Paszternák István

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Paszternák István
Név (civil): 
Paszternák István
Születési hely: 
Kazincbarcika
Születési év: 
1971
Idegennyelv-ismeret: 
angol, orosz
Cím: 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája, 3530 Miskolc, Rákóci u. 11.
Telefonszám: 
+36 30 279 2272
+36 46 508 927
+36 46 508 928
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, történész
Középfokú tanulmányok: 
Herman Ottó Gimnázium, Miskolc, 1990.
Felsőfokú tanulmányok: 
JATE BTK nappali tagozat, régészet-történelem 1990–1995/1996.; JATE TTK nappali tagozat, földrajz 1990–1991.
Diplomaszerzés éve: 
1995
Diplomamunka címe : 
Adatok Szentes város 10–17. századi régészeti topográfiájához
Speciális kurzusok, tanfolyamok: 
közigazgatási alap- és szakvizsga, 2001.
Szakmai tagságok
A Népvándorláskor Fiatal Kutatóinak Konferenciája 1993–
Barbarikumi Régészeti Társaság 2006–
Magyar Régész Szövetség alapító tag, alapító tag 2006– (2007–2008 között a Fegyelmi Bizottság elnöke)
Felső-magyarországi Várak Egyesülete, elnökségi tag 2007–
Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 2010–
Kitüntetések, díjak
Szakmai díjak, elismerések: 
„Az Eszterházy Károly Főiskoláért” Díj Arany Fokozata, a műemlék egri Lyceum felújításában végzett tevékenységért 2010.
Podmaniczky-díj 2011.
Pro Museo-díj 2011. (Herman Ottó Múzeum)
Munkahelyek
MTA Régészeti Intézete, Budapest, tudományos segédmunkatárs 1995–1999.; JPTE [PTE] BTK Ókortörténeti és Régészeti Tanszék, előadó 1998–1999.; Babeş-Bolyai Tudományegyetem BTK Magyar Fakultás … Tanszék, Kolozsvár, előadó 1998–1999.; Kulturális Örökség Igazgatósága Miskolci Regionális Iroda, Miskolc, irodavezető, régész felügyelő 2000–2001.; Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (az előző jogutódja), Budapest, régészeti felügyeletvezető 2001–2003., Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Miskolci-, majd Észak-magyarországi Irodája, majd Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája, Miskolc, regionális irodavezető, régész felügyelő 2003–2011, régész felügyelő 2011–.
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Szarvasgede (Nógrád m.) Ligárd-Pető kúria, 1998.; Irkény-silógödrök (Győr-Moson-Sopron m.), 1999.; Balatonszemes-Bagódomb (Somogy m.), 1999.; mintegy 150 régészeti lelőhely terepbejárással való azonosítása 1994–2011.
Publikációk (Fontosabb)
Tanulmány, folyóiratcikk:
PASZTERNÁK István:
A magyar középkor kutatásának száz éve Szentes határában. Savaria 22/3 (1992–1995 [1996]) 277–292.
PASZTERNÁK István:
Megjegyzések a Petrák-krónika régészeti vonatkozásairól. In: Takács Edit (szerk.): A XVIII–XX. századi polgári írásbeliség produktumai a Dél-Alföldön. Szentesi Műhely Füzetek 2 (1997 [1998]) 69–80.
PASZTERNÁK István:
Adattár a krónikában szereplő régészeti lelőhelyekhez. In: Takács Edit (szerk.): A XVIII–XX. századi polgári írásbeliség produktumai a Dél-Alföldön. Szentesi Műhely Füzetek 2 (1997 [1998]) 82–104.
PASZTERNÁK István:
A Körös–Tisza–Maros-köz települései a középkorban. In: Blazovich L. (szerk.): Dél-Alföldi Évszázadok 9. Szeged 1996.; (recenzió) Századok 132/4 (1998) 966–970.
PASZTERNÁK István:
Régészeti adatok Salamon magyar király szentesi idézőpecsétje hitelességének kérdéséhez (Archäologische Angaben zur Frage der Authentizität des in Szentes vorgekommenen Zitationssiegels des Königs Salamon). MFMÉ – StudArch 4 (1998) 237–252.
PASZTERNÁK István:
Pogányvár Szentesen? – Adatok egy évszázados „lelőhely” történetéhez. ŐL 1/1 (1999) 71–73.
PASZTERNÁK István – TAKÁCS Miklós:
