvány a Buda feletti Szent Lőrinc-kolostorból. In: Rostás Tibor – Simon Anna (szerk.): Tanulmányok Tóth Sándor 60. születésnapjára. Budapest 2000, 147–174.
PAPP Szilárd:
Pannonhalma és Somogyvár. Bencés reform és építészet a 15–16. század fordulóján. In: Takács Imre (szerk.): Paradisum plantavit. Bencés monostorok a középkori Magyarországon. Kiállítási katalógus. Pannonhalma 2001, 289–315.
PAPP, Szilárd:
Die Stilbeziehungen der Burgkapelle in Siklós (Südungarn). In: Wetter, Evelin (hrsg.): Die Länder der böhmischen Krone und ihre Nachbarn zur Zeit der Jagiellonenkönige (1471–1526) Kunst – Kultur – Geschichte. Leipzig 2004, 197–208.
PAPP Szilárd:
Forráskritika – két faragvány a lövöldi karthauzi kolostorból. In: Kovács Gyöngyi (szerk.): „Quasi liber et pictura” Tanulmányok Kubinyi András hetvenedik születésnapjára. Budapest 2004, 405–413.
PAPP, Szilárd:
Das Denkmal des Königs Matthias Corvinus und die St. Georgskapelle in der Bautzener
Ortenburg. In: Torbus, Tomasz (hrsg.): Die Kunst im Markgrafentum Oberlausitz während der Jagiellonenherrschaft. Leipzig 2006, 103–114.
PAPP Szilárd:
Zsigmond új rezidenciája Pozsonyban. In: Kovács Gyöngyi (szerk.): Sigismundus rex et imperator. Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában 1387–1437). Kiállítási katalógus. Budapest 2006, 239–245.
PAPP, Szilárd:
Thronfolge und Repräsentation. Die Gründungsgeschichte des Franziskanerklosters zu Okoličné. In: Fajt, Jiří – Hörsch, Markus (hrsg.): Künstlerische Wechselwirkungen in Mitteleuropa. Leipzig 2006, 387–404.
PAPP Szilárd:
Építészet és stílusanalízis: 1500 körüli udvari építészetünk közép-európai kapcsolatairól. In:
Művészettörténeti Értesítő 56 (2007) 95–105.
PAPP Szilárd:
Egyházi építkezések Kolozsváron a 15. század második felében. In: Kovács András – Kovács Kiss Gyöngy (szerk): A reneszánsz Kolozsvár. Kolozsvár 2008, 27–47.
PAPP Szilárd:
Késő gótikus boltozattöredék-együttes a budai királyi palotából. In: Farbaky Péter – Spekner Enikő – Szende Katalin – Végh András (szerk.): Hunyadi Mátyás, a király. Hagyomány és megújulás a királyi udvarban. Kiállítási katalógus. Budapest 2008, 320–323.
PAPP Szilárd:
Mátyás uralmának heraldikai emlékei Felső-Lausitzban és Sziléziában. In: Farbaky Péter – Spekner Enikő – Szende Katalin – Végh András (szerk.): Hunyadi Mátyás, a király. Hagyomány és megújulás a királyi udvarban. Kiállítási katalógus. Budapest 2008, 222–224.
PAPP Szilárd:
Mátyás egyházpolitikájának építészeti emlékei. In: Farbaky Péter – Spekner Enikő – Szende Katalin – Végh András (szerk.): Hunyadi Mátyás, a király. Hagyomány és megújulás a királyi udvarban. Kiállítási katalógus. Budapest 2008, 408–411.
PAPP Szilárd:
Határtalan történet – két szentségház a Muraközből. In: Kollár Tibor (szerk.): Építészet a középkori Dél-Magyarországon. Budapest 2010, 123–163.
PAPP, Szilárd:
A Stone Retable (?) from L’Aquila in the Collection of the Budapest Museum of Fine Arts. In: Lívia Varga – László Beke – Anna Jávor – Lővei Pál – Imre Takács (eds): Bonum ut pulchrum. Essays in Art History in Honour of Ernő Marosi on His Seventieth Birthday. Budapest 2010, 281–308.
PAPP Szilárd:
Egy Andriolo de Santinak tulajdonítható Krisztus-szobor a budapesti Szépművészeti Múzeumban. Művészettörténeti Értesítő 60 (2011) 195–207.
PAPP Szilárd:
Helyzetkép széljegyzetekkel Nagybánya középkori plébániatemplomának építéstörténetéhez. In: Kollár Tibor (szerk.): Középkori egyházi építészet Szatmárban. Nyíregyháza 2011, 180-217.
PAPP Szilárd:
Bevezető a középkori Szatmár megye gótikus egyházi építészetébe. In: Kollár Tibor (szerk.): Középkori egyházi építészet Szatmárban. Nyíregyháza 2011, 118-141.

 

Egyéb
Ösztöndíjak:
Berlin, Technische Universität, Institut für Architektur und Kunstwissenschaft, a Deutscher Akademischer Austauschdienst tíz hónapos kutatói ösztöndíja 1996–1997.
Krakkó, Uniwersytet Jagiellońskiego, CEEPUS egy hónapos kutatói ösztöndíj 1999.
Kunsthistorisches Institut Florenz – Max Planck Institut, három hónapos kutatói ösztöndíj 2010.
Universität Wien, Institut für Kunstgeschichte, a Samuel H. Kress Foundation egy hónapos kutatói ösztöndíja, 2000.
Lipcse, Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte, Kunst und Kultur Ostmitteleuropas
akadémiai intézet, vendégkutatóként 2001 október–november.
Utolsó módosítás
2012.04.22.