A Győr-homokgödröki 10–11. századi temetőrészlet és középkori település (Fragments of Cemeteries from the 10–11th Centuries and Medieval Settlement at Győr-Homokgödrök). In: Petercsák Tivadar – Váradi Adél (szerk.): A népvándorláskor kutatóinak kilencedik konferenciája Eger, 1998. szeptember 18–20. Eger 2000, 253–309. (Heves megyei régészeti közlemények 2)
PASZTERNÁK, István:
Village and cemetery from the Árpádian age on the Szentilona-hill at Szentes (Csongrád c.). Antaeus 24 (1999) 374–406.
PASZTERNÁK István:
Árpád-kori falu és temető Szentes – Szentilona-dombon (Ein Arpadenzeitliches Dorf und sein Gräberfeld in Szentes, Szentilona-hügel) MFMÉ-StudArch 6 (2000) 403–428.
PASZTERNÁK István:
A honfoglalástól a török hódoltság koráig. A magyar középkor régészeti emlékei Szentes határában. In: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella (szerk.): Szentes helyismereti kézikönyve I. Szentes 2000, 69–98. http://www.szentesinfo.hu/cd/helyismeret/regeszet/index.htm
KISS Andrea – PASZTERNÁK István:
Hol volt Urkony? Adalékok a Fertő-vidék középkori településtörténetéhez. SSz 54 (2000) 402–419.
PASZTERNÁK István:
Régészeti örökségünk védelmében. Mit tegyek? Mit tehetek? Budapest 2003.
http://www.koh.hu/dokumentumok/regeszet/nyomtatvanyok/02Regesz-Fedel.pdf  http://www.koh.hu/dokumentumok/regeszet/nyomtatvanyok/02Regesz-Beliv.pdf
PASZTERNÁK István:
Birtokba vesszük végre épített örökségünket? Gondolatok Miskolc történelmi belvárosának „megújulásáról”. Új holnap 2006/1, 24–32. http://www.koh7.hu/3_gondolat/100123_paszternak/birtokba/birtokba.html
PASZTERNÁK István:
Linz. Verändert,... – avagy van-e köze Felső-Ausztria fővárosának Miskolchoz? Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél. 5/10 (2008) 5–8.
http://www.koh.hu/download/0810%20Hirlevel.pdf
PASZTERNÁK István:
Linz09. Európa Kulturális Fővárosa – osztrák mintára. MúzeumCafé 3/3 (2009) 16–22.
PASZTERNÁK István:
Merre tovább, kulturális örökségvédelem? In: Gál-Mlakár Zsófia, Szolyák Péter (szerk.): Műemléki beszélgetések. Miskolc 2009, 7–11. http://www.koh7.hu/3_gondolat/100123_paszternak/merre/merre.html
PASZTERNÁK István et al.:
Árvíz – orkán. Örökség 14/6 (2010) 19–20. http://www.koh.hu/download/orokseg_1006_webre.pdf
PASZTERNÁK István:
Házak, emberek, történetek. Örökség 14/12 (2010) 27. http://www.koh.hu/download/orokseg_10_12_webre.pdf
PASZTERNÁK István:
Miért pont Ausztria? Örökség 15/4 (2011) 22. http://www.koh.hu/download/orokseg_11_04_webre.pdf
PASZTERNÁK István:
Az Inn Schärdingnél. Örökség 15/4 (2011) 23. http://www.koh.hu/download/orokseg_11_04_webre.pdf
PASZTERNÁK István:
Hogyan csengessünk be Mozartékhoz? Örökség 15/5 (2011) 19. http://www.koh.hu/download/orokseg_11_05_webre.pdf
PASZTERNÁK István:
Örökség, ami nincs a képen? Örökség 15/6 (2011) 9. http://www.koh.hu/download/orokseg_11_06_webre.pdf
PASZTERNÁK István:
Óperencia topográfiája nyomában. Örökség 15/12 (2011) 24-25. http://www.koh.hu/download/orokseg_201112.pdf
PASZTERNÁK István:
Menjünk Enns alá. De minek is? Örökség 16/1-2 (2012) 36-37. http://www.koh.hu/download/orokseg_2012_1-2.pdf
PASZTERNÁK István:
Hol járunk? Templomsors. Örökség 16/4 (2012) 20-21. http://www.koh.hu/download/orokseg_2012_04.pdf
 
Folyóiratszerkesztés vagy Sorozatszerkesztés:
Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél: 2004-től (társszerkesztő: Hajdú Ildikó)
www.sajoszentpeter.tirek.hu  – A Sajószentpéter-Nagytemplomi Református Gyülekezet honlapja: 2009-től
Régészről szóló publikációk

A múlt kutatója szerint csak a jó minőség fogadható el. Portré: Paszternák István. Szentpéteri Krónika 4/2011. 5. 8. Riporter K[ovács] I[stván]. http://sajoszentpeter.hu/data/kronika/0405.pdf

Utolsó módosítás
2012.04.20